dr. mat noor bin mat zain

pensyarah universiti

pusat kajian syariah   Biografi/ Biography :

 • DR. MAT NOOR MAT ZAIN, Ph.D., pensyarah kanan di Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Menamatkan Ijazah Sarjana Muda Syariah di Universiti Islam Madinah, Sarjana Syariah di Fakulti Pengajian Islam, UKM, dan Doktor Falsafah dalam bidang undang-undang kontrak Islam daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau berkepakaran dalam bidang undang-undang kontrak Islam, fiqh muamalah, perbankan Islam dan perundangan Islam.

 • al-senani mohammed salim nasser, wan zulkifli wan hassan, mat noor bin mat zain.  (2024).  enhancing competitiveness in the business sector and its role in supporting economic development: the sultanate of oman as a model. in arabic ta'ziz al-tanafusiyyah fi qita al amal wa dawruh fi dami al tanmiyyah al iqtisadiyyah sultanah oman namuzan.  - multi-knowledgeelectronic comprehensive journal for education and science publications( mecsj).  1-20. 

   

  norshahira kamarzaman, azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, mohd zamro muda.  (2024).  peranan wakaf dalam penggerak ekonomi islam bagi menangani keterbatasan dana dalam penyelidikan dan inovasi di sektor pendidikan tvet.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  290-308. 

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani;mat noor bin mat zain;amir fazlim bin jusoh @ yusoff;salmy edawati binti yaacob;azlin alisa ahmad.  (2024).  pembinaan model sumbangan takaful mikro kesihatan bagi golongan b40 berasaskan dana wakaf.  -

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, nur diyana amanina zakaria.  (2024).  the position of smart contracts in the light of islamic contract theory.  - jurnal hukum keluarga dan hukum syariah (samarah).  144-171. 

   

  mat noor mat zain, ahmad faris zikri mahsor, norhoneydayatie abdul manap.  (2023).  measures to curb polygamy scams in malaysia: a legal perspective.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  1243-1266. 

   

  khalifah muhamad ali, zulkarnain muhamad ali, shofian ahmad & mat noor mat zain.  (2017).  konsep dan pihak bertanggungjawab dalam pengurusan zakat.  - islamiyyat. 

   

  amir fazlim jusoh, mat noor mat zain.  (2017).  maqasid pengharaman produk pembiayaan peribadi berlandaskan bay al-inah di malaysia.  - islamiyyat. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, nur diyana amanina zakaria.  (2024).  the position of smart contracts in the light of islamic contract theory.  - jurnal hukum keluarga dan hukum syariah (samarah).  144-171. 

   

  mat noor mat zain, ahmad faris zikri mahsor, norhoneydayatie abdul manap.  (2023).  measures to curb polygamy scams in malaysia: a legal perspective.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  1243-1266. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, ranitya ganindha, reka dewantara.  (2023).  manipulation of smart contracts from an islamic perspective.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1280-1290. 

   

  all muizz abas, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, mohammad zaini yahaya, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  a review on sharia-compliant gold savings and investment models in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1422-1433. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain.  (2023).  financial management challenges faced by islamic ngos in malaysia.  - international journal of academic research in economics management sciences.  75-85. 

   

  zamzuri zakaria, siti zalikhah md nor, mat noor mat zain, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohammad zaini yahaya.  (2006).  prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam.  - prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam. 

   

  azlin alisa ahmad, mohd hafiz dasar, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd. ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani, umi zakiah norazman, mohd izhar ariff mohd kashim, ahmad munawar ismail.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 14. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd ghani.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam.  - 207. 

   

  azlin alisa ahmad, mohd hafiz dasar, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd. ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ihsan ilahi mohd sabri, azlin alisa ahmad, mat noor mat zain.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 17. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 92. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani, umi zakiah norazman, mohd izhar ariff mohd kashim, ahmad munawar ismail.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 14. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd ghani.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam.  - 207. 

   

  norhoneydayatie abdul manap, mat noor mat zain.  (2021).  salah nyata dalam teori kontrak sivil dan islam.  - 137. 

   

  mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abd rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah.  - 221. 

   

  abdul ghafar ismail, shahida shahimi & mat noor mat zain.  (2013).  applied shari`ah in financial transaction.  - 390. 

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani;mat noor bin mat zain;amir fazlim bin jusoh @ yusoff;salmy edawati binti yaacob;azlin alisa ahmad.  (2024).  pembinaan model sumbangan takaful mikro kesihatan bagi golongan b40 berasaskan dana wakaf.  -

   

  mat noor mat zain, azlin alisa ahmad & salmy edawati yaacob.  (2023).  kursi penyelidikan haron din sebagai penghargaan jasa dan sumbangan.  - the 4th international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis).  1-12. 

   

  mat noor mat zain, azlin alisa ahmad, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  impak digitalisasi tawaruq terhadap kesahihannya.  - the 7th international conference on islamic studies (iconis 2023).  1-29. 

   

  norhoneydayatie binti abdul manap;mat noor bin mat zain;zamzuri bin zakaria;mohd al adib bin samuri;azlin alisa ahmad.  (2023).  pembinaan garis panduan mengelak penipuan dalam pembelian dalam talian (online).  -

   

  salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, nik abd. rahim nik abdul ghani, mohd nasran mohamad, shofian haji ahmad, mat noor mat zain, mohamad afiq anuar dan noraini saro.  (2022).  laporan insepsi kajian semakan semula 'uruf emas perhiasan wanita di negeri selangor.  - 1-42.