Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
garis panduan pewarisan harta intelek dalam islam 01-10-202030-09-2022 Penyelidik Bersama
sor framework for donation intention in donation-based crowdfunding platform 01-10-202030-09-2022 Penyelidik Bersama