Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pemurnian modul aplikasi nahu, sarf dan kamus untuk kem modul bahasa arab akademik. 24-09-201824-09-2019 Penyelidik Bersama
pembangunan dan kajian kesahan ujian kecekapan bahasa arab (cbat) berasaskan cefr/actfl dan berkomputer. 15-11-201714-03-2019 Penyelidik Bersama