Projek Penyelidikan

Projek Tempoh Peranan
pembelian kompulsif atas talian dikalangan pelajar universiti semasa pandemik covid-19: kebaikan atau kecelaruan? 27-07-202226-07-2023 Penyelidik Bersama
factors influencing students` behavioral intentions towards the use of e-learning in malaysia during covid-19 27-07-202226-07-2023 Penyelidik Bersama
a cloud-based shared services learning program for smes’ digital transformation and graduates’ employability 01-10-202131-03-2023 Penyelidik Bersama