dr. azlina binti ahmad

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Azlina Ahmad pensyarah kanan di Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Timbalan Pengarah Eksekutif (Penjanaan Pendapatan) di Pusat Pengurusan Penjanaan (JANA@UKM). Bidang pengkhususan beliau ialah perakaunan dan pelaporan kewangan. Antara penyelidikan yang pernah dan sedang dijalankan termasuk perakaunan untuk aset infrastruktur, aset warisan, aset pertahanan serta perakaunan dan pelaporan kewangan untuk institusi yang mentadbir wakaf, zakat dan baitulmal. Beliau juga terlibat dengan projek pembangunan Piawaian Perakaunan Islam bersama Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Beliau memegang Ijazah Kedoktoran dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Ijazah Sarjana MSc Accounting and Finance dari London School of Economics and Political Sciences dan Ijazah Sarjanamuda Perakaunan dengan Kepujian dari Universiti Kebangsaan Malaysia.
  Azlina Ahmad is a senior lecturer at the Centre for Sustainable and Inclusive Development Studies and the Executive Deputy Director (Income Generation) at the Centre for Income Generation (JANA@UKM). Her area of specialisation is Financial Accounting and Reporting. Research undertakan include accounting for infrastructure assets, heritage assets, military assets and accounting and financial reporting for Waqf, Zakat and Baitumal Institutions. She is currently involve in a project to develop Islamic Accounting Standards with the Accountant General’s Department of Malaysia. She holds a doctoral degree from Universiti Kebangsaan Malaysia, MSc Accounting and Finance from the London School of Economics and Political Sciences dan Bachelor of Accounting from Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • mohd. fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 246. 

   

  mona othman, norida basnan, azlina ahmad, mohd fairuz md salleh.  (2022).  the integrated reporting framework across public administration: a thematic review.  - journal of nusantara studies.  410-440. 

   

  ruzita binti abdul rahim;azlina binti ahmad;mohd fairuz bin md. salleh;norazlan bin alias;fathin faizah binti said;shahida binti shahimi;muhammad hakimi bin mohd. shafiai;tee lain tze.  (2022).  impact of disruptive technology on finance and investment and other contemporary economic and management issues.  -

   

  ruhanita bt. maelah;azlina binti ahmad;mohd rizal bin palil.  (2021).  accounting lab: towards work-integrated learning approach for undegraduate accounting students.  -

   

  mona othman, norida basnan, azlina ahmad, mohd fairuz md salleh.  (2021).  insights into the integrated reporting framework in enhancing the public accountability: a thematic review.  - 1-26. 

   

  maryam yousefi nejad, azlina ahmad, mohd fairuz md salleh, ruzita abdul rahim.  (2018).  international financial reporting standards foreign direct investment in asean countries.  - gadjah mada international journal of business. 

   

  maryam yousefinejad, azlina ahmad, mohd fairuz md salleh, ruzita abdul rahim.  (2018).  causal relationship between international financial reporting standard (ifrs) and foreign direct investment (fdi): a panel data analysis of asean countries.  - asean journal of accounting and governance. 

   

  maryam yousefinejad, azlina ahmad & zaini embong.  (2017).  value relevance of other comprehensive income and its available-for-sale financial instruments (afs) and revaluation surplus of property, plant and equipment (rev) components.  - asian journal of accounting and governance.  1-12. 

   

  amizawati mohd amir, sofiah md auzair, ruhanita maelah, azlina ahmad.  (2016).  pricing for higher education institutions: a value based approach.  - international journal of educational management.  329-340. 

   

  haider mahdi saleh, mara ridhuan che abdul rahman, mohamat sabri hasan, azlina ahmad.  (2020).  the role of corporate governance on the relationship between intellectual capital performance and firm value: pre and post of mccg 2017 in malaysia.  - international journal of psycosocial rehabilitation.  1617-1637. 

   

  haider mahdi saleh, mara ridhuan che abdul rahman, mohamat sabri hasan, azlina ahmad.  (2020).  ic and firms performance: the moderating effect of malaysia corporate government code 2012 and 2017.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  1646-1665. 

