encik mohd. zamri bin murah

pensyarah universiti

pusat keselamatan siber

No. sambungan :  0123348441

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Jawi, Machine Learning, Data Science, Python, R, Deep Learning

 • dahlila putri dahnil, ahmad yunus mohd noor, mohd zamri murah.  (2020).  'the fundamental of al-quran braille in rasm uthmani.  - ieee conference on e-learning, e-management and e-services.  1-4. 

   

  almirabi anas anwar m, mohd zamri murah.  (2020).  security assessment for education websites in saudi arabia.  - ps-ftsm-2020-037.  1-10. 

   

  khairuddin omar, abdallah mohammad abualkishik, mohd zamri murah, ahmad yunus mohd noor, abbas salimi zaini, mohammad faidzul nasrudin, mohd sanusi azmi, juhaida abu bakar.  (2020).  laporan pembangunan aplikasi transliterasi al-quran braille menggunakan format cadangan pertis.  - lp-ftsm-2020-003.  1-6. 

   

  mohd zamri murah, khairuddin omar, putri dahlila dahnil, ahmad yunus mohd noor, afzan adam.  (2020).  isu-isu dalam braille al-quran rasm uthmani dan pengekodan unicode.  - dcp-2018-001/1.  1-12. 

   

  sharizal bin yusoff, mohd zamri bin murah.  (2020).  metrik dan indeks penarafan risiko keselamatan laman web bagi institusi tvet awam malaysia.  - ps-ftsm-2020-039.  1-17. 

   

  mohd zamri murah, abdullah ahmed ali.  (2018).  web assessment of libyan government e-government services.  - international journal of advanced computer science and applications. 

   

  mohd ezri saad, siti norul huda sheikh abdullah, mohd zamri murah.  (2018).  cyber romance scam victimization analysis using routine activity theory versus apriori algorithm.  - international journal of advanced computer science and applications(ijacsa). 

   

  abdullah ahmed ali & mohd zamri murah.  (2018).  security assessment of libyan government websites.  - 2018 cyber resilience conference (crc). 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, mohd zamri murah.  (2014).  tokenizer for the malay language using pattern matching.  - proceedings of the 2014 international conference on intelligent systems design and applications (isda 2014).  140-144. 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, mohd zamri murah, che wan shamsul bahri che wan ahmad.  (2013).  implementation of buckwalter transliteration to malay corpora.  - 13th international conference on intelligent systems design and applications (isda). 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, & mohd zamri murah.  (2013).  part-of-speech for old malay manuscript corpus : a review.  - communications in computer and information science (ccis) - soft computing applications and intelligent systems : 2nd international multi-conference on artificial intelligence technology (m-cait 2013). 

   

  mohd zamri murah, zuraidah abdullah.  (2012).  an experience in transforming teaching and learning practices in technology entrepreneurship course.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  abdullah ahmed ali & mohd zamri murah.  (2018).  security assessment of libyan government websites.  - 2018 cyber resilience conference (crc). 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, mohd zamri murah.  (2014).  tokenizer for the malay language using pattern matching.  - proceedings of the 2014 international conference on intelligent systems design and applications (isda 2014).  140-144. 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, mohd zamri murah, che wan shamsul bahri che wan ahmad.  (2013).  implementation of buckwalter transliteration to malay corpora.  - 13th international conference on intelligent systems design and applications (isda). 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, & mohd zamri murah.  (2013).  part-of-speech for old malay manuscript corpus : a review.  - communications in computer and information science (ccis) - soft computing applications and intelligent systems : 2nd international multi-conference on artificial intelligence technology (m-cait 2013). 

   

  mohd zamri murah, zuraidah abdullah.  (2012).  an experience in transforming teaching and learning practices in technology entrepreneurship course.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  mohd zamri murah & zuraidah abdullah.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 20 : 167-176. 

   

  yonhendri, khairuddin omar, faidzul nasruddin, mohd zamri murah, anton heryanto.  (2013).  pengecaman pola.  - 115-128. 

   

  mohd zamri murah.  (2007).  pedagogi & pembangunan e-pembelajaran di institusi pengajian tinggi.  - 97-104. 

   

  masnizah mohd, wan fariza paizi@fauzi, mohd rosmadi mokhtar & mohd zamri murah.  (2017).  penyelidikan komputeran dalam era revolusi industri 4.0.  - 9. 

   

  mohd zamri murah & zuraidah abdullah.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 20 : 167-176. 

   

  yonhendri, khairuddin omar, faidzul nasruddin, mohd zamri murah, anton heryanto.  (2013).  pengecaman pola.  - 115-128. 

   

  mohd zamri murah.  (2007).  pedagogi & pembangunan e-pembelajaran di institusi pengajian tinggi.  - 97-104. 

   

  abdul razak hamdan, mohd zakree ahmad nazri, mohammad faidzul nasrudin, hafiz mohd sarim, mohd shanudin zakaria, yazrina yahya dan mohd zamri murah.  (2004).  teknologi maklumat & komunikasi.  - 384. 

   

  dahlila putri dahnil, ahmad yunus mohd noor, mohd zamri murah.  (2020).  'the fundamental of al-quran braille in rasm uthmani.  - ieee conference on e-learning, e-management and e-services.  1-4. 

   

  mohd zamri murah, khairuddin omar, putri dahlila dahnil, ahmad yunus mohd noor, afzan adam.  (2020).  isu-isu dalam braille al-quran rasm uthmani dan pengekodan unicode.  - dcp-2018-001/1.  1-12. 

   

  sharizal bin yusoff, mohd zamri bin murah.  (2020).  metrik dan indeks penarafan risiko keselamatan laman web bagi institusi tvet awam malaysia.  - ps-ftsm-2020-039.  1-17. 

   

  khairuddin omar, abdallah mohammad abualkishik, mohd zamri murah, ahmad yunus mohd noor, abbas salimi zaini, mohammad faidzul nasrudin, mohd sanusi azmi, juhaida abu bakar.  (2020).  laporan pembangunan aplikasi transliterasi al-quran braille menggunakan format cadangan pertis.  - lp-ftsm-2020-003.  1-6. 

   

  almirabi anas anwar m, mohd zamri murah.  (2020).  security assessment for education websites in saudi arabia.  - ps-ftsm-2020-037.  1-10. 

   
  encik mohd. zamri bin murah

  pensyarah universiti

  pusat kajian keselamatan siber (cyber)

   zamri@ukm.edu.my

  No. sambungan :  6717

  No. rasmi:
  UKM : 03 8921 5555     Biografi/ Biography :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • dahlila putri dahnil, ahmad yunus mohd noor, mohd zamri murah.  (2020).  'the fundamental of al-quran braille in rasm uthmani.  - ieee conference on e-learning, e-management and e-services.  1-4. 

   

  almirabi anas anwar m, mohd zamri murah.  (2020).  security assessment for education websites in saudi arabia.  - ps-ftsm-2020-037.  1-10. 

   

  khairuddin omar, abdallah mohammad abualkishik, mohd zamri murah, ahmad yunus mohd noor, abbas salimi zaini, mohammad faidzul nasrudin, mohd sanusi azmi, juhaida abu bakar.  (2020).  laporan pembangunan aplikasi transliterasi al-quran braille menggunakan format cadangan pertis.  - lp-ftsm-2020-003.  1-6. 

   

  mohd zamri murah, khairuddin omar, putri dahlila dahnil, ahmad yunus mohd noor, afzan adam.  (2020).  isu-isu dalam braille al-quran rasm uthmani dan pengekodan unicode.  - dcp-2018-001/1.  1-12. 

   

  sharizal bin yusoff, mohd zamri bin murah.  (2020).  metrik dan indeks penarafan risiko keselamatan laman web bagi institusi tvet awam malaysia.  - ps-ftsm-2020-039.  1-17. 

   

  mohd zamri murah, abdullah ahmed ali.  (2018).  web assessment of libyan government e-government services.  - international journal of advanced computer science and applications. 

   

  mohd ezri saad, siti norul huda sheikh abdullah, mohd zamri murah.  (2018).  cyber romance scam victimization analysis using routine activity theory versus apriori algorithm.  - international journal of advanced computer science and applications(ijacsa). 

