dr. lau kam sheng

penyelidik pasca doktoral

jabatan fizik gunaan

 kamshenglau@gmail.com

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
  • PENYELIDIK PASCA DOKTORAL

  • fang sheng lim, sin tee tan, yuanmin zhu, jhih-wei chen, bao wu, hao yu, jung-mu kim, riski titian ginting, kam sheng lau, chin hua chia, hengan wu, meng gu, wei sea chang.  (2020).  tunable plasmon-induced charge transport and photon absorption of bimetallic au-ag nanoparticles on zno photoanode for photoelectrochemical enhancement under visible light.  - journal of physical chemistry c.  14105-14117. 

     

    fang sheng lim, sin tee tan, yuanmin zhu, jhih-wei chen, bao wu, hao yu, jung-mu kim, riski titian ginting, kam sheng lau, chin hua chia, hengan wu, meng gu, wei sea chang.  (2020).  tunable plasmon-induced charge transport and photon absorption of bimetallic au-ag nanoparticles on zno photoanode for photoelectrochemical enhancement under visible light.  - journal of physical chemistry c.  14105-14117.