dr. ong ying qian

penyelidik pasca doktoral

pusat kajian penuaan sihat & kesejahteraan (h-care)

 ongyingqian@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :


  • ying qian ong, annette lim, shin ying chu, hye ran park, elisabeth harrison, jaehoon lee and lay shi ng.  (2023).  awareness and attitudes of speech-language pathologists' and speech-language pathology students towards stuttering in malaysia.  - 13th allied health scientific conference 2023.  1. 

     

    ying qian ong, annette lim, shin ying chu, hye ran park, elisabeth harrison, jaehoon lee and lay shi ng.  (2023).  awareness and attitudes of speech-language pathologists' and speech-language pathology students towards stuttering in malaysia.  - 13th allied health scientific conference 2023.  1.