Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembangunan model produktiviti buruh pekebun kecil kelapa sawit di sarawak 15-08-202014-02-2023 Penyelidik Bersama
pembinaan modul pemerkasaan e-sukan dalam kalangan belia 01-09-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
merangka model warga kota murni wilayah bandar pintar (wkm-sc) acuan malaysia 01-09-201930-11-2022 Penyelidik Bersama
pembangunan model potensi, jati diri dan kawalan sosial keluarga: kajian komuniti bekas pesalah muda 01-10-201930-09-2022 Penyelidik Bersama
simulasi impak perubahan iklim dan kenaikan aras laut serta keseimbangan morfologi sungai bagi memastikan sekuriti, kuantiti dan kelestarian sistem sungai di dua (2) lembangan sungai terpilih di pulau pinang. 10-07-202030-04-2022 Penyelidik Bersama
model pengupayaan minda inovasi sosial abad ke 21 belia generasi kedua (gen2) pekebun kecil felda kelapa sawit 01-04-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
pelancongan domestik pasca covid-19 sebagai pemacu sektor pelancongan negara: peranan segmen pelancong keluarga 01-08-202031-01-2022 Penyelidik Bersama
"aplikasi gis dalam perancangan keselamatan komuniti berpagar" 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
social impact assessment on oil palm smallholders in malaysia 15-07-202031-08-2021 Penyelidik Bersama
developing composting and microbial fuel cell digital game for primary school children 14-12-201813-06-2021 Penyelidik Bersama
pembangunan modul local champions untuk pendayaupayaan belia b40 luar bandar ke arah transformasi nasional 2050 (tn50) tajuk program : pengupayaan modal insan b40 transformasi nasional 2050 (tn50) 01-09-201729-02-2020 Penyelidik Bersama
penentuan elemen keselamatan perumahan komuniti berpagar dalam konteks bandar selamat 16-10-201715-01-2020 Ketua Projek
resilient community in smart and sustainable campus 01-02-201811-11-2019 Penyelidik Bersama
pemetaan indeks keperkasaan b40 belia etnik dayak luar bandar di sarawak terhadap kerjaya dan status sosial kerjaya sebagai pekebun kecil kelapa sawit 02-10-201702-10-2019 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k021963 24-07-2021 Penyelia