prof. dr. hamzah jusoh

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

 hj@ukm.edu.my

No. sambungan :  3650

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Hamzah Jusoh adalah seorang Profesor dalam bidang Perancangan Bandar dan Wilayah, dengan pengkhususan dalam kajian Bandar Raya Global, Globalisasi, Urbanisasi, Daya Saing Bandar, Komuniti Bandar dan Pelancongan. Hamzah Jusoh is a professor in Urban and Regional Palnning, with specialisation in study of Global Cities, Globalisation, City Competitiveness, Urban Community and Tourism.

 • habibah ahmad, hamzah jusoh, kamisah osman, kadaruddin aiyub, er ah choy, sharina abdul halim, zurinah tahir.  (2021).  tingkah laku pelancong domestik semasa pkpp mendepani pandemik covid-19.  - siri 1: laporan penyelidikan pelancongan domestik dan covid.  1-34. 

   

  salasiah binti hanin hamjah;shamsul amri bin baharuddin;habibah ahmad;hamzah jusoh;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;jaffary bin awang;wan kamal bin mujani;fatimah wati bt. halim;haziyah binti hussin;ahmad munawar bin ismail;kartini binti aboo talib kha.  (2021).  ukm-ppj : strategi pelaksanaan masyarakat sejahtera di putrajaya : cabaran dan harapan.  -

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, er ah choy, musrifah idris.  (2020).  unpacking the experience of the biosphere reserve tourism from the academic tourists perspectives a case of tasik chini.  - journal of tourism, hospitality and environment management.  163-183. 

   

  mohamad kazar razali, habibah ahmad, er ah choy, hamzah jusoh.  (2020).  laporan projek buku: interaksi komuniti dalam proses bina-tempat pelancongan di jejak warisan dunia melaka.  - 1-17. 

   

  habibah ahmad, mohd sufian mohd saifuddin, hamzah jusoh, er ah choy, mohd fuad mat jali.  (2020).  pendekatan koperasi dalam membangunkan inap desa: penerimaan komuniti inap desa (cooperative approach in developing homestay: acceptance from homestay community).  - akademika.  129-145. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, noradila azhar, kadaruddin aiyub, nurul fadhiah mohidin, mohd fuad mat jali.  (2019).  pantai pelancongan mesra keluarga dan tuntutan persekitaran fizikal semulajadi daripada lensa pelancong tempatan.  - geografia malaysian journal of society and space.  321-335. 

   

  nurhazliyana hanafi, jalaluddin abdul malek, hamzah jusoh.  (2018).  konsep keupayaan penyerapan akademia dan inovasi sosial dalam konteks pembangunan bandar berasaskan pengetahuan.  - geografia.  68-81. 

   

  nurul fadhliah md, habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2017).  pola pelancongan famili: analisis penulisan blog famili.  - geografia-malaysian journal of social and space.  131-144. 

   

  habibah ahmad, asmilah hani mohamad, hamzah jusoh, mastura mahmud, hazita azman,norngainy mohd tawil, shamshubaridah ramlee, ruhaiza abu bakar, amirah muhammad zin.  (2017).  aset pelancongan luar bandar daripada lensa komuniti lembah beriah.  - geografia-malaysian journal of social and space.  87-100. 

   

  mohamad kazar razali, habibah ahmad, hamzah jusoh, er ah choy.  (2017).  place-making dalam agenda pembangunan pelancongan.  - geografia: malaysian journal of society and space.  38-50. 

   

  anuar, a.n.a., ahmad, h., jusoh, h., hussain, m.y..  (2012).  tourist friendly destination concept: analysis in macro level perspectives.  - international hospitality and tourism conference, ihtc 2012;kuala lumpur. 

   

  habibah ahmad, mushrifah idris, mohd ekhwan toriman, hamzah jusoh, amriah buang and norela ahmad.  (2012).  the learning culture of a mobility program for sustainability of tasik chini biosphere reserve.  - procedia - social and behavioral sciences. 

   

  anuar, a.n.a., ahmad, h., jusoh, h., hussain, m.y..  (2012).  tourist friendly destination concept: analysis in macro level perspectives.  - international hospitality and tourism conference, ihtc 2012;kuala lumpur. 

   

  habibah ahmad, mushrifah idris, mohd ekhwan toriman, hamzah jusoh, amriah buang and norela ahmad.  (2012).  the learning culture of a mobility program for sustainability of tasik chini biosphere reserve.  - procedia - social and behavioral sciences. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, nornghainy mohd tawil, shamsubaridah ramlee.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 19. 

   

  habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, rokiah omar, hamzah jusoh, mohamad kazar razali, adi irfan che ani, sharifah ezat wan puteh, nik hairi nik omar, mahat mat dong.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 22. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, rokiah omar, mohd ekhwan toriman, nik hairi omar, adi irfan che ani, er ah choy, mohd fuad mat jali, mohd kazar razali.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 14. 

   

  ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 5. 

   

  a. habibah, j. hamzah, a. c. er, a. buang, s. selvadurai & i. mushrifah.  (2017).  current research in tourism industry.  - 12. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, nornghainy mohd tawil, shamsubaridah ramlee.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 19. 

   

  habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, rokiah omar, hamzah jusoh, mohamad kazar razali, adi irfan che ani, sharifah ezat wan puteh, nik hairi nik omar, mahat mat dong.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 22. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, rokiah omar, mohd ekhwan toriman, nik hairi omar, adi irfan che ani, er ah choy, mohd fuad mat jali, mohd kazar razali.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 14. 

   

  ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 5. 

   

  ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 10. 

   

  azlizan talib & hamzah jusoh.  (2016).  penyertaan komuniti dalam keusahawanan luar bandar di malaysia.  - 159. 

   

  hamzah jusoh.  (2014).  bandar raya global: dinamika kuala lumpur.  - 259. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, kamisah osman, kadaruddin aiyub, er ah choy, sharina abdul halim, zurinah tahir.  (2021).  tingkah laku pelancong domestik semasa pkpp mendepani pandemik covid-19.  - siri 1: laporan penyelidikan pelancongan domestik dan covid.  1-34. 

   

  salasiah binti hanin hamjah;shamsul amri bin baharuddin;habibah ahmad;hamzah jusoh;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;jaffary bin awang;wan kamal bin mujani;fatimah wati bt. halim;haziyah binti hussin;ahmad munawar bin ismail;kartini binti aboo talib kha.  (2021).  ukm-ppj : strategi pelaksanaan masyarakat sejahtera di putrajaya : cabaran dan harapan.  -

   

  mohamad kazar razali, habibah ahmad, er ah choy, hamzah jusoh.  (2020).  laporan projek buku: interaksi komuniti dalam proses bina-tempat pelancongan di jejak warisan dunia melaka.  - 1-17. 

   

  fauzunnasirah fazil, habibah ahmad, hamzah jusoh & susheel kaur dhillon joginder singh.  (2020).  family vacation experience as a catalyst for development of children with autism.  - pogres 2020 postgraduate research seminar.  1-4. 

   

  habibah ahmad, nor syafawani nordin, hamzah jusoh, er ah choy.  (2020).  laporan projek buku:pemetaan aset semula jadi-budaya dan kesannya terhadap penglibatan komuniti dalam pelancongan di geopark langkawi.  - 1-18.