prof. madya dr. romlah binti jaffar

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

 romlah@ukm.edu.my

No. sambungan :  0193390955

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Bidang penyelidikan utama adalah dalam bidang kualiti pelaporan kewangan dan tadbir urus korporat. Dalam bidang kualiti pelaporan, Romlah adalah antara penyelidik pertama yang mengkaji aspek pelaporan sosial dan alam sekitar. Isu tadbir urus korporat yang diteliti termasuk tadbir urus konvesyenel dan Islam. Romlah telah menyelia ramai pelajar Sarjana dan PhD dalam bidang ini serta menjadi Pemeriksa tesis di banyak Universiti Awam dalam bidang yang berkaitan.

 • luluk muhimatul ifada, romlah jaffar.  (2021).  environmental management accounting, environmental performance and its disclosure: evidence from emerging market in asia-pacific region.  - simposium penyelidikan perakaunan, kewangan dan tadbir urus 1/2021 (research symposium in accounting, finance and governance 1/2021) (safag 1/2021).  1-19. 

   

  romlah jaffar, warda alsheikh, mohamat sabri hassan, maizatulakma abdullah.  (2021).  voluntary risk disclosures of islamic financial institutions: the role of aaoifi standards implementation.  - asian journal of accounting and governance.  1-14. 

   

  mohamad iruwan ghuslan, romlah jaffar, norman mohd saleh, mohd hasimi yaacob.  (2021).  corporate sustainability reporting quality: the link with corporate governance and family ownership.  - simposium penyelidikan perakaunan, kewangan dan tadbir urus 1/2021 (research symposium in accounting, finance and governance 1/2021) (safag 1/2021).  1-25. 

   

  zainab aman, norman saleh , zaleha abdul shukur , romlah jaffar.  (2021).  the moderating effect of board independence on the relationship between family ownership and corporate sustainability reporting in malaysia.  - gatr accounting and finance review.  31-43. 

   

  ahmad monir abdullah, hishamuddin abdul wahab, ruslan nagayev, romlah jaafar, omar alaeddin.  (2021).  diversification benefits of brazil stock indices and commodities: empirical evidence from mgrach-dcc and wavelets techniques.  - the 23rd malaysian finance association international conference 2021.  1-18. 

   

  mohamad iruwan ghuslan, romlah jaffar, norman mohd saleh, mohd hasimi yaacob.  (2021).  corporate governance and corporate reputation: the role of environmental and social reporting quality.  - sustainability.  1-24. 

   

  helmy mohd daud, rosiati ramli, romlah jaffar, mohd mohid rahmat.  (2019).  faktor-faktor mempengaruhi tempoh penyelesaian kes siasatan cukai di malaysia: perspektif pegawai pengurusan atasan lhdnm.  - asian journal of accounting and governance.  1-16. 

   

  razieh adinehzadeh, romlah jaffar, zaleha abdul shukor, mara riduan che abdul rahman.  (2018).  the mediating role of environmental performance on the relationship between corporate governance mechanisms and environmental disclosure.  - asian academy of management journal of accounting and finance. 

   

  helmy mohd daud, rosiati ramli, romlah jaffar, mohd mohid rahmat.  (2018).  siasatan cukai di malaysia: kajian penerokaan ke atas kes syarikat.  - asian journal of accounting and governance. 

   

  wan norazah binti mamat @ wan mahmud & romlah jaffar.  (2018).  pemilikan keluarga dan kualiti pelaporan kewangan: pengaruh kepakaran kewangan dan perundangan jawatankuasa audit.  - asian journal of accounting and governance. 

   

  sayed alwee hussnie sayed hussin, takiah mohd iskandar, norman mohd saleh, romlah jaffar.  (2017).  professional skepticism and auditors assessment of misstatement risks: the moderating effect of experience and time budget pressure.  - economics and sociology.  225-250. 

   

  fathyah hashim, romlah jaffar, mohamat sabri hassan & zaleha abdul shukor.  (2017).  do intellectual capital disclosures create values for? high technology firms in malaysia?.  - proceedings of the 29th international business information management association conference. 

   

  norman mohd saleh, zaini embong & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 309. 

   

  romlah jaffar, nurisyal muhammad & zaleha abdul shukor.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 22. 

   

  zaleha abdul shukor, kamarul baraini keliwon & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 35. 

   

  fauziah ahmad, mahzan arshad, andanastuti muchtar, aminah md yusof, zaidatun tasir, siti halijah sharif, nawawi seroji, romlah jaffar, zuhaina zakaria, hasrina mustafa, ashinida aladdin, mustafa mamat & [six others).  (2018).  laporan pelan halatuju pengajian siswazah malaysia 2017-2025.  - malaysia postgraduate blueprint 2017-2025.  166. 

   

  rohaida nordin, muhammad faliq abdul razak, rohimi shafiee, kamal halili hassan, mathhew albert witbrodt, tengku nor azira tengku zainuddin, sofiah md auzair & romlah jaffar.  (2018).  kesihatan, kebajikan dan keselamatan pekerja: polisi dan perundangan.  - 21. 

   

  romlah jaffar, nurisyal muhammad & zaleha abdul shukor.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 22. 

   

  zaleha abdul shukor, kamarul baraini keliwon & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 35. 

   

  norman mohd saleh, zaini embong & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 24. 

   

  rohaida nordin, muhammad faliq abdul razak, rohimi shafiee, kamal halili hassan, mathhew albert witbrodt, tengku nor azira tengku zainuddin, sofiah md auzair & romlah jaffar.  (2018).  kesihatan, kebajikan dan keselamatan pekerja: polisi dan perundangan.  - 21. 

   

  rohaida nordin, muhammad faliq abd razak, rohimi shapiee, kamal halili hassan, matthew albert witbrodt, tengku nor azira tengku zainuddin, sofiah md auzair & romlah jaffar.  (2018).  kesihatan, kebajikan dan keselamatan pekerja: polisi dan perundangan.  - 16. 

   

  romlah jaafar, norliza abd.rahman, mohd al adib samuri, wahiza wahi, siti aishah samsudin, musa zainal abidin othman, rabaiah arham, mursidi ahamad, zulkfli amat, rajan munusamy, noor salini mohamed salim, khalid hashim, azlina mat ludin.  (2019).  buku panduan integriti: buat jangan tak buat.  - 30. 

   

  norman mohd saleh, zaini embong & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 309. 

   

  fauziah ahmad, mahzan arshad, andanastuti muchtar, aminah md yusof, zaidatun tasir, siti halijah sharif, nawawi seroji, romlah jaffar, zuhaina zakaria, hasrina mustafa, ashinida aladdin, mustafa mamat & [six others).  (2018).  laporan pelan halatuju pengajian siswazah malaysia 2017-2025.  - malaysia postgraduate blueprint 2017-2025.  166. 

   

  zamri arifin, ezad azraai jamsari & romlah jaffar.  (2014).  dimensi pengajaran dan pembelajaran bahasa arab dan pengajian islam.  - 158. 

   

  romlah jaffar, sofiah md auzair, rohaida nordin & rohimi shapiee.  (2014).  teaching and learning in law and economics: a way forward.  - 125. 

   

  luluk muhimatul ifada, romlah jaffar.  (2021).  environmental management accounting, environmental performance and its disclosure: evidence from emerging market in asia-pacific region.  - simposium penyelidikan perakaunan, kewangan dan tadbir urus 1/2021 (research symposium in accounting, finance and governance 1/2021) (safag 1/2021).  1-19. 

   

  ahmad monir abdullah, hishamuddin abdul wahab, ruslan nagayev, romlah jaafar, omar alaeddin.  (2021).  diversification benefits of brazil stock indices and commodities: empirical evidence from mgrach-dcc and wavelets techniques.  - the 23rd malaysian finance association international conference 2021.  1-18. 

   

  mohamad iruwan ghuslan, romlah jaffar, norman mohd saleh, mohd hasimi yaacob.  (2021).  corporate sustainability reporting quality: the link with corporate governance and family ownership.  - simposium penyelidikan perakaunan, kewangan dan tadbir urus 1/2021 (research symposium in accounting, finance and governance 1/2021) (safag 1/2021).  1-25. 

   

  rajan munusamy, romlah jaffar, wana helena maria abdullah, azlina m. ludin, anis syahirah a.karim, raja m. azlan raja alang m..  (2020).  eh, dah pukul berapa ni, masih lepak minum?.  - info integriti siri 1/2020.  1. 

   

  rajan munusamy, romlah jaffar, wana helena maria abdullah, azlina m. ludin, anis syahirah a.karim, raja m. azlan raja alang m..  (2020).  masih ingatkah janji kita?.  - info integriti siri 2/2020.  1.