Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
kesahan (validation) dan kebolehupayaan (reliability) instumen psikospiritual berasaskan muhasabah al-nafs sufi dalam mengukur kesahan spiritual (spiritual distress) pasca covid-19 15-09-202014-09-2022 Penyelidik Bersama
integriti penjawat awam: kajian terhadap penghayatan akidah berdasarkan surah yasin 01-12-201931-03-2022 Penyelidik Bersama
pendekatan ‘ilaj syar’ie dalam menangani gejala sosial 28-12-202027-06-2021 Penyelidik Bersama
aplikasi model abu talib al-makki dalam meningkatkan personaliti remaja 01-09-201828-02-2021 Penyelidik Bersama
tabung agihan penyelidikan (tap)-k023314 26-07-2021 Penyelia