prof. dr. romlah binti jaffar

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

No. Telefon Rasmi :  0193390955

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Bidang penyelidikan utama adalah dalam bidang kualiti pelaporan kewangan dan tadbir urus korporat. Dalam bidang kualiti pelaporan, Romlah adalah antara penyelidik pertama yang mengkaji aspek pelaporan sosial dan alam sekitar. Isu tadbir urus korporat yang diteliti termasuk tadbir urus konvesyenel dan Islam. Romlah telah menyelia ramai pelajar Sarjana dan PhD dalam bidang ini serta menjadi Pemeriksa tesis di banyak Universiti Awam dalam bidang yang berkaitan.

 • luluk muhimatul ifada, romlah jaffar.  (2023).  does environmental cost expenditure matter? evidence from selected countries in the asia-pacific region.  - sustainability.  1-16. 

   

  romlah jaffar, nor asyiqin abu, mohamat sabri hassan, mohd mohid rahmat.  (2023).  value relevance of board attributes: the mediating role of key audit matter.  - international journal of financial studies.  1-22. 

   

  norman mohd saleh, mohamat sabri hassan, noradiva hamzah, romlah jaffar, zaini embong, sarah aziz abdul ghani aziz, azizah abdullah, zahir dahari, romaizah abdul kadir.  (2023).  modul latihan tadbir urus koperasi (mekanisme tadbir urus, keaktifan anggota dan pencapaian akauntabiliti koperasi sederhana, kecil dan mikro di malaysia: memacu kelestarian dalam menghadapi kesan pandemik covid-19).  - 1-35. 

   

  sharifah faatihah syed mohd fuzi, mohamat sabri hassan, romlah jaffar, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2022).  examining enterprise risk management research using bibliometric analysis.  - international journal of academic research in business and social sciences.  592-604. 

   

  sharifah buniamin, romlah jaffar, norkhazimah ahmad, nor hasimah johari.  (2022).  the role of corporate governance in achieving sdgs among malaysian companies.  - european journal of sustainable development.  326-339. 

   

  luluk muhimatul ifada, romlah jaffar.  (2023).  does environmental cost expenditure matter? evidence from selected countries in the asia-pacific region.  - sustainability.  1-16. 

   

  mohamad iruwan ghuslan, romlah jaffar, norman mohd saleh, mohd hasimi yaacob.  (2021).  corporate governance and corporate reputation: the role of environmental and social reporting quality.  - sustainability.  1-24. 

   

  helmy mohd daud, rosiati ramli, romlah jaffar, mohd mohid rahmat.  (2019).  faktor-faktor mempengaruhi tempoh penyelesaian kes siasatan cukai di malaysia: perspektif pegawai pengurusan atasan lhdnm.  - asian journal of accounting and governance.  1-16. 

   

  razieh adinehzadeh, romlah jaffar, zaleha abdul shukor, mara riduan che abdul rahman.  (2018).  the mediating role of environmental performance on the relationship between corporate governance mechanisms and environmental disclosure.  - asian academy of management journal of accounting and finance. 

   

  helmy mohd daud, rosiati ramli, romlah jaffar, mohd mohid rahmat.  (2018).  siasatan cukai di malaysia: kajian penerokaan ke atas kes syarikat.  - asian journal of accounting and governance. 

   

  wan norazah binti mamat @ wan mahmud & romlah jaffar.  (2018).  pemilikan keluarga dan kualiti pelaporan kewangan: pengaruh kepakaran kewangan dan perundangan jawatankuasa audit.  - asian journal of accounting and governance. 

   

  sayed alwee hussnie sayed hussin, takiah mohd iskandar, norman mohd saleh, romlah jaffar.  (2017).  professional skepticism and auditors assessment of misstatement risks: the moderating effect of experience and time budget pressure.  - economics and sociology.  225-250. 

   

  luluk muhimatul ifada, romlah jaffar.  (2023).  does environmental cost expenditure matter? evidence from selected countries in the asia-pacific region.  - sustainability.  1-16. 

   

  romlah jaffar, nor asyiqin abu, mohamat sabri hassan, mohd mohid rahmat.  (2023).  value relevance of board attributes: the mediating role of key audit matter.  - international journal of financial studies.  1-22. 

   

  ahmad monir abdullah; maizatulakma abdullah; romlah jaafar.  (2022).  the dynamic volatilities and correlations between german stock market indices and commodities: evidence from wavelet and mgarch-dcc approaches.  - asian economic and financial review.  731-750. 

   

  sharifah faatihah syed mohd fuzi, mohamat sabri hassan, romlah jaffar, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2022).  examining enterprise risk management research using bibliometric analysis.  - international journal of academic research in business and social sciences.  592-604. 

   

  sharifah buniamin, romlah jaffar, norkhazimah ahmad, nor hasimah johari.  (2022).  the role of corporate governance in achieving sdgs among malaysian companies.  - european journal of sustainable development.  326-339. 

