prof. datuk dr. shamsul amri bin baharuddin

profesor ulung

institut kajian etnik (kita)

 pghkita@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • profesor ulung

 • shamsul amri baharuddin.  (2019).  paper chase in pursuit of scrolls, not knowledge.  - fmt free malaysia today. 

   

  shamsul amri baharuddin.  (2019).  apakah syria menjanjikan masa depan lebih baik rakyat.  - tv3. 

   

  shamsul amri baharuddin.  (2019).  remembering nik aziz as nation drowns in polemics of race and religion.  - malaysiakini.com.  1-7. 

   

  ahmad rizal mohd yusof, shamsul amri baharuddin.  (2019).  glosari latin melayu.  - 173. 

   

  shamsul amri baharuddin.  (2019).  asas integrasi punca perpaduan tidak kukuh.  - berita harian.  1. 

   

  a. baharuddin shamsul.  (2019).  remembering dr kosaku yoshino.  - nations and nationalism.  1127-1130. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  giokhun pue & shamsul a.b..  (2011).  discourse on `peranakanness` with focus on the peranakan chinese community in contemporary kelantan, malaysia.  - international proceedings of economics development and research (ipedr vol. 20): humanities, society and culture. singapore. 

   

  ahmad rizal mohd yusof, shamsul amri baharuddin.  (2019).  glosari latin melayu.  - 173. 

   

  eric olmedo & shamsul amri baharuddin.  (2018).  who decides? competing narratives in constructing tastes, consumption and choice.  - 25. 

   

  eric olmedo & shamsul ab.  (2016).  beyond the superficial: making sense of food in a globalized world.  - 7 : 65-74. 

   

  shamsul a.b. dan athi s.m..  (2015).  routledge handbook of contemporary malaysia.  - 267-278 (21). 

   

  profesor ulung datuk dr shamsul amri baharuddin, prof. dr. wan kamal mujani, prof. dr. inayah yaakub, prof. madya dr. zarina othman & dr. ahmad rizal mohd yusof.  (2013).  nic penyelidikan cabaran membina negara bangsa 2009-2012.  - 235. 

   

  muhammad najit sukemi, shamsul amri baharuddin, madeline berma.  (2019).  governan di malaysia : isu-isu politik ekonomi dan pendidikan.  - 17. 

   

  shamsul amri baharuddin.  (2018).  islam and cultural diversity in southeast asia : perspectives from indonesia, malaysia, the philippines, thailand, and cambodia.  - 25. 

   

  eric olmedo & shamsul amri baharuddin.  (2018).  who decides? competing narratives in constructing tastes, consumption and choice.  - 25. 

   

  eric olmedo & shamsul ab.  (2016).  beyond the superficial: making sense of food in a globalized world.  - 7 : 65-74. 

   

  shamsul amri baharuddin.  (2016).  visions for peace.  - Part 2 : 149-154. 

   

  ahmad rizal mohd yusof, shamsul amri baharuddin.  (2019).  glosari latin melayu.  - 173. 

   

  shamsul amri baharuddin.  (2019).  enhancing inter ethnic relations in malaysia : personal observations on the 'inter-ethnic module' in public universities.  - 20. 

   

  shamsul amri baharuddin.  (2015).  politics of language and language of politics : theory and practice of the `nation-of-intent` as articulated in malaysia.  - 26. 

   

  shamsul amri baharuddin & anis yusal yusoff.  (2014).  perpaduan kesepaduan penyatupaduan: satu negara, satu kata akar, tiga konsep keramat.  - 45m/s. 

   

  shamsul a.b, anis yusal yusoff.  (2014).  unity cohesion reconciliation : one country, three cherished concepts.  - 40 m/s. 

   

  shamsul amri baharuddin.  (2019).  paper chase in pursuit of scrolls, not knowledge.  - fmt free malaysia today. 

   

  noorrulhawa abu bakar, shamsul amri baharuddin, kartini aboo talib @ khalid, najatulmuna hamdan, phoon li juan @ roovasini & suhana bahtiar.  (2019).  laporan selepas mengadakan persidangan.bengkel pemantauan penyelidikan, inovasi dan harta intelek.  - 1. 

   

  shamsul amri baharuddin.  (2019).  remembering nik aziz as nation drowns in polemics of race and religion.  - malaysiakini.com.  1-7. 

   

  shamsul amri baharuddin.  (2019).  asas integrasi punca perpaduan tidak kukuh.  - berita harian.  1. 

   

  shamsul amri baharuddin.  (2019).  kenali lebih mendalam resipi perpaduan.  - bernama.com.  1. 

   
  Geran Kolaborator Status
  AP-2017-001/1 akept
  85.4% (2017-09-01 sehingga 2020-02-29)
  AP-2017-001/1 jabatan kemajuan orang asli (jakoa)
  85.4% (2017-09-01 sehingga 2020-02-29)
  AP-2017-001/1 jabatan perpaduan negara dan integrasi nasional
  85.4% (2017-09-01 sehingga 2020-02-29)
  AP-2017-001/1 dyslexia association of sarawak
  85.4% (2017-09-01 sehingga 2020-02-29)
  AP-2017-001/2 kementerian pengajian tinggi malaysia
  85.4% (2017-09-01 sehingga 2020-02-29)
  AP-2017-001/3 yayasan dakwah islam malaysia (yadim)
  85.4%(2017-09-01 sehingga 2020-02-29)
  AP-2017-001/3 yayasan dakwah islam malaysia (yadim)
  85.4%(2017-09-01 sehingga 2020-02-29)
  KRA-2018-037 perbadanan putrajaya
  85.4%(2018-11-15 sehingga 2020-05-14)
  KRA-2018-037 perbadanan putrajaya
  85.4%(2018-11-15 sehingga 2020-05-14)