Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
requirements modelling and validation for designing effective climate change game (ccg) 01-09-201930-11-2022 Ketua Projek
perlaksanaan modul pembangunan cerita digital dan modul penyelesaian masalah matematik bagi mengasah pemikiran komputasional dan asas pengatucaraan dalam kalangan pelajar sekolah 01-12-202030-11-2021 Penyelidik Bersama
pembangunan pangkalan pengetahuan dan permainan tidak ketara kraf tembaga 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
speech detection for early diagnosis of vocal cords disease using fuzzy approach 16-10-201715-07-2020 Ketua Projek