puan salina binti ibrahim

pegawai sistem maklumat

pusat teknologi maklumat (ptm)

 salina_ibrahim@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  7004

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT

 • rozilawati binti razali;salina binti ibrahim;mohammad faidzul bin nasrudin.  (2018).  rangka kerja interoperabiliti sistem kerajaan elektronik: kajian kes sistem maklumat universiti kebangsaan malaysia.  -

   

  othman a. karim, salina ibrahim, sulaiman jalil, mohammad khatim hasan.  (2010).  kesediaan ict dalam menyokong pengajaran dan pembelajaran di ukm.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010. 

   

  rozilawati binti razali;salina binti ibrahim;mohammad faidzul bin nasrudin.  (2018).  rangka kerja interoperabiliti sistem kerajaan elektronik: kajian kes sistem maklumat universiti kebangsaan malaysia.  -

   

  othman a. karim, salina ibrahim, sulaiman jalil, mohammad khatim hasan.  (2010).  kesediaan ict dalam menyokong pengajaran dan pembelajaran di ukm.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2010.