dr. mat noor bin mat zain

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

No. Telefon Rasmi :  0389213276

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • DR. MAT NOOR MAT ZAIN, Ph.D., pensyarah kanan di Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Menamatkan Ijazah Sarjana Muda Syariah di Universiti Islam Madinah, Sarjana Syariah di Fakulti Pengajian Islam, UKM, dan Doktor Falsafah dalam bidang undang-undang kontrak Islam daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau berkepakaran dalam bidang undang-undang kontrak Islam, fiqh muamalah, perbankan Islam dan perundangan Islam.

 • azlin alisa ahmad, mat noor mat zain.  (2023).  financial management challenges faced by islamic ngos in malaysia.  - international journal of academic research in economics management sciences.  75-85. 

   

  all muizz abas, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, mohammad zaini yahaya, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  a review on sharia-compliant gold savings and investment models in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1422-1433. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, ranitya ganindha, reka dewantara.  (2023).  manipulation of smart contracts from an islamic perspective.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1280-1290. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 92. 

   

  norhoneydayatie binti abdul manap;mat noor bin mat zain;zamzuri bin zakaria;mohd al adib bin samuri;azlin alisa ahmad.  (2023).  pembinaan garis panduan mengelak penipuan dalam pembelian dalam talian (online).  -

   

  khalifah muhamad ali, zulkarnain muhamad ali, shofian ahmad & mat noor mat zain.  (2017).  konsep dan pihak bertanggungjawab dalam pengurusan zakat.  - islamiyyat. 

   

  amir fazlim jusoh, mat noor mat zain.  (2017).  maqasid pengharaman produk pembiayaan peribadi berlandaskan bay al-inah di malaysia.  - islamiyyat. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, ranitya ganindha, reka dewantara.  (2023).  manipulation of smart contracts from an islamic perspective.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1280-1290. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain.  (2023).  financial management challenges faced by islamic ngos in malaysia.  - international journal of academic research in economics management sciences.  75-85. 

   

  all muizz abas, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, mohammad zaini yahaya, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  a review on sharia-compliant gold savings and investment models in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1422-1433. 

   

  abdallah faraj abdallah benkhashem, mat noor mat zain, amir fazlim jusoh @ yusoff, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2022).  legal regulations for a state of health emergency in libyan law and its effectiveness in limiting the spread of the covid-19 virus.  - bild law journal.  317-329. 

   

  mohamad fadhilah al hakkam othman, mat noor mat zain, nurul ilyana muhd adnan.  (2022).  implementation of shariah governance guidelines (gp28) in cooperatives in malaysia: results of the study.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1326-1340. 

   

  zamzuri zakaria, siti zalikhah md nor, mat noor mat zain, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohammad zaini yahaya.  (2006).  prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam.  - prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  azlin alisa ahmad, mohd hafiz dasar, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd. ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  mat noor mat zain.  (2021).  dinamika prinsip muamalah islam.  - 16. 

   

  mat noor mat zain.  (2021).  dinamika prinsip muamalah islam.  - 23. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 92. 

   

  azlin alisa ahmad, mohd hafiz dasar, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd. ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  shahrina romli, mat noor mat zain, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 10. 

   

  mat noor mat zain.  (2021).  dinamika prinsip muamalah islam.  - 19. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abd rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah.  - 221. 

   

  norhoneydayatie abdul manap, mat noor mat zain.  (2021).  salah nyata dalam teori kontrak sivil dan islam.  - 137. 

   

  abdul ghafar ismail, shahida shahimi & mat noor mat zain.  (2013).  applied shari`ah in financial transaction.  - 390. 

   

  norhoneydayatie binti abdul manap;mat noor bin mat zain;zamzuri bin zakaria;mohd al adib bin samuri;azlin alisa ahmad.  (2023).  pembinaan garis panduan mengelak penipuan dalam pembelian dalam talian (online).  -

   

  salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, nik abd. rahim nik abdul ghani, mohd nasran mohamad, shofian haji ahmad,mat noor mat zain, mohd afiq nuar, noraini saro.  (2022).  kajian semakan semula uruf emas perhiasan wanita di negeri selangor.  - focus group discussion.  1-42. 

   

  salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, nik abd. rahim nik abdul ghani, mohd nasran mohamad, shofian haji ahmad, mat noor mat zain, mohamad afiq anuar dan noraini saro.  (2022).  laporan insepsi kajian semakan semula 'uruf emas perhiasan wanita di negeri selangor.  - 1-42. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2022).  tawarruq sebagai instrumen fleksibel dalam pelbagai produk perbankan.  - international guest lecturer.  1-30. 

   

  mat noor mat zain, ahmad faris zikri mahsor, norhoneydayatie abdul manap.  (2022).  langkah megekang scam poligami di malaysia dari aspek perundangan.  - 2nd samarah international conference on islamic family law and islamic law (sicoifl ii).  1-18.