dr. junaidah binti buhari

penyelidik pasca doktoral

jabatan kejuruteraan kimia & proses

 junaidahbuhari@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :