prof. madya dr. siti faridah bt. abdul jabbar

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

 hafaopex@ukm.edu.my

No. sambungan :  89213575

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • siti faridah abdul jabbar, nurul diana roslan.  (2020).  digital business: the applicable laws in malaysia.  - the company lawyer.  414-417. 

   

  siti faridah abdul jabbar.  (2020).  islamic endowment trust of waqf: islamic financial institutions' socio- economic vehicle.  - company lawyer.  56-58. 

   

  siti faridah abdul jabbar.  (2020).  pastikan kaedah main kutu tiada unsur penipuan.  - berita harian.  13. 

   

  siti faridah abdul jabbar.  (2020).  islamic financial institutions: conduits for money laundering?.  - journal of money laundering control.  285-295. 

   

  siti faridah abdul jabbar, nurliyana nabila edi norsam.  (2020).  social enterprise: the need for a specific legal structure in malaysia.  - company lawyer.  241-243. 

   

  siti faridah abdul jabbar, suzana muhamad said, asma hakimah ab halim.  (2019).  dispute resolution in islamic finance: alternatives to litigation?.  - 24. 

   

  siti faridah abdul jabbar, hasani mohd ali, zakiah muhammaddun mohamed, faridah jalil.  (2018).  regulations and applications of ethics in business practice.  - 15. 

   

  siti faridah abdul jabbar & asma hakimah ab halim.  (2015).  research handbook on international financial crime.  - 356-365. 

   

  siti faridah abdul jabbar, suzana muhamad said, asma hakimah ab halim.  (2019).  dispute resolution in islamic finance: alternatives to litigation?.  - 24. 

   

  siti faridah abdul jabbar, hasani mohd ali, zakiah muhammaddun mohamed, faridah jalil.  (2018).  regulations and applications of ethics in business practice.  - 15. 

   

  siti faridah abdul jabbar & asma hakimah ab halim.  (2015).  research handbook on international financial crime.  - 356-365. 

   

  siti faridah abdul jabbar.  (2020).  pastikan kaedah main kutu tiada unsur penipuan.  - berita harian.  13. 

   

  siti faridah abdul jabbar.  (2019).  company law - meeting.  -

   

  siti faridah abdul jabbar.  (2019).  company law - members.  -

   

  siti faridah abdul jabbar.  (2019).  company law tutorial.  -

   

  siti faridah abdul jabbar.  (2019).  laporan program menghadiri sidang dewan rakyat 4 april 2019.  -