prof. madya dr. habibah binti jamil

pensyarah universiti

jabatan sains bumi & alam sekitar

 bib@ukm.edu.my

No. sambungan :  5392

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Prof. Madya Dr. Habibah Hj Jamil telah meraih Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian (Geologi) di Universiti Kebangsaan Malaysia (1991), Master of Science in Petroleum Geology di University of Aberdeen (1993) dan Ijazah Doktor Falsafah (Geologi) di Universiti Kebangsaan Malaysia (2005). Beliau merupakan pensyarah di Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran beliau adalah geokimia batuan, tanah dan sedimen. Beliau terlibat dengan penyelidikan logam berat di dalam tanah, air bawah tanah dan aluvium di Malaysia.

 • mohd basril iswadi bin basori;habibah binti jamil;mohd. rozi bin umor.  (2021).  kesesuaian dan kepentingan longgokan pasir sebagai bahan mentah bagi sumber torium di malaysia..  -

   

  khairiah bt. jusoh;ismail bin sahid;habibah binti jamil;norsyafina binti roslan.  (2020).  geokimia tanih sawah padi di iada ketara, besut, terengganu.  -

   

  nur aishah zarime, wan zuhairi wan yaacob, habibah jamil.  (2020).  removal of cationic dye by activated carbon supported nano zero valent iron (ac-nzvi).  - international conference on earth sciences and environment 2020.  1-4. 

   

  khairiah jusoh, habibah hj jamil, mohd talib latif, ismail sahid.  (2020).  logam berat di sekitaran sawah padi.  - 123. 

   

  habibah hj jamil, norsyafina roslan, norasiah sulaiman, umar hamzah, abdul rahim samsudin.  (2019).  survei seismos pantulan di tanjung karang, kuala selangor, selangor darul ehsan..  - jabatan sains bumi dan alam sekitar, ukm.  1-18. 

   

  muhammad rendana, wan mohd razi idris, sahibin abdul rahim, zulfahmi ali rahman,tukimat lihan & habibah jamil.  (2019).  effects of organic amendment on soil organic carbon in treated soft clay in paddy cultivation area.  - sains malaysiana.  61-68. 

   

  nur aishah zarime, wan zuhairi wan yaacob, habibah jamil.  (2019).  removal of acid orange dye by granitic nano-zero valent iron composite.  - international journal of geomate.  185-192. 

   

  muhammad rendana, wan mohd razi idris, sahibin abdul rahim, zulfahmi ali rahman, tukimat lihan dan habibah jamil.  (2018).  reclamation of acid sulphate soils in paddy cultivation area with organic amendments.  - aims agriculture and food. 

   

  habibah jamil, lee pei theng, khairiah jusoh, ahmad mahir razali, fouzi b. ali & ismail b. s..  (2011).  speciation of heavy metals in paddy soils from selected areas in kedah and penang, malaysia.  - african journal of biotechnology.  10(62):13505-13513. 

   

  nur aishah zarime, wan zuhari wan yaacob & habibah jamil.  (2018).  removal of heavy metals using bentonite supported nano-zero valent iron particles.  - the 2017 ukm fst postgraduate colloquium, aip conference proceedings 1940. 

   

  mahat hj sibon, habibah jamil, mohd rozi umor, and wan fuad wan hassan.  (2013).  heavy mineral distribution in stream sediment of tapah area, perak, malaysia.  - aip conference proceedings -ukm fst postgraduate colloquium. 

   

  nur aishah zarime, wan zuhari wan yaacob & habibah jamil.  (2018).  removal of heavy metals using bentonite supported nano-zero valent iron particles.  - the 2017 ukm fst postgraduate colloquium, aip conference proceedings 1940. 

   

  mahat hj sibon, habibah jamil, mohd rozi umor, and wan fuad wan hassan.  (2013).  heavy mineral distribution in stream sediment of tapah area, perak, malaysia.  - aip conference proceedings -ukm fst postgraduate colloquium. 

   

  khairiah jusoh, habibah hj jamil, mohd talib latif, ismail sahid.  (2020).  logam berat di sekitaran sawah padi.  - 123. 

   

  habibah jamil, rizwana naureen & muhammad aqeel ashraf.  (2018).  soils of malaysia.  - 24. 

   

  nur asirah rahmat & habibah jamil.  (2017).  siri penyelidikan sains sekitaran & sumber alam 2017.  - 4. 

   

  nurafeefah asli & habibah jamil.  (2017).  siri penyelidikan sains sekitaran & sumber alam 2017.  - 4. 

   

  muhammad hairulanwar mohd hassan & habibah jamil.  (2017).  siri penyelidikan sains sekitaran & sumber alam 2017.  - 4. 

   

  nurul nabilah ibrahim, habibah jamil.  (2018).  siri penyelidikan sains sekitaran & sumber alam 2018.  - 4. 

   

  habibah jamil, rizwana naureen & muhammad aqeel ashraf.  (2018).  soils of malaysia.  - 24. 

   

  muhammad kasyful qaedi maad tazri, habibah jamil.  (2018).  siri penyelidikan sains sekitaran & sumber alam 2018.  - 4. 

   

  nur diyana yahya, habibah jamil.  (2018).  siri penyelidikan sains sekitaran & sumber alam.  - 4. 

   

  muhammad hairulanwar mohd hassan & habibah jamil.  (2017).  siri penyelidikan sains sekitaran & sumber alam 2017.  - 4. 

   

  khairiah jusoh, habibah hj jamil, mohd talib latif, ismail sahid.  (2020).  logam berat di sekitaran sawah padi.  - 123. 

   

  habibah hj jamil.  (2018).  batu permata.  - 323. 

   

  mohd basril iswadi bin basori;habibah binti jamil;mohd. rozi bin umor.  (2021).  kesesuaian dan kepentingan longgokan pasir sebagai bahan mentah bagi sumber torium di malaysia..  -

   

  nur aishah zarime, wan zuhairi wan yaacob, habibah jamil.  (2020).  removal of cationic dye by activated carbon supported nano zero valent iron (ac-nzvi).  - international conference on earth sciences and environment 2020.  1-4. 

   

  khairiah bt. jusoh;ismail bin sahid;habibah binti jamil;norsyafina binti roslan.  (2020).  geokimia tanih sawah padi di iada ketara, besut, terengganu.  -

   

  mohd basril iswadi bin basori;habibah binti jamil;azimah binti hussin.  (2019).  stable isotope signatures of selected ore deposit types in peninsular malaysia.  - 1-6. 

   

  wan mohd razi bin idris;habibah binti jamil;zulfahmi bin ali rahman;tukimat bin lihan.  (2019).  menangani impak perubahan iklim terhadap pemulihan tanah jerlus dan meningkatkan hasil padi di bawah lembaga kemajuan pertanian muda (mada).  - 1-8.