   

  abdullah ahmed ali & mohd zamri murah.  (2018).  security assessment of libyan government websites.  - 2018 cyber resilience conference (crc). 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, mohd zamri murah.  (2014).  tokenizer for the malay language using pattern matching.  - proceedings of the 2014 international conference on intelligent systems design and applications (isda 2014).  140-144. 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, mohd zamri murah, che wan shamsul bahri che wan ahmad.  (2013).  implementation of buckwalter transliteration to malay corpora.  - 13th international conference on intelligent systems design and applications (isda). 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, & mohd zamri murah.  (2013).  part-of-speech for old malay manuscript corpus : a review.  - communications in computer and information science (ccis) - soft computing applications and intelligent systems : 2nd international multi-conference on artificial intelligence technology (m-cait 2013). 

   

  mohd zamri murah, zuraidah abdullah.  (2012).  an experience in transforming teaching and learning practices in technology entrepreneurship course.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  abdullah ahmed ali & mohd zamri murah.  (2018).  security assessment of libyan government websites.  - 2018 cyber resilience conference (crc). 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, mohd zamri murah.  (2014).  tokenizer for the malay language using pattern matching.  - proceedings of the 2014 international conference on intelligent systems design and applications (isda 2014).  140-144. 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, mohd zamri murah, che wan shamsul bahri che wan ahmad.  (2013).  implementation of buckwalter transliteration to malay corpora.  - 13th international conference on intelligent systems design and applications (isda). 

   

  juhaida abu bakar, khairuddin omar, mohammad faidzul nasrudin, & mohd zamri murah.  (2013).  part-of-speech for old malay manuscript corpus : a review.  - communications in computer and information science (ccis) - soft computing applications and intelligent systems : 2nd international multi-conference on artificial intelligence technology (m-cait 2013). 

   

  mohd zamri murah, zuraidah abdullah.  (2012).  an experience in transforming teaching and learning practices in technology entrepreneurship course.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  mohd zamri murah & zuraidah abdullah.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 20 : 167-176. 

   

  yonhendri, khairuddin omar, faidzul nasruddin, mohd zamri murah, anton heryanto.  (2013).  pengecaman pola.  - 115-128. 

   

  mohd zamri murah.  (2007).  pedagogi & pembangunan e-pembelajaran di institusi pengajian tinggi.  - 97-104. 

   

  masnizah mohd, wan fariza paizi@fauzi, mohd rosmadi mokhtar & mohd zamri murah.  (2017).  penyelidikan komputeran dalam era revolusi industri 4.0.  - 9. 

   

  mohd zamri murah & zuraidah abdullah.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 20 : 167-176. 

   

  yonhendri, khairuddin omar, faidzul nasruddin, mohd zamri murah, anton heryanto.  (2013).  pengecaman pola.  - 115-128. 

   

  mohd zamri murah.  (2007).  pedagogi & pembangunan e-pembelajaran di institusi pengajian tinggi.  - 97-104. 

   

  abdul razak hamdan, mohd zakree ahmad nazri, mohammad faidzul nasrudin, hafiz mohd sarim, mohd shanudin zakaria, yazrina yahya dan mohd zamri murah.  (2004).  teknologi maklumat & komunikasi.  - 384. 

   

  dahlila putri dahnil, ahmad yunus mohd noor, mohd zamri murah.  (2020).  'the fundamental of al-quran braille in rasm uthmani.  - ieee conference on e-learning, e-management and e-services.  1-4. 

   

  mohd zamri murah, khairuddin omar, putri dahlila dahnil, ahmad yunus mohd noor, afzan adam.  (2020).  isu-isu dalam braille al-quran rasm uthmani dan pengekodan unicode.  - dcp-2018-001/1.  1-12. 

   

  sharizal bin yusoff, mohd zamri bin murah.  (2020).  metrik dan indeks penarafan risiko keselamatan laman web bagi institusi tvet awam malaysia.  - ps-ftsm-2020-039.  1-17. 

   

  khairuddin omar, abdallah mohammad abualkishik, mohd zamri murah, ahmad yunus mohd noor, abbas salimi zaini, mohammad faidzul nasrudin, mohd sanusi azmi, juhaida abu bakar.  (2020).  laporan pembangunan aplikasi transliterasi al-quran braille menggunakan format cadangan pertis.  - lp-ftsm-2020-003.  1-6. 

   

  almirabi anas anwar m, mohd zamri murah.  (2020).  security assessment for education websites in saudi arabia.  - ps-ftsm-2020-037.  1-10.