prof. madya dr. jaffary bin awang

pensyarah universiti

pusat kajian usuluddin & falsafah

 jaffary@ukm.edu.my

No. sambungan :  5522

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • B. KELAYAKAN AKADEMIK (Academic Qualification) 2000 Doktor Falsafah Birmingham University, United Kingdom 1994 Ijazah Sarjana Birmingham University, United Kingdom Sosiologi Agama 1991 Ijazah Sarjana Muda Universiti Kebangsaan Malaysia Usuluddin dan Falsafah

 • muhamad sadan abdul azizi, hazhari ismail, jaffary awang, nur farhana abdul rahman, mohd izwan mohd yusof.  (2021).  the judicial interpretation of syariah and civil court for non muslim transgender.  - international journal of academic research in business & social sciences.  198-214. 

   

  mustafa kamal amat misra, nurhanisah senin, abdull rahman mahmood, jaffary awang, mohd norazmi nordin.  (2021).  analysis on ashairah and ibadhiyah on the atrributes of god.  - turkish journal of computer and mathematics education.  7661-7673. 

   

  jaffary awang, ahmad faizuddin ramli.  (2021).  al birunis contribution on comparative study of religion.  - seminar on scholars of islamic civilization 2021.  1-16. 

   

  jaffary awang.  (2021).  abdul hadi awangs thought on development of muslim community.  - conference on international union for muslim scholars in socio-politics.  1-15. 

   

  raidah abd awing & jaffary awang.  (2021).  islam dalam kehidupan masyarakat etnik orang sungai di kinabatangan, sabah.  - persidangan antarabangsa siswa usuluddin dan falsafah 2021.  1-11. 

   

  jaffary awang, ahmad f. ramli, zaizul a. rahman.  (2021).  muslim views on other religions: with special reference to buddhism.  - hts theological studies.  1-7. 

   

  nor nazimi mohd mustaffa, jaffary awang, aminuddin basir @ ahmad.  (2017).  tingkahlaku beragama menurut freud.  - jurnal akademika.  91-101. 

   

  aemy elyani mat zain, idris zakaria & jaffary awang.  (2015).  pendekatan islamic information & services foundation (iis) dalam pembudayaan dialog antara agama di malaysi.  - islamiyyat journal. 

   

  badlihisham mohd nasir, zamri ahmad, khazri osman, ezad azraai jamsari, razaleigh kawangit, anwar fakhri omar, sabri mohammed, mohd akil muhammad, jaffary awang.  (2012).  industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the faculty of the islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  badlihisham mohd nasir, zamri ahmad, khazri osman, ezad azraai jamsari, razaliegh kawangit, anwar fakhri omar, sabri mohammed, mohd akil muhammad & jaffary awang.  (2012).  industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the faculty of the islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  jaffary awang & yusri mohamad ramli.  (2011).  theological and phenomenological methods in teaching comparative religion courses.  - procedia - social and behavioral sciences. 

   

  ahmad faizuddin ramli, jaffary awang & zaizul ab rahman.  (2018).  muslim scholars discourse on buddhism: a literature on buddhas position.  - shs web of conferences: international conference on humanities and social sciences. 

   

  badlihisham mohd nasir, zamri ahmad, khazri osman, ezad azraai jamsari, razaliegh kawangit, anwar fakhri omar, sabri mohammed, mohd akil muhammad & jaffary awang.  (2012).  industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the faculty of the islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  badlihisham mohd nasir, zamri ahmad, khazri osman, ezad azraai jamsari, razaleigh kawangit, anwar fakhri omar, sabri mohammed, mohd akil muhammad, jaffary awang.  (2012).  industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the faculty of the islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  jaffary awang & yusri mohamad ramli.  (2011).  theological and phenomenological methods in teaching comparative religion courses.  - procedia - social and behavioral sciences. 

   

  jaffary awang, salasiah hanin hamjah, muhammad arif yahya.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 1-233. 

   

  jaffary awang, salasiah hanin hamjah, muhammad arif yahya.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 7. 

   

  muhammad faiz hadi mohd sanadi, indriaty ismail, jaffary awang, kamarudin hj salleh.  (2019).  research trends in multidisciplinary research.  - 15. 

   

  ezad azraai jamsari, hakim zainal, jaffary awang.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 11. 

   

  wan mohd fazrul azdi wan razali, ahmad yunus mohd noor & jaffary awang.  (2018).  reading the bible in islamic context qur`anic conversations.  - 13. 

   

  mustafa kamal amat misra, abdull rahman mahmood, jaffary awang.  (2020).  isu-isu kontemporari dalam pengajian dakwah & usuluddin.  - 6. 

   

  mustafa kamal amat misra, mohd hakim arshad, abdull rahman mahmood, jaffary awang.  (2020).  wacana tokoh & kemasyarakatan dalam pengajian islam.  - 6. 

   

  mohd irfan mohd terin, jaffary awang, muhammad hilmi jalil.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 21. 

   

  jaffary awang, salasiah hanin hamjah, muhammad arif yahya.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 7. 

   

  muhammad faiz hadi mohd sanadi, indriaty ismail, jaffary awang, kamarudin hj salleh.  (2019).  research trends in multidisciplinary research.  - 15. 

   

  jaffary awang, salasiah hanin hamjah, muhammad arif yahya.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 1-233. 

   

  abdull rahman mahmood, jaffary awang & zakaria stapa.  (2015).  survival politik muslim malaysia.  - 158. 

   

  khadijah mohd hambali, jaffary awang, suraya sintang, nordin ahmad, zaky md ali, baharuddin malek, khairunnisa khayun, zaharah abas, sharifah khairiah syed abu bakar, siti zuraima bujang, hazwani mohamad nor.  (2015).  modul perbandingan agama.  - 86. 

   

  khadijah mohd hambali, faudzinaim badaruddin, jaffary awang, ahmad sunawari long, che zarrina saari,wan fariza alyati wan zakaria.  (2015).  modul sijil tinggi akidah dan pemikiran islam.  - 407. 

   

  zakaria stapa, jaffary awang, abdull rahman mahmood.  (2011).  hala tuju politik muslim di malaysia.  - 117. 

   

  naimah nizam, jaffary awang.  (2021).  gerakan evangelis dalam karya-karya barat dan nusantara.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusisaan persada 2021.  1-20. 

   

  nor asyikin jakimurad, jaffary awang.  (2021).  ekonomi dan kesejahteraan masyarakat: perspektif ibn khaldun.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial 2021.  1-10. 

   

  aemy elyani mat zain, jaffary awang.  (2021).  dialog antara agama sebagai satu pendekatan dakwah masyarakat majmuk.  - 4th international islamic heritage conference.  1-11. 

   

  zaizul bin ab rahman;khaidzir bin haji ismail;jaffary bin awang;mahadir bin ahmad;nasrudin bin subhi;mohd suhaimi bin mohamad;mohamad nurman bin yaman.  (2021).  pengaplikasian modul pemerkasaan para pekerja mpob di lapangan dari aspek fiqh ta’amul, big five personaliti dan kualiti kehidupan.  -

   

  salasiah binti hanin hamjah;shamsul amri bin baharuddin;habibah ahmad;hamzah jusoh;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;jaffary bin awang;wan kamal bin mujani;fatimah wati bt. halim;haziyah binti hussin;ahmad munawar bin ismail;kartini binti aboo talib kha.  (2021).  ukm-ppj : strategi pelaksanaan masyarakat sejahtera di putrajaya : cabaran dan harapan.  -