Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
undang-undang tort dan liabiliti: perspektif-perspektif di malaysia 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
keterangan pakar psikologi dan psikiatri di malaysia 01-06-202131-12-2021 Pengarang Bersama
panduan dalam pengendalian bedah siasat mayat semasa penularan wabak penyakit berjangkit di malaysia: kajian kes tentang covid-19 15-05-202014-11-2021 Penyelidik Bersama
pengaplikasian teknologi sidang video dalam kaedah sulh: satu analisis dalam memenuhi tuntutan pasaran kewangan islam di malaysia. 16-10-201715-07-2020 Ketua Projek
pendanaan projek wakaf melalui instrumen sukuk di malaysia dan layanan undang-undang percukaian 16-10-201715-10-2019 Penyelidik Bersama
- 24-12-2019 Penyelia