prof. dr. hamzah jusoh

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. sambungan :  3650

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • Hamzah Jusoh adalah seorang Profesor dalam bidang Perancangan Bandar dan Wilayah, dengan pengkhususan dalam kajian Bandar Raya Global, Globalisasi, Urbanisasi, Daya Saing Bandar, Komuniti Bandar dan Pelancongan.

 • zurina ahmad saidi, habibah ahmad and hamzah jusoh.  (2020).  characteristics of tourist segments in royal town of kuala kangsar.  - international journal of advanced science and technology.  1027-1043. 

   

  nurul fadhliah muhamad din, habibah ahmad, hamzah jusoh, kadaruddin aiyub.  (2020).  patterns of family-travel based on before, during and after activities to the island's tourist beaches at pantai chenang, langkawi.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  69-81. 

   

  habibah ahmad, mohd sufian mohd saifuddin, hamzah jusoh, er ah choy, mohd fuad mat jali.  (2020).  pendekatan koperasi dalam membangunkan inap desa: penerimaan komuniti inap desa (cooperative approach in developing homestay: acceptance from homestay community).  - akademika.  129-145. 

   

  zurina ahmad saidi, habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2020).  pelancongan bandar diraja: satu pola kunjungan pelancong domestik di kuala kangsar.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mj - ssh).  15-31. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, nornghainy mohd tawil, shamsubaridah ramlee.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 19. 

   
  Tiada Rekod

  anuar, a.n.a., ahmad, h., jusoh, h., hussain, m.y..  (2012).  tourist friendly destination concept: analysis in macro level perspectives.  - international hospitality and tourism conference, ihtc 2012;kuala lumpur. 

   

  habibah ahmad, mushrifah idris, mohd ekhwan toriman, hamzah jusoh, amriah buang and norela ahmad.  (2012).  the learning culture of a mobility program for sustainability of tasik chini biosphere reserve.  - procedia - social and behavioral sciences. 

   

  anuar, a.n.a., ahmad, h., jusoh, h., hussain, m.y..  (2012).  tourist friendly destination concept: analysis in macro level perspectives.  - international hospitality and tourism conference, ihtc 2012;kuala lumpur. 

   

  habibah ahmad, mushrifah idris, mohd ekhwan toriman, hamzah jusoh, amriah buang and norela ahmad.  (2012).  the learning culture of a mobility program for sustainability of tasik chini biosphere reserve.  - procedia - social and behavioral sciences. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, nornghainy mohd tawil, shamsubaridah ramlee.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 19. 

   

  habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, rokiah omar, hamzah jusoh, mohamad kazar razali, adi irfan che ani, sharifah ezat wan puteh, nik hairi nik omar, mahat mat dong.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 22. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, rokiah omar, mohd ekhwan toriman, nik hairi omar, adi irfan che ani, er ah choy, mohd fuad mat jali, mohd kazar razali.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 14. 

   

  ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 5. 

   

  a. habibah, j. hamzah, a. c. er, a. buang, s. selvadurai & i. mushrifah.  (2017).  current research in tourism industry.  - 12. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, nornghainy mohd tawil, shamsubaridah ramlee.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 19. 

   

  habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, rokiah omar, hamzah jusoh, mohamad kazar razali, adi irfan che ani, sharifah ezat wan puteh, nik hairi nik omar, mahat mat dong.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 22. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, rokiah omar, mohd ekhwan toriman, nik hairi omar, adi irfan che ani, er ah choy, mohd fuad mat jali, mohd kazar razali.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 14. 

   

  ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 5. 

   

  ahmad nazrin aris anuar, habibah ahmad, hamzah jusoh & mohd yusof hussain.  (2017).  current research in tourism industry.  - 10. 

   

  azlizan talib & hamzah jusoh.  (2016).  penyertaan komuniti dalam keusahawanan luar bandar di malaysia.  - 159. 

   

  hamzah jusoh.  (2014).  bandar raya global: dinamika kuala lumpur.  - 259. 

   

  habibah ahmad, rokiah hj omar, hamzah jusoh.  (2019).  modul 3 aktiviti dan program.  - 1-9. 

   

  fazil f, habibah a, hamzah j and joginder singh s. k. d.  (2019).  family vacation experience with autistic children: a review.  - postgraduate research semiinar (pogres 2019).  1-11. 

   

  siti kasmera ariffin, habibah ahmad, hamzah jusoh.  (2019).  analisis kepelbagaian pengalaman rekreasi di taman alam semula jadi, wilayah ekonomi pantai timur (ecer).  - postgraduate research seminar (pogres 2019).  1-16. 

   

  mohamad kazar razali, habibah ahmad, er ah choy dan hamzah jusoh.  (2019).  penglibatan komuniti terhadap bina-tempat pelancongan di tapak warisan dunia bandaraya melaka.  - postgraduate research seminar (pogres 2019) 2019.  1-22. 

   

  prof madya dr habibah ahmad, auni aisha mohd nawi, prof dr hamzah jusoh.  (2019).  edutourism ukm: perbincangan hala tuju dan penjanaan.  -