Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pementoran maya connect@fep satu pembaharuan 30-12-202130-06-2022 Penyelidik Bersama
- 27-04-202026-04-2022 Ketua Projek
impak dasar fiskal terhadap isirumah b40 di malaysia 15-10-202014-04-2022 Ketua Projek
kajiian kes peningkatan skil pemasaran digital dalam komuniti orang asli 01-08-202031-01-2022 Penyelidik Bersama
mikroekonomi 15-12-202031-12-2021 Penyelidik Bersama
digital marketing workshop for the orang asli youth 01-12-202031-07-2021 Penyelidik Bersama
buruh asing di malaysia: kajian impak terhadap pasaran buruh, produktiviti, prestasi makroekonomi dan suatu penilaian dasar 01-02-201831-01-2021 Penyelidik Bersama
meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah menggunakan pemikiran komputational dan pementoran alumni bagi memperkasakan daya saing pelajar stem di universiti kebangsaan malaysia. 15-11-201814-08-2020 Penyelidik Bersama
pembangunan modal insan dan pekerjaan dalam kalangan golongan muda di sektor kelapa sawit 18-12-201718-12-2019 Penyelidik Bersama
pemerkasaan b40 melalui literasi ekonomi: perspektif pelajar institusi pengajian tinggi 16-10-201715-10-2019 Ketua Projek
kajian keberkesanan graduan universiti kebangsaan malaysia: analisis meta dean tindakan susulan 15-11-201714-05-2019 Penyelidik Bersama
dana inisiatif penerbitan fep 01-01-201831-12-2018 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia