prof. madya dr. sofiah binti md auzair

pensyarah universiti

pusat kajian perniagaan global & ekonomi digital (globde)

No. Telefon Rasmi :  0389213745

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Sofiah Md Auzair is an associate professor at the Faculty of Economics and Management, UKM. Her research interest is in the area of management accounting and control specifically, into service organizations and Islamic-based organization. She has more than 25 years experience in working in the academic institution, teaching undergraduate and postgraduate courses and publishing articles in journal and several books.

 • kean long lim, kee shyuan loh, sofiah md auzair, abu bakar sulong.  (2022).  potential of hydrogen in green steel technology.  - 2022 seaisi steel mega event & expo.  31. 

   

  sofiah md auzair.  (2022).  cekap urus kos atasi kenaikan harga barang.  - berita harian - komentar.  11. 

   

  azlina zid, rozita amiruddin , sofiah md auzair, hawati janor.  (2022).  comprehensive performance measurement system (cpms) and satisfaction of malaysian football players: a mediating role of coaching leadership style.  - journal of positive school psychology.  4794-4807. 

   

  sofiah md. auzair, ramy basloom, muslim har sani, amizawati mohd amir.  (2022).  pengaruh krisis peperangan terhadap amalan perakaunan pengurusan perusahaan kecil sederhana (pks) di yaman.  - asian journal of accounting and governance.  1-14. 

   

  rami salmeen basloom, muslim har sani mohamad, sofiah md auzair.  (2022).  applicability of public sector reform initiatives of the yemeni government from the integrated toe-doi framework.  - international journal of innovation studies.  286-302. 

   

  muhammad iqmal hisham kamaruddin, sofiah md auzair.  (2020).  measuring islamic accountability in islamic social enterprise (ise).  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  303-321. 

   

  sofiah md auzair, amizawati mohd amir, zulaihan ismail.  (2019).  configuring the performance measurement systems of small medium enterprises from the life cycle perspective.  - asian journal of accounting and governance.  1-14. 

   

  siti zurina aziz, amizawati mohd amir, sofiah md auzair.  (2019).  tadbir urus baik dan peranan amalan perakaunan pengurusan: tinjauan di organisasi pelancongan negara.  - asian journal of accounting and governance.  1-15. 

   

  izzeideen a. alomari, amizawati mohd amir, khairul azman aziz, sofiah md auzair.  (2018).  effect of enterprise resource planning systems and forms of management control on firm's competitive advantage.  - asian journal of accounting and governance. 

   

  bakil saleh mohamad dhaifallah, sofiah md auzair, ruhanita maelah.  (2018).  the moderating role of employees professionalism on bsc usage and organizational performance relationship.  - asian journal of accounting and governance. 

   

  rami salmeen basloom, muslim har sani mohamad, sofiah md auzair.  (2022).  applicability of public sector reform initiatives of the yemeni government from the integrated toe-doi framework.  - international journal of innovation studies.  286-302. 

   

  muhammad iqmal hisham kamaruddin, sofiah md auzair, saunah zainon.  (2022).  financial management practices in malaysian islamic social enterprises (ise).  - management and accounting review.  1-25. 

   

  muhammad iqmal hisham kamaruddin, sofiah md auzair, mohd mohid rahmat, nurul aini muhamed.  (2021).  the mediating role of financial governance on the relationship between financial management, islamic work ethic and accountability in islamic social enterprise (ise).  - social enterprise journal.  419-441. 

   

  azlina zid, rozita amiruddin, sofiah md auzair, hawati janor, rozita abdul latif, fadli fizari abu hassan asri, siti fahilah abdul hamid, mohammad adzly rajli.  (2021).  comprehensive performance measurement system (cpms) and satisfaction of malaysian football players: a mediating role of reward.  - journal of contemporary issues in business and government.  2054-2073. 

   

  khairul naziya kasim, sofiah md auzair, amizawati mohd amir, nor liza abdullah.  (2021).  kesan integrasi kelakuan kumpulan pengurusan atasan ke atas ketangkasan organisasi di malaysia: kapasiti penyerapan sebagai pemboleh ubah pengantara.  - international journal of management studies.  141-186. 

   

  aini aman, , ruhanita maelah, sofiah md auzair.  (2012).  implementation of integrated case studies course for accounting students.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  muhammad iqmal hisham kamaruddin, sofiah md auzair.  (2021).  financial management of malaysian islamic social enterprise: the road to accountability.  - 117. 

