Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kreativiti dan inovasi tempatan dalam pembentukan budaya dan objek budaya islam alam melayu 06-10-202005-10-2022 Ketua Projek
pelestarian dan pemetaan rebana perak sebagai warisan melayu islam tradisional negeri perak 01-10-201931-03-2022 Ketua Projek
gastronomi melayu 10-09-202009-03-2021 Penyelidik Bersama
teknologi dan warisan alam melayu: ke arah pemerkasaan kelestarian sosial 17-08-202016-02-2021 Penyelidik Bersama
etnosains dan warisan budaya alam melayu 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
pelestarian rekaaan mahkota atap masjid vernakular di negeri melaka sebagai seni islam tempatan 15-08-201814-02-2021 Ketua Projek
kelestarian kandungan data raya pengajian alam melayu atma 10-01-201809-01-2020 Penyelidik Bersama
- 10-03-2020 Penyelia