   

  aisyah abdul rahman, abu hanifah ayob, mohd helmi ali, nor asiah omar, rasidah arshad, azlina ahmad, nor liza abdullah, rosmah mat isa, sofiah md. auzair, zafir khan mohamed makhbul, arif mohd sham muhamad asri abd ghani.  (2019).  jurnal pengurusan.  - jurnal pengurusan.  1-190. 

   

  asna abdullah atqa, norman mohd saleh, azlina ahmad, radziah abdul latiff.  (2019).  the relationship between loss, macroeconomic condition and conservatism.  - management and science letters.  1477-1496. 

   

  aisyah abdul rahman, abu hanifah ayob, mohd helmi ali, nor asiah omar, rasidah arshad, azlina ahmad, norliza abdullah, rosmah mat isa, sofiah md auzair, zafir khan mohamed makhbul, arif mohd sham, muhammad asri abd ghani.  (2019).  jurnal pengurusan.  - jurnal pengurusan.  1-181. 

   

  noradiva hamzah, zakiah muhammaddun mohamed, mohamat sabri hassan, azlina ahmad, shukriah saad.  (2011).  human capital reporting by malaysian services companies.  - proceedings 2011 ieee international summer conference of asia pacific business innovation and technology management- dalian, china. 

   

  mohd. fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 246. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2021).  dimensi baru zakat di malaysia.  - 391. 

   

  maryam yousefi nejad, azlina ahmad, ruzita abdul rahim, mohd fairuz md salleh.  (2020).  international financial reporting standards and foreign direct investment in asean.  - 105. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 16. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz mohd salleh, azlina ahmad, norida basnan, azizah mohd harun & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia : isu dan cabaran kontemporari.  - 25. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2021).  dimensi baru zakat di malaysia.  - 391. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 16. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz mohd salleh, azlina ahmad, norida basnan, azizah mohd harun & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia : isu dan cabaran kontemporari.  - 25. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun, ainol basirah abdul wahab.  (2018).  kutipan dan agihan zakat malaysia baharu: isu, cabaran dan harapan.  - 21. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun & ainol basariah abdul wahab.  (2017).  memperkasa kutipan dan agihan zakat di malaysia.  - 13. 

   

  mohd. fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 246. 

   

  maryam yousefi nejad, azlina ahmad, ruzita abdul rahim, mohd fairuz md salleh.  (2020).  international financial reporting standards and foreign direct investment in asean.  - 105. 

   

  azlina ahmad, nur ashikin mohd saat, radziah mahmud, rosmini mohd aripin, siti manisah ngalim, maswati abd talib, asna atqa abdullah.  (2020).  financial accounting and reporting 1.  - 443. 

   

  wan sallha yusoff, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan.  (2018).  geopolitik dan nilai firma syarikat multinasional.  - 76. 

   

  norida basnan, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, azmi harun, azizah mohd harun.  (2013).  perakaunan dan pelaporan aset warisan, aset pertahanan dan aset infrastruktur berasaskan akruan.  - 189. 

   

  ruzita binti abdul rahim;azlina binti ahmad;mohd fairuz bin md. salleh;norazlan bin alias;fathin faizah binti said;shahida binti shahimi;muhammad hakimi bin mohd. shafiai;tee lain tze.  (2022).  impact of disruptive technology on finance and investment and other contemporary economic and management issues.  -

   

  azlina ahmad.  (2021).  siri lanjutan 2 aset kewangan ppe hartanah pelaburan.  - 1-27. 

   

  azlina ahmad.  (2021).  siri lanjutan 3 aset tak ketara: penjejasan pajakan.  - 1-23. 

   

  azlina ahmad.  (2021).  siri lanjutan 4 inventori & aset pertanian.  - 1-20. 

   

  azlina ahmad.  (2021).  eppa4123 1 sejarah & perkembangan perakaunan 2021.  - 1-9.