prof. dato' dr. imran ho bin abdullah @ ho yee beng

pensyarah universiti

pusat pengajian bahasa & linguistik

 tnchejim@ukm.edu.my

No. sambungan :  6589

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah universiti

 • yusniza mohd yusoff, khazriyati salehuddin, imran ho abdullah, hasnah toran.  (2019).  english morphosyntactic performance of a high-functioning asd child: its implications on the teaching and learning of english.  - malaysian journal of learning and instruction.  155-179. 

   

  norsimah mat awal, azhar jaludin,anis nadiah che abdul rahman, imran ho abdullah.  (2019).  is selangor in deep water?: a corpus-driven account of air/water in the malaysian hansard corpus (mhc).  - gema online journal of language studies.  99-120. 

   

  ishak bin yussof;mohd. marzuki bin mustafa;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;riza atiq abdullah bin o.k. rahmat;zalinda binti othman;mohd izwan bin mahmud;chang peng kee;nurul ashikin binti zainurdin;sharifah nurina alia binti syed abdullah;atikah nurai.  (2019).  kajian keberkesanan graduan universiti kebangsaan malaysia: analisis meta dean tindakan susulan.  -

   

  norwati md yusof, nurul suhada johar & imran ho.  (2018).  kajian leksikal yang berkolokasi dengan kemiskinan dalam data hansard parlimen malaysia.  - paling 2018. 

   

  suziana mat saad, nor hashimah jalaluddin, imran-ho abdullah.  (2018).  metafora konseptual dan manifestasi linguistik dalam bahasa melayu dan perancis: satu analisis kognitif.  - gema online journal of language studies. 

   
  Tiada Rekod

  ruzy suliza hashim, raihanah m.m, shahizah ismail hamdan, noraini md yusof, imran ho abdullah, nurul atiqah amran.  (2012).  literature and social change engaging students with current issues.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  zuraidah ali, imran ho-abdullah and khairul anwar mastorb.  (2012).  undergraduate communication style in consensual small groups.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  norsimah mat awal, intan safinaz zainudin & imran ho abdullah.  (2011).  use of comparable corpus in teaching translation.  - procedia - social and behavioral sciences journal (kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010). 

   

  ruzy suliza hashim, raihanah m.m, shahizah ismail hamdan, noraini md yusof, imran ho abdullah, nurul atiqah amran.  (2012).  literature and social change engaging students with current issues.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  zuraidah ali, imran ho-abdullah and khairul anwar mastorb.  (2012).  undergraduate communication style in consensual small groups.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  ruzy suliza hashim, imran ho-abdullah, noraini md. yusof.  (2011).  fiction out of fact: raising awareness about domestic violence in the literature classroom.  - 3rd world conference on educational sciences (wces) location: bahcesehir univ, istanbul, turkey; (procedia social and behavioral sciences). 

   

  norsimah mat awal, intan safinaz zainudin & imran ho abdullah.  (2011).  use of comparable corpus in teaching translation.  - procedia - social and behavioral sciences journal (kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010). 

   

  imran ho-abdullah.  (2011).  linguistics issues in multicultural contexts.  - Bab 3:22-31. 

   

  ruzy suliza hashim & imran ho-abdullah.  (2010).  posthumanity: merger & embodiment.  - 3-14. 

   

  muhammad yahaya & imran ho-abdullah.  (2009).  higher education reforms. institutional restructuring in asia..  - 81-108. 

   

  imran ho abdullah.  (2008).  metaphors for learning. human cogntiive processing 22.  - 123-138. 

   

  imran ho-abdullah.  (2008).  leksikologi dan leksikografi melayu.  - 388-405. 

   

  ibtisam abdullah, imran ho abdullah & ashinida aladdin.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-saudiah wa maliziya.  - 837. 

   

  imran ho-abdullah.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - 9:156-186. 

   

  intan safinaz zainudin, nor hashimah jalaluddin & imran ho-abdullah.  (2012).  pemantapan dan pembinaan ilmu linguistik berasaskan korpus.  - 12:224-246. 

   

  imran ho-abdullah & norsimah mat awal.  (2012).  encyclopedia of the science of learning.  - 2055-2056. 

   

  imran ho-abdullah.  (2011).  linguistics issues in multicultural contexts.  - Bab 3:22-31. 

   

  imran ho-abdullah.  (2010).  variety and variability: a corpus-based cognitive lexical semantics analysis of prepositional usage in british, new zealand and malaysian english.  - 275. 

   

  nor hashimah jalaluddin, imran ho abdullah dan idris aman.  (2007).  linguistik: teori dan aplikasi.  - 307. 

   

  ishak bin yussof;mohd. marzuki bin mustafa;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;riza atiq abdullah bin o.k. rahmat;zalinda binti othman;mohd izwan bin mahmud;chang peng kee;nurul ashikin binti zainurdin;sharifah nurina alia binti syed abdullah;atikah nurai.  (2019).  kajian keberkesanan graduan universiti kebangsaan malaysia: analisis meta dean tindakan susulan.  -

   

  salasiah hanin hamjah, shamsul amri baharuddin, habibah ahmad, hamzah jusoh, imran ho abdullah, jaffary awang, wan kamal mujani, fatimah wati halim, haziyah hussin, ahmad munawar ismail, kartini abo talib, rosmawati mohamad rasit, mohammad rahim kamaludin.  (2018).  rampai penyelidik fakulti pengajian islam ukm 2018.  - blueprint masyarakat sejahtera putrajaya. 

   

  azhar bin jaludin & imran ho abdullah.  (2018).  korpus bahasa melayu dari web: satu penilaian.  - mcrs 2018: symposium on corpus research in malaysia. 

   

  salasiah hanin hamjah, shamsul amri baharuddin, habibah ahmad, hamzah jusoh, imran ho abdullah, jaffary awang, wan kamal mujani, fatimah wati halim, haziyah hussin, ahmad munawar ismail, kartini aboo talib, rosmawati rasit, muhammad rahim & izzah nur aida.  (2018).  blueprint masyarakat sejahtera putrajaya.  -

   

  azizi ahmad termizi, salasiah hanin hamjah, imran ho abdullah, shamsul amri baharudin, wan kamal mujani, hamzah jusoh, kartini aboo thalib, habibah ahmad, jaffary awang, ahmad munawar ismail, haziyah hussin, rosmawati mohamad rasit, fatimah wati halim et.  (2018).  blueprint masyarakat sejahtera putrajaya 2018-2022.  - 64.