dr. aliza binti alias

pensyarah universiti

pusat kajian kepelbagaian pendidikan

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • ummul hanan binti mohamad;azlina bt. ahmad;aliza binti alias.  (2023).  a framework for designing an augmented reality application focusing on object function for children with autism.  -

   

  yong siow wei, aliza alias.  (2023).  cabaran menggunakan alat bantu teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran murid pendidikan khas penglihatan.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-16. 

   

  zuraini zakaria, aliza alias, syar meeze mohd rashid.  (2023).  the correlation between parental involvement and career interest tendencies of students with learning disabilities in vocational schools.  - international journal of academic research in progressive and development.  1053-1064. 

   

  musfirah nalini abd rashid, aliza alias.  (2023).  pengetahuan dan penglibatan ibu bapa dalam pelaksanaan program transisi kerjaya terhadap murid berkeperluan khas.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-11. 

   

  tan lee wen, aliza alias.  (2023).  penggunaan kaedah bercerita sebagai intervensi anak yang mengalami autisme dalam kalangan ibu bapa.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-13. 

   

  lim chin yin,tim loreman, rosadah abd majid, aliza alias.  (2019).  the dispositions towards loving pedagogy (dtlp) scale: instrument development and demographic analysis.  - teaching and teacher education.  1-9. 

   

  aliza alias.  (2019).  internship in the transition program from school to work.  - global journal al thaqafah.  7-13. 

   

  zuraini zakaria, aliza alias, syar meeze mohd rashid.  (2023).  the correlation between parental involvement and career interest tendencies of students with learning disabilities in vocational schools.  - international journal of academic research in progressive and development.  1053-1064. 

   

  noorazah mahbot, aliza alias, hamidah yamat@ahmad.  (2023).  caregiving of sibling with autism: a systematic review on typical siblings' perspective.  - international journal of academic research in progressive education & development.  68-88. 

   

  desiree kaur, aliza alias.  (2021).  the sound of intent(soi) proactive musical engagement of children with autism using percussion instrument.  - creative education.  2915-2927. 

   

  zuraini zakaria, aliza alias, manisah mohd ali.  (2020).  career interest for students with special needs: a systematic review.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5347-5361. 

   

  nur choiro siregar, roslinda rosli, siti mistima maat, aliza alias, hasnah toran, kannamah mottan, siti muhibbah nor.  (2020).  the impacts of mathematics instructional strategy on students with autism: a systematic literature review.  - european journal of educational research.  729-741. 

   

  halimah b.z., azlina a., aliimran n., hamidah y., a. aliza, m. c. ang, n. azwan s., s. riza, c. m. normazidah, j. azizah,w. wahiza.m. a. nazlena,k. fauzanita,n. puteri nor ellyza,h. baharin,i. mohamad taha,a. k. rabiah,m. n. norshita, ummul, ely salwana.  (2019).  computational thinking (ct) problem solving orientation based on logic-decomposition-abstraction (lda) by rural elementary school children using visual-based presentations.  - advances in visual informaticss, 6th international visual informatics conference 2019.  713-728. 

   

  rosadah abd majid. aliza alias.  (2010).  consequences of risk factors in the development of gifted children.  - procedia; social and behavioral sciences. 

   

  halimah badioze zaman, azlina ahmad, ali imran n., hanif bahrin, hamidah yamat@ ahmad, puteri nor ellyza, n., ang, m.c., aliza, a., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., azizah, j., wahiza, w. nazlena, m.a., fauzanita k., mohamad taha, i., rabiah,.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 264. 

   

  rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 12. 

   

  aliza alias.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

   

  norshidah mohd salleh, aliza alias & zalizan mohd jelas.  (2011).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1: 1 - 14. 

   

  rohaty majzub, aliza alias, mohd mokhtar tahar.  (2009).  education for diverse learners.  - 2 :17-21. 

   

  aliza alias.  (2022).  kepelbagaian dalam pendidikan.  - 13. 

   

  rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 12. 

   

  halimah badioze zaman, azlina ahmad, ali imran n., hanif bahrin, hamidah yamat@ ahmad, puteri nor ellyza, n., ang, m.c., aliza, a., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., azizah, j., wahiza, w. nazlena, m.a., fauzanita k., mohamad taha, i., rabiah,.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 264. 

   

  aliza alias.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

   

  norshidah mohd salleh, aliza alias & zalizan mohd jelas.  (2011).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1: 1 - 14. 

   

  jamaludin badusah, aliza alias, roselan baki.  (2014).  transformasi kokurikulum ipt.  - 107. 

   

  ummul hanan binti mohamad;azlina bt. ahmad;aliza binti alias.  (2023).  a framework for designing an augmented reality application focusing on object function for children with autism.  -

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  kelayakan (al-ahliyyah) muslim autusme dalam jenayah syariah.  - 1-18. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  laporan penyelidikan penentuan tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-30. 

   

  roslinda binti rosli;aliza binti alias;hasnah binti toran;siti mistima binti maat.  (2020).  a learning trajectory model of children with autism in acquiring early mathematics.  -

   

  zuliza mohd kusrin, al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusuf, juriza ismail, aliