ts. mohd. zamri bin murah

pensyarah universiti

pusat kajian keselamatan siber (cyber)

No. Telefon Rasmi :  0123348441

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Jawi, Cybersecurity, Deep Learning, Innovation, and Entrepreneurship

 • ahmad mustafa mohamad al-aboosi siti norul huda sheikh abdullah mohd zamri murah.  (2022).  cybersecurity trends in health information systems.  - international conference on cyber resilience ( iccr) 2022.  1-5. 

   

  rahmad abdillah, zarina shukur, masnizah mohd, and ts. mohd zamri murah.  (2022).  phishing classification techniques: a systematic literature review.  - ieee access.  41574-41591. 

   

  tajul azhar mohd tajul ariffin, siti norul huda sheikh abdullah, fariza fauzi, mohd zamri murah.  (2022).  iot attacks and mitigation plan: a preliminary study with machine learning algorithms.  - 2022 international conference on business analytics for technology and security (icbats).  1-6. 

   

  ahmad mustafa al-aboosi, azana hafizah mohd aman, mohd zamri murah.  (2021).  website security test in three stages.  - 72. 

   

  almirabi anas anwar m, mohd zamri murah.  (2021).  security assessment for education websites in saudi arabia.  - the 5th international multi-conference on artificial intelligence technology.  1-4. 

   

  rahmad abdillah, zarina shukur, masnizah mohd, and ts. mohd zamri murah.  (2022).  phishing classification techniques: a systematic literature review.  - ieee access.  41574-41591. 

   

  mohd zamri murah, abdullah ahmed ali.  (2018).  web assessment of libyan government e-government services.  - international journal of advanced computer science and applications. 

   

  mohd ezri saad, siti norul huda sheikh abdullah, mohd zamri murah.  (2018).  cyber romance scam victimization analysis using routine activity theory versus apriori algorithm.  - international journal of advanced computer science and applications(ijacsa). 

   

  rahmad abdillah, zarina shukur, masnizah mohd, and ts. mohd zamri murah.  (2022).  phishing classification techniques: a systematic literature review.  - ieee access.  41574-41591. 

   

  mohd ezri saad, siti norul huda sheikh abdullah, mohd zamri murah.  (2018).  cyber romance scam victimization analysis using routine activity theory versus apriori algorithm.  - international journal of advanced computer science and applications(ijacsa). 

   

  mohd zamri murah, abdullah ahmed ali.  (2018).  web assessment of libyan government e-government services.  - international journal of advanced computer science and applications. 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, mohd zamri murah.  (2018).  pos-taggging malay corpus: a novel approach based on maximum entropy.  - international journal of engineering & technology. 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, & mohd zamri murah.  (2016).  nuwt: jawi-specific buckwalter corpus for malay word tokenization.  - journal of information and communication technology.  107-131. 

   

  tajul azhar mohd tajul ariffin, siti norul huda sheikh abdullah, fariza fauzi, mohd zamri murah.  (2022).  iot attacks and mitigation plan: a preliminary study with machine learning algorithms.  - 2022 international conference on business analytics for technology and security (icbats).  1-6. 

   

  ahmad mustafa mohamad al-aboosi siti norul huda sheikh abdullah mohd zamri murah.  (2022).  cybersecurity trends in health information systems.  - international conference on cyber resilience ( iccr) 2022.  1-5. 

   

  dahlila putri dahnil, ahmad yunus mohd noor, mohd zamri murah.  (2020).  the fundamental of al-quran braille in rasm uthmani.  - ieee conference on e-learning, e-management and e-services.  19-22. 

   

  abdullah ahmed ali & mohd zamri murah.  (2018).  security assessment of libyan government websites.  - 2018 cyber resilience conference (crc). 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, mohd zamri murah.  (2014).  tokenizer for the malay language using pattern matching.  - proceedings of the 2014 international conference on intelligent systems design and applications (isda 2014).  140-144. 

   

  ahmad mustafa al-aboosi, azana hafizah mohd aman, mohd zamri murah.  (2021).  website security test in three stages.  - 72. 

   

  mohd zamri murah & zuraidah abdullah.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 20 : 167-176. 

   

  yonhendri, khairuddin omar, faidzul nasruddin, mohd zamri murah, anton heryanto.  (2013).  pengecaman pola.  - 115-128. 

   

  mohd zamri murah.  (2007).  pedagogi & pembangunan e-pembelajaran di institusi pengajian tinggi.  - 97-104. 

   

  masnizah mohd, wan fariza paizi@fauzi, mohd rosmadi mokhtar & mohd zamri murah.  (2017).  penyelidikan komputeran dalam era revolusi industri 4.0.  - 9. 

   

  mohd zamri murah & zuraidah abdullah.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 20 : 167-176. 

   

  yonhendri, khairuddin omar, faidzul nasruddin, mohd zamri murah, anton heryanto.  (2013).  pengecaman pola.  - 115-128. 

   

  mohd zamri murah.  (2007).  pedagogi & pembangunan e-pembelajaran di institusi pengajian tinggi.  - 97-104. 

   

  ahmad mustafa al-aboosi, azana hafizah mohd aman, mohd zamri murah.  (2021).  website security test in three stages.  - 72. 

   

  abdul razak hamdan, mohd zakree ahmad nazri, mohammad faidzul nasrudin, hafiz mohd sarim, mohd shanudin zakaria, yazrina yahya dan mohd zamri murah.  (2004).  teknologi maklumat & komunikasi.  - 384. 

   

  almirabi anas anwar m, mohd zamri murah.  (2021).  security assessment for education websites in saudi arabia.  - the 5th international multi-conference on artificial intelligence technology.  1-4. 

   

  mohd zamri murah, khairuddin omar, putri dahlila dahnil, ahmad yunus mohd noor, afzan adam.  (2020).  isu-isu dalam braille al-quran rasm uthmani dan pengekodan unicode.  - dcp-2018-001/1.  1-12. 

   

  khairuddin omar, abdallah mohammad abualkishik, mohd zamri murah, ahmad yunus mohd noor, abbas salimi zaini, mohammad faidzul nasrudin, mohd sanusi azmi, juhaida abu bakar.  (2020).  laporan pembangunan aplikasi transliterasi al-quran braille menggunakan format cadangan pertis.  - lp-ftsm-2020-003.  1-6. 

   

  almirabi anas anwar m, mohd zamri murah.  (2020).  security assessment for education websites in saudi arabia.  - ps-ftsm-2020-037.  1-10. 

   

  sharizal bin yusoff, mohd zamri bin murah.  (2020).  metrik dan indeks penarafan risiko keselamatan laman web bagi institusi tvet awam malaysia.  - ps-ftsm-2020-039.  1-17.