   

  fathyah hashim, romlah jaffar, mohamat sabri hassan & zaleha abdul shukor.  (2017).  do intellectual capital disclosures create values for? high technology firms in malaysia?.  - proceedings of the 29th international business information management association conference. 

   

  romlah jaffar, hamezah md nor.  (2022).  pelaporan sosial dan alam sekitar: isu akauntabiliti dan cabaran masa depan.  - 999. 

   

  romlah jaffar, nurisyal muhammad & zaleha abdul shukor.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 22. 

   

  zaleha abdul shukor, kamarul baraini keliwon & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 35. 

   

  rohaida nordin, muhammad faliq abdul razak, rohimi shafiee, kamal halili hassan, mathhew albert witbrodt, tengku nor azira tengku zainuddin, sofiah md auzair & romlah jaffar.  (2018).  kesihatan, kebajikan dan keselamatan pekerja: polisi dan perundangan.  - 21. 

   

  fauziah ahmad, mahzan arshad, andanastuti muchtar, aminah md yusof, zaidatun tasir, siti halijah sharif, nawawi seroji, romlah jaffar, zuhaina zakaria, hasrina mustafa, ashinida aladdin, mustafa mamat & [six others).  (2018).  laporan pelan halatuju pengajian siswazah malaysia 2017-2025.  - malaysia postgraduate blueprint 2017-2025.  166. 

   

  romlah jaffar, nurisyal muhammad & zaleha abdul shukor.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 22. 

   

  zaleha abdul shukor, kamarul baraini keliwon & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 35. 

   

  norman mohd saleh, zaini embong & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 24. 

   

  rohaida nordin, muhammad faliq abdul razak, rohimi shafiee, kamal halili hassan, mathhew albert witbrodt, tengku nor azira tengku zainuddin, sofiah md auzair & romlah jaffar.  (2018).  kesihatan, kebajikan dan keselamatan pekerja: polisi dan perundangan.  - 21. 

   

  rohaida nordin, muhammad faliq abd razak, rohimi shapiee, kamal halili hassan, matthew albert witbrodt, tengku nor azira tengku zainuddin, sofiah md auzair & romlah jaffar.  (2018).  kesihatan, kebajikan dan keselamatan pekerja: polisi dan perundangan.  - 16. 

   

  romlah jaffar, hamezah md nor.  (2022).  pelaporan sosial dan alam sekitar: isu akauntabiliti dan cabaran masa depan.  - 999. 

   

  romlah jaafar, norliza abd.rahman, mohd al adib samuri, wahiza wahi, siti aishah samsudin, musa zainal abidin othman, rabaiah arham, mursidi ahamad, zulkfli amat, rajan munusamy, noor salini mohamed salim, khalid hashim, azlina mat ludin.  (2019).  buku panduan integriti: buat jangan tak buat.  - 30. 

   

  fauziah ahmad, mahzan arshad, andanastuti muchtar, aminah md yusof, zaidatun tasir, siti halijah sharif, nawawi seroji, romlah jaffar, zuhaina zakaria, hasrina mustafa, ashinida aladdin, mustafa mamat & [six others).  (2018).  laporan pelan halatuju pengajian siswazah malaysia 2017-2025.  - malaysia postgraduate blueprint 2017-2025.  166. 

   

  norman mohd saleh, zaini embong & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 309. 

   

  zamri arifin, ezad azraai jamsari & romlah jaffar.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 158. 

   

  norman mohd saleh, mohamat sabri hassan, noradiva hamzah, romlah jaffar, zaini embong, sarah aziz abdul ghani aziz, azizah abdullah, zahir dahari, romaizah abdul kadir.  (2023).  modul latihan tadbir urus koperasi (mekanisme tadbir urus, keaktifan anggota dan pencapaian akauntabiliti koperasi sederhana, kecil dan mikro di malaysia: memacu kelestarian dalam menghadapi kesan pandemik covid-19).  - 1-35. 

   

  norman mohd saleh, maizatulakma abdullah, mohamat sabri hassan, romlah jaffar.  (2022).  report on 2020 annual general meeting of public listed companies.  - 1-38. 

   

  romlah binti jaffar;mohamat sabri bin hassan;mohd mohid bin rahmat.  (2022).  corporate governance and investors` reaction-does extended audit report matters?.  -

   

  ahmad monir abdullah, hishamuddin abdul wahab, ruslan nagayev, romlah jaafar, omar alaeddin.  (2021).  diversification benefits of brazil stock indices and commodities: empirical evidence from mgrach-dcc and wavelets techniques.  - the 23rd malaysian finance association international conference 2021.  1-18. 

   

  sharifah faatihah syed mohd fuzi, mohamat sabri hassan, romlah jaffar, mohd. hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2021).  enterprise risk management (erm) disclosure and its determinant factors for public listed firms in malaysia.  - malaysia indonesia international conference on economics, management & accounting (miicema).  1-32.