dr. indriaty binti ismail

pensyarah universiti

pusat kajian usuluddin & falsafah

 indriaty@ukm.edu.my

No. sambungan :  3527

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • indriaty ismail, nozira salleh, siti nurul atiqah mohd nawawi.  (2021).  gender equaliy: past, present and future perspectives.  - 228. 

   

  nik zeenat shabana nik azhar, indriaty ismail.  (2021).  hermeneutik: tafsiran alaf baharu feminisme muslim dalam menangani permasalahan gender.  - bitara internationa journal of civilizational studies and human sciemces.  217-227. 

   

  indriaty ismail, ahmad muhyuddin hj hassan.  (2021).  pemikiran sisters in islam dan hak asasi manusia.  - akademika - journal of southeast asia social sciences and humanities.  151-164. 

   

  indriaty ismail, wan fariza alyati wan zakaria, trias setiawati.  (2021).  perkembangan feminisme di malaysia.  - 1-56. 

   

  muhammad irfaan jamalullain, indriaty ismail.  (2021).  penghayatan konsep falsafah ketuhanan: kajian sebuah karya hamka.  - prosiding persidangan antarabangsa usuluddin dan falsafah 2021.  90-110. 

   

  zulkeffly adimun, indriaty ismail.  (2019).  ahimsa mahatma gandhi: perspektif tokoh hindu di malaysia.  - akademika.  57-66. 

   

  maryam habibah kamis, indriaty ismail.  (2015).  tema-tema feminisme dalam novel-novel el saadawi.  - islamiyyat. 

   

  indriaty ismail, nozira salleh, siti nurul atiqah mohd nawawi.  (2021).  gender equaliy: past, present and future perspectives.  - 228. 

   

  muhammad faiz hadi mohd sanadi, indriaty ismail, jaffary awang, kamarudin hj salleh.  (2019).  research trends in multidisciplinary research.  - 15. 

   

  zaizul ab. rahman, ab. aziz mohd zain, jaffary awang, ahmad sunawari long, norodzoh hj siren, fakhrul adabi abdul kadir, salasiah hanin hamjah & indriaty ismail.  (2011).  pembangunan dakwah semasa.  - Bab 19 hlm 199. 

   

  zaizul ab. rahman, ahmad sunawari long, jaffary awang, indriaty ismail, norodzoh hj siren, fakhrul adabi abdul kadir, salasiah hanin hamjah & ab. aziz mohd zain.  (2011).  pembangunan dakwah semasa.  - Bab 15 hlm 151. 

   

  indriaty ismail, siti hilmiyah mohd rafi`i.  (2010).  pengurusan organisasi dakwah.  - Bab 10, 161-185. 

   

  indriaty ismail, nozira salleh, siti nurul atiqah mohd nawawi.  (2021).  gender equaliy: past, present and future perspectives.  - 228. 

   

  muhammad faiz hadi mohd sanadi, indriaty ismail, jaffary awang, kamarudin hj salleh.  (2019).  research trends in multidisciplinary research.  - 15. 

   

  wan haslan khairuddin & indriaty ismail.  (2015).  citra usuluddin dan falsafah.  - 31-39. 

   

  zaizul ab. rahman, ab. aziz mohd. zain, jaffary awang, ahmad sunawary long, norodzoh siren, fakhrul adabi abdul kadir, salasiah hanin hamjah & indriaty ismail..  (2014).  pembangunan dakwah semasa..  - Bab 19 : 239-258. 

   

  zaizul ab. rahman, ab. aziz mohd. zain, jaffary awang, ahmad sunawary long, norodzoh siren, fakhrul adabi abdul kadir, salasiah hanin hamjah & indriaty ismail.  (2014).  pembangunan dakwah semasa.  - Bab 15:181-193.. 

   

  zakaria stapa, indriaty ismail, wan fariza alyati wan zakaria, abdul rahman mahmood, mohd haidhar kamarzaman, mohd faizul azmi.  (2017).  sejarah al-ash`ari dan al-asha`irah di nusantara.  - 208. 

   

  prof. zakaria stapa, prof. dr. siti rugayah hj tibek, prof. dr. jawiah dakir, pm dr, zainab ismail, pm dr. fariza md sham, pm dr. amir husin mohd nor, pm dr. jafarry awang, pm dr. wan kamal mujani, dr.  (2010).  hala tuju pengajian islam di malaysia.  - 97. 

   

  siti rugayah haji tibek, tengku intan zarina tengku puji, zamzuri zakaria, indriaty ismail, anuar puteh, zamri arifin.  (2008).  abstrak tesis doktor falsafah dan sarjana fakulti pengajian islam.  - 509. 

   

  kamarudin salleh, mazlan ibrahim, indriaty ismail.  (2007).  islam di malaysia pasca kemerdekaan.  - 281. 

   

  jaffary awang, indriaty ismail.  (2007).  diskusi agama dan pemikiran islam.  - 225. 

   

  indriaty ismail, wan fariza alyati wan zakaria, trias setiawati.  (2021).  perkembangan feminisme di malaysia.  - 1-56. 

   

  nur farhana binti abdul rahman;indriaty binti ismail;faudzinaim bin badaruddin;jaffary bin awang;abdull rahman bin mahmood;yusri bin mohamad ramli;ahmad munawar bin ismail;ahmad yunus bin mohd noor.  (2020).  persepsi penganut agama berkaitan isu-isu sensitiviti agama di malaysia.  -

   

  w an fariza alyati wan zakaria, jaffary awang, kamarudin salleh, indriaty ismail, nozira salleh & nur farhana abdul rahman.  (2018).  memoranda kepada jawatankuasa tertinggi institusi hal ehwal islam peringkat persekutuan (di bawah majlis raja-raja).  -

   

  ahmad yunus mohd noor (ketua), jaffary awang, kamaruddin salleh, ahmad sunawari long, faudzinaim badaruddin, indriati ismail, zaizul ab rahman.  (2018).  poster inovasi 2018 : kebitaraan pengajaran dan pembelajaran tafsir melalui dwibahasa : bahasa arab dan bahasa inggeris..  - 0. 

   

  nur farhana abdul rahman, jaffary awang, indriaty ismail, yusri mohamad ramli & nur solehah shapiee.  (2018).  dialog interaksi agama dan tamadun.  - k-novasi pengajaran & pembelajaran ukm 2018.