prof. dr. nor hashimah binti jalaluddin

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

 shima@ukm.edu.my

No. sambungan :  6568

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Nor Hashimah binti Jalaluddin ialah Profesor di Program Linguistik, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Bidang kepakaran beliau ialah semantik, pragmatik dan geolinguistik. Beliau aktif melaksanakan kerja penyelidikan, penerbitan buku dan artikel jurnal. Setakat ini telah berjaya mengumpulkan dana berjumlah 2.3 juta untuk penyelidikan dan menghasilkan 207 buku dan artikel. Sejumlah 20 orang pelajar peringkat PhD dan lebih 60 pelajar sarjana di bawah seliaan dan bimbingan beliau telah berjaya memperoleh ijazah masing-masing. Dari segi sumbangan terhadap usaha memartabatkan bahasa Melayu, beliau ialah pakar bahasa di Malaysia dan sering dirujuk sebagai pemeriksa luar tesis, penilai program universiti luar UKM, auditor Kementerian untuk hal-hal kebahasaan dan di peringkat antarabangsa, dilantik sebagai pakar rujuk bahasa Melayu oleh Kementerian Pendidikan Singapura selama 10 tahun. Nor Hashimah telah beberapa kali meraih kejayaan akademik, antaranya anugerah kertas kerja terbaik (tempat ketiga) di World Congress on Educational Sciences, Rome Italy (2013), Anugerah Penyelidik Cemerlang (2013), Anugerah Penyelidik Terbilang (2014), Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu Negara (2014), Anugerah Bitara Akademia Bahasa Melayu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM (2016), Anugerah Bitara Akademia Bahasa Melayu UKM (2017). Beliau juga dilantik sebagai ahli eksekutif kepada The Asian Association for Lexicography (2013 – 2015), Pengerusi Jawatankuasa Pemartabatan Bahasa Melayu Universiti Awam (2016-2020) dan merupakan mantan Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM (2014 - 2017), Ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu untuk tiga penggal (2013 - 2022), Presiden Persatuan Linguistik Malaysia (2008 - kini). Beliau kini giat menjalankan penyelidikan mengenai Akal Budi Melayu dan Pemetaan Dialek Melayu Berasaskan GIS.

 • sharifah raihan binti syed jaafar;nor hashimah binti jalaluddin;rahilah bt. omar;rosmiza binti mohd zainol.  (2021).  pembangunan repositori leksikal bahasa terancam minoriti bugis.  -

   

  nor hashimah jalaluddin, wan athirah wan abdul halim, khairul ashraf saari.  (2021).  the continuum of terengganu dialect along the east coast malaysia: a geolinguistic study.  - journal of nusantara studies.  176-198. 

   

  maslida yusof, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, karim harun.  (2021).  pelaporan isu kelapa sawit dalam tajuk akhbar dalam talian: analisis pragmatik.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  126-145. 

   

  natsue heida, nor hashimah jalaluddin, muhammad fadzeli jaafar.  (2021).  penolakan ajakan dalam bahasa jepun oleh informan melayu: analisis strategi dan kesan kesantunan.  - gema online journal of language studies.  148-165. 

   

  adriana santa anak tinggom, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan.  (2021).  penyebaran variasi leksikal kapal dalam dialek melayu siam di satun, thailand: analisis geolinguistik.  - international journal of the malay world and civilisation.  47-57. 

   

  nor hashimah jalaluddin, mohamed fazal mohamed sultan, harishon radzi, khairul asraaf saari.  (2019).  penyebaran pengaruh dialek melayu thai di malaysia : analisis gis.  - journal of nusantara studies (jonus).  362-389. 

   

  nor hashima jalaluddin.  (2019).  media produk karya agung malaysia.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  228-245. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, junaini kasdan, muhammad faiz aizuddin suhami.  (2019).  dialek melayu perlis: pemetaan geodialek beraplikasikan gis.  - akademika.  139-154. 

   

  suziana mat saad, nor hashimah jalaluddin, imran-ho abdullah.  (2018).  metafora konseptual dan manifestasi linguistik dalam bahasa melayu dan perancis: satu analisis kognitif.  - gema online journal of language studies. 

   

  siti noraini hamzah & nor hashimah jalaluddin.  (2018).  kepelbagaian varian leksikal dialek di perak: pendekatan geographical information system.  - akademika. 

   

  nor hashimah jalaluddin, intan safinaz zainudin, zaharani ahmad, fazal mohamed mohamed sultan & harishon mohd radzi.  (2014).  the dictionary as a source of a lifelong learning.  - procedia social and behavioral sciences - 5th world conference on educational sciences (wces 2013).  1362-1366. 

   

  intan safinaz zainudin, nor hashimah jalaluddin & khairul taufiq abu bakar..  (2014).  the use of corpus and frame semantics in a lexicography class: evaluating dictionary entry.  - procedia social and behavioral sciences - 5th world conference on educational sciences (wces 2013). 

   

  nurul huda mohd saad, nor hashimah jalaluddin.  (2020).  linguistik terapan daripada sudut pengguna dan penggunaan.  - 16. 

   

  suriati zakaria, nor hashimah jalaluddin.  (2020).  konsep ruang dalam cerita lipur lara melayu : analisis semantik inkuisitif.  - 206. 

   

  nor hashimah jalaluddin, siti noraini hamzah, harishon radzi.  (2020).  dialektologi dan gis.  - 319. 

   

  nor hashimah jalaluddin.  (2020).  kecendekiaan melayu melalaui bahasa, sastera dan budaya.  - 22. 

   

  ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2020).  linguistik kontemporari.  - 24. 

   

  nor hashimah jalaluddin.  (2020).  kecendekiaan melayu melalaui bahasa, sastera dan budaya.  - 22. 

   

  ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2020).  linguistik kontemporari.  - 24. 

   

  nurul huda mohd saad, nor hashimah jalaluddin.  (2020).  linguistik terapan daripada sudut pengguna dan penggunaan.  - 16. 

   

  junaini kasdan dan nor hashimah jalaluddin.  (2018).  kiasan, kognitif dan akal budi melayu.  - 20. 

   

  nor hashimah jalaluddin.  (2018).  kiasan, kognitif dan akal budi melayu.  - 31. 

   

  nor hashimah jalaluddin, siti noraini hamzah, harishon radzi.  (2020).  dialektologi dan gis.  - 319. 

   

  suriati zakaria, nor hashimah jalaluddin.  (2020).  konsep ruang dalam cerita lipur lara melayu : analisis semantik inkuisitif.  - 206. 

   

  pairah satariman, abidah bibi kader asana marikar, esfan rizal rahwom, ganda sari chokri, hanita abdul aziz, muhammad firdaus rahmat, nur faizah matnoor, salina saiman & nor hashimah jalauddin.  (2018).  fasih bahasa: bahasa melayu (program khas) - buku teks 4.  - 123. 

   

  pairah satarimah, abidah bibi kader asana marikar, esfan rizal rahwom, ganda sari chokri, hanita abd. aziz, muhammad firdaus rahmat, nur faizah matnoor, salinah saiman & nor hashimah jalaluddin.  (2018).  fasih bahasa: bahasa melayu (program khas) - panduan guru 4.  - 117. 

   

  nor hashimah jalaluddin.  (2018).  semantik dan interpretasi.  - 445. 

   

  sharifah raihan binti syed jaafar;nor hashimah binti jalaluddin;rahilah bt. omar;rosmiza binti mohd zainol.  (2021).  pembangunan repositori leksikal bahasa terancam minoriti bugis.  -

   

  nur syahmina supian, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan dan fazal mohamed mohamed sultan.  (2021).  pemantapan geolinguistik menerusi penelitian variasi leksikal kata kerja di persisiran pantai barat johor.  - persidangan antarabangsa bahasa, sastera & budaya melayu (rentas 2021).  1-15. 

   

  harishon radzi, fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, robiatul nabilah.  (2020).  sebaran vaian leksikal kata sifat emosi dalam dialek melayu melaka.  - simposium kebudayaan indonesia-malaysia (skimxvi 2020).  1-8. 

   

  harishon binti radzi;nor hashimah binti jalaluddin;fazal mohamed bin mohamed sultan;junaini binti kasdan.  (2020).  pemetaan isoglos dialek di johor menggunakan pendekatan geographical information system (gis).  -

   

  nor hashimah jalaluddin.  (2020).  hallyu di malaysia.  - bernama radio.