   

  rozita amiruddin, amizawati mohd amir, ruhanita maelah, sofiah md auzair.  (2020).  perakaunan pengurusan strategik: aplikasi perniagaan.  - 122. 

   

  rohaida nordin, muhammad faliq abdul razak, rohimi shafiee, kamal halili hassan, mathhew albert witbrodt, tengku nor azira tengku zainuddin, sofiah md auzair & romlah jaffar.  (2018).  kesihatan, kebajikan dan keselamatan pekerja: polisi dan perundangan.  - 21. 

   

  rohaida nordin, muhammad faliq abd razak, rohimi shapiee, kamal halili hassan, matthew albert witbrodt, tengku nor azira tengku zainuddin, sofiah md auzair & romlah jaffar.  (2018).  kesihatan, kebajikan dan keselamatan pekerja: polisi dan perundangan.  - 16. 

   

  sofiah md auzair, aini aman, ruhanita maelah.  (2014).  teaching and learning in law and economics - a way foward.  - Chapter 6:76-86. 

   

  rohaida nordin, muhammad faliq abdul razak, rohimi shafiee, kamal halili hassan, mathhew albert witbrodt, tengku nor azira tengku zainuddin, sofiah md auzair & romlah jaffar.  (2018).  kesihatan, kebajikan dan keselamatan pekerja: polisi dan perundangan.  - 21. 

   

  rohaida nordin, muhammad faliq abd razak, rohimi shapiee, kamal halili hassan, matthew albert witbrodt, tengku nor azira tengku zainuddin, sofiah md auzair & romlah jaffar.  (2018).  kesihatan, kebajikan dan keselamatan pekerja: polisi dan perundangan.  - 16. 

   

  zaleha abdul shukor, sofiah md auzair, mohamat sabri hassan, selamat kundari, hamezah md nor.  (2014).  teaching and learning in law and economics: a way forward.  - 7, 87-97. 

   

  romlah jaffar, sofiah md auzair & rohaida nordin.  (2014).  teaching and learning in law and economics: a way forward.  - 122-123. 

   

  sofiah md auzair, aini aman, ruhanita maelah.  (2014).  teaching and learning in law and economics - a way foward.  - Chapter 6:76-86. 

   

  sarani zakaria, andanastuti muchtar, aisyah abdul rahman, wan hanna melini wan mohtar, babul airianah othman, norazlin hassim, abdul munir abd. murad,.  (2021).  peraturan-peraturan universiti kebangsaan malaysia (pengajian siswazah) 2021.  - 57. 

   

  muhammad iqmal hisham kamaruddin, sofiah md auzair.  (2021).  financial management of malaysian islamic social enterprise: the road to accountability.  - 117. 

   

  rozita amiruddin, amizawati mohd amir, ruhanita maelah, sofiah md auzair.  (2020).  perakaunan pengurusan strategik: aplikasi perniagaan.  - 122. 

   

  romlah jaffar, sofiah md auzair, rohaida nordin & rohimi shapiee.  (2014).  teaching and learning in law and economics: a way forward.  - 125. 

   

  aini aman, noradiva hamzah, rozita amiruddin, ruhanita maelah, sofiah md auzair.  (2010).  penyumberan-luar perakaunan di malaysia : aktiviti, risiko dan kawalan.  - 146. 

   

  sofiah md auzair.  (2022).  cekap urus kos atasi kenaikan harga barang.  - berita harian - komentar.  11. 

   

  sofiah md auzair.  (2021).  factor analysis.  - 1-15. 

   

  sofiah md auzair, nur saadah muhammad, muhammad iqmal hisham.  (2021).  the shared value and strategies towards a sustainable organization: a case study of a malaysian social enterprise.  - 8th international conference on management and muamalah 2021 (icomm 2021).  1-13. 

   

  romlah binti jaffar;rohimi bin shapiee;sofiah binti md auzair;zamri bin arifin;ezad azraai bin jamsari;rohaida binti nordin.  (2019).  pemantauan projek pts 2012 gugusan sains ikhtisas.  - 1-11. 

   

  rohaida binti nordin;rohimi bin shapiee;kamal halili bin hassan;romlah binti jaffar;sofiah binti md auzair;tengku noor azira bt. tengku zainudin;matthew albert witbrodt @ abdurrahman.  (2018).  mewajibkan insurans kesihatan swasta untuk pekerja asing dalam membendung isu tunggakan bil hospital kerajaan: membina mekanisma effektif lagi berintegrasi.  -