Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
exploring the development of deep technology start-ups 15-01-202315-01-2024 Ketua Projek
sustainable community development in malaysia palm oil industry 15-08-202014-08-2023 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k022311 01-09-202215-05-2023 Penyelia
pembangunan model baru usahawan aplikasi mudah alih di malaysia: proses permulaan usahaniaga, peluang dan cabaran serta model perniagaan baru (the development of new model of mobile application entrepreneur in malaysia: start-up process, opportunities and 01-11-202030-04-2023 Penyelidik Bersama
pembangunan skala pengukuran impak sosial terhadap kemampanan komuniti 08-02-202107-02-2023 Ketua Projek
the framework of positive and negative chain of customer incivility on employee innovative behaviour 15-12-202014-12-2022 Penyelidik Bersama
developing youth identity through social entrepreneurship 08-02-202107-11-2022 Penyelidik Bersama
diagnosing the viability of halal industry in a transition economy: case study of uzbekistan 15-10-202014-10-2022 Ketua Projek
keberkesanan pengurusan keupayaan perusahaan sosial terhadap inovasi sosial 08-02-202107-08-2022 Penyelidik Bersama
menjejaki amalan mampan dan perkongsian nilai perusahaan sosial islam ( islamic social enterprise 01-11-201930-05-2022 Penyelidik Bersama
- 20-04-202019-04-2022 Ketua Projek
a context-sensitive model of transnational entrepreneurship for malaysian transnational entrepreneurs 15-10-202014-04-2022 Penyelidik Bersama
developing a model on brand communication strategy for sustainable malaysian palm oil industry 10-10-201910-04-2022 Penyelidik Bersama
answering the call: establishing a transformative social service 01-06-202131-12-2021 Ketua Projek
a framework of transformative social service of organizations as the catalyst for tn50 01-01-201931-12-2021 Ketua Projek
kpj healthcare berhad: braving the covid-19 pandemic 15-10-202014-10-2021 Ketua Projek
developing a viable framework for governance of unsubstantiated claims in halal cosmetics 01-09-201931-08-2021 Penyelidik Bersama
emergent players in the global halal market: a comparative study of taiwan, japan and korea 17-07-201917-07-2021 Penyelidik Bersama
leading changes in a vuca environment: a case study of higher education institution’s leaders 01-09-202030-04-2021 Penyelidik Bersama
halal taiwan: emerging player in the global halal industry 17-08-202016-02-2021 Ketua Projek
inbound and outbound halal industry in muslim-minority countries 15-08-201814-02-2021 Ketua Projek
understanding the evolution of transformative social service: a framework of sustainable social organizations 15-08-201814-02-2021 Ketua Projek
social support service and sme development : a case study of mara entrepreneur development program 01-09-201801-09-2020 Penyelidik Bersama
rebranding eureeca: integrating the sustainable development goals (sdgs) for better performance 01-06-201729-06-2018 Penyelidik Bersama