dr. siti aminah binti muhammad imran

penyelidik pasca doktoral

pusat kajian kejuruteraan tisu & perubatan regeneratif

 siti.imran@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

  • PENYELIDIK PASCA DOKTORAL

  • siti a. m. imran, muhammad dain yazid, ruszymah bt hj idrus, manira maarof, abid nordin, rabiatul adawiyah razali, yogeswaran lokanathan.  (2021).  is there an interconnection between epithelial-mesenchymal transition (emt) and telomere shortening in aging?.  - international journal of molecular sciences.  1-12. 

     

    siti a. m. imran, muhammad dain yazid, ruszymah bt hj idrus, manira maarof, abid nordin, rabiatul adawiyah razali, yogeswaran lokanathan.  (2021).  is there an interconnection between epithelial-mesenchymal transition (emt) and telomere shortening in aging?.  - international journal of molecular sciences.  1-12.