prof. madya dr. habibah ahmad

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

 ha@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389213603

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Associate Prof Dr Habibah is currently attached to the Research Centre for Development, Social and Environment, Faculty of Social Sciences and Humanities. As an expert in Tourism Development, I am teaching courses such as Tourism and Product Development, Tourism Development and Impacts. Research expertises are Family Tourism and Tourism Product Development. Also contribute to the development of Asean Youth Volunteer Program that concentrates on the tourism and community engagement in two concequences years. A refered expert at the Putrajaya Corporation in several attempts of Tourism Action plan and Blueprint Masyarakat Madani.

 • salasiah binti hanin hamjah;shamsul amri bin baharuddin;habibah ahmad;hamzah jusoh;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;jaffary bin awang;wan kamal bin mujani;fatimah wati bt. halim;haziyah binti hussin;ahmad munawar bin ismail;kartini binti aboo talib kha.  (2021).  ukm-ppj : strategi pelaksanaan masyarakat sejahtera di putrajaya : cabaran dan harapan.  -

   

  ah choy er, habibah ahmad, azima abdul manaf.  (2021).  comparative cost benefit analysis of conventional farming and agroecological farming for rice cultivation in bachok, kelantan.  - international journal of environment and development.  181-187. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, kamisah osman, kadaruddin aiyub, er ah choy, sharina abdul halim, zurinah tahir.  (2021).  tingkah laku pelancong domestik semasa pkpp mendepani pandemik covid-19.  - siri 1: laporan penyelidikan pelancongan domestik dan covid.  1-34. 

   

  habibah ahmad, wee eng fui, riduan supadi, hamzah jusoh, er ah choy, norngainy mohd tawil.  (2021).  kesediaan masyarakat sivil mengadaptasi platform untuk peluang sharing economy: sorotan literatu.  - e- bangi - journal of social sciences and humanities.  109-126. 

   

  norhidayah mohamad, hamzah jusoh, habibah ahmad.  (2021).  indicators of urban community resilience in putrajaya, malaysia.  - e-bangi, journal of social sciences and humanities.  56-68. 

   

  muhamad farhan md yusoff, siti rozaimah sheikh abdullah, hassimi abu hasan, hawati janor & habibah ahmad.  (2019).  performance of continuous pilots ubsurface constructed wetland using scirpus grossus for removal of cod, colour and suspended solid in recycled pulp and paper effluent.  - environmental technology & innovation. 

   

  mohammad kazar razali, habibah ahmad, ah-choy er.  (2019).  the analysis of place-making research towards community sustainability in malaysia.  - international journal of business and society.  329-347. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, noradila azhar, kadaruddin aiyub, nurul fadhiah mohidin, mohd fuad mat jali.  (2019).  pantai pelancongan mesra keluarga dan tuntutan persekitaran fizikal semulajadi daripada lensa pelancong tempatan.  - geografia malaysian journal of society and space.  321-335. 

   

  mohamad kazar razali, habibah ahmad, hamzah jusoh, er ah choy.  (2017).  place-making dalam agenda pembangunan pelancongan.  - geografia: malaysian journal of society and space.  38-50. 

   

  nurul fadhliah md, habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2017).  pola pelancongan famili: analisis penulisan blog famili.  - geografia-malaysian journal of social and space.  131-144. 

   

  anuar, a.n.a., ahmad, h., jusoh, h., hussain, m.y..  (2012).  tourist friendly destination concept: analysis in macro level perspectives.  - international hospitality and tourism conference, ihtc 2012;kuala lumpur. 

   

  habibah ahmad, mushrifah idris, mohd ekhwan toriman, hamzah jusoh, amriah buang and norela ahmad.  (2012).  the learning culture of a mobility program for sustainability of tasik chini biosphere reserve.  - procedia - social and behavioral sciences. 

   

  anuar, a.n.a., ahmad, h., jusoh, h., hussain, m.y..  (2012).  tourist friendly destination concept: analysis in macro level perspectives.  - international hospitality and tourism conference, ihtc 2012;kuala lumpur. 

   

  habibah ahmad, mushrifah idris, mohd ekhwan toriman, hamzah jusoh, amriah buang and norela ahmad.  (2012).  the learning culture of a mobility program for sustainability of tasik chini biosphere reserve.  - procedia - social and behavioral sciences. 

   

  er ah choy, zurina mohammad, habibah ahmad, che radziah che mohd zain, salmah yaakop, kalaivani k. nadarajah.  (2020).  sustainable and resilient rice farming.  - 4. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, nornghainy mohd tawil, shamsubaridah ramlee.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 19. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, rokiah omar, mohd ekhwan toriman, nik hairi omar, adi irfan che ani, er ah choy, mohd fuad mat jali, mohd kazar razali.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 14. 

   

  habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, rokiah omar, hamzah jusoh, mohamad kazar razali, adi irfan che ani, sharifah ezat wan puteh, nik hairi nik omar, mahat mat dong.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 22. 

   

  ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 5. 

   

  er ah choy, zurina mohammad, habibah ahmad, che radziah che mohd zain, salmah yaakop, kalaivani k. nadarajah.  (2020).  sustainable and resilient rice farming.  - 4. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, nornghainy mohd tawil, shamsubaridah ramlee.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 19. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, rokiah omar, mohd ekhwan toriman, nik hairi omar, adi irfan che ani, er ah choy, mohd fuad mat jali, mohd kazar razali.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 14. 

   

  habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, rokiah omar, hamzah jusoh, mohamad kazar razali, adi irfan che ani, sharifah ezat wan puteh, nik hairi nik omar, mahat mat dong.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 22. 

   

  a. habibah, j. hamzah, a. c. er, a. buang, s. selvadurai & i. mushrifah.  (2017).  current research in tourism industry.  - 12. 

   

  amriah buang, habibah ahmad & mohd ekhwan toriman.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - 298. 

   

  yahaya ibrahim, sulong mohamad, habibah ahmad.  (2008).  pelancongan malaysia : isu pembangunan, budaya, komuniti dan persetempatan.  - 317. 

   

  norizan abdul razak, zaini amir, norwati md. yusof, habibah ahmad.  (2007).  ke arah pembangunan e-malaysia : isu dan cabaran.  - 293. 

   

  abdul halim ali, ishak shari, habibah ahmad, er ah choy.  (2000).  sabah dalam perluasan pasaran.  - 408. 

   

  salasiah binti hanin hamjah;shamsul amri bin baharuddin;habibah ahmad;hamzah jusoh;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;jaffary bin awang;wan kamal bin mujani;fatimah wati bt. halim;haziyah binti hussin;ahmad munawar bin ismail;kartini binti aboo talib kha.  (2021).  ukm-ppj : strategi pelaksanaan masyarakat sejahtera di putrajaya : cabaran dan harapan.  -

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, kamisah osman, kadaruddin aiyub, er ah choy, sharina abdul halim, zurinah tahir.  (2021).  tingkah laku pelancong domestik semasa pkpp mendepani pandemik covid-19.  - siri 1: laporan penyelidikan pelancongan domestik dan covid.  1-34. 

   

  kiki rizki makiya, habibah ahmad, hamzah jusoh & er ah choi.  (2020).  pengalaman nilai budaya sunda dalam layanan aktiviti di desa wisata cibuntu, jawa barat.  - 1-12. 

   

  habibah ahmad, nor syafawani nordin, hamzah jusoh, er ah choy.  (2020).  laporan projek buku:pemetaan aset semula jadi-budaya dan kesannya terhadap penglibatan komuniti dalam pelancongan di geopark langkawi.  - 1-18. 

   

  fauzunnasirah fazil, habibah ahmad, hamzah jusoh & susheel kaur dhillon joginder singh.  (2020).  family vacation experience as a catalyst for development of children with autism.  - pogres 2020 postgraduate research seminar.  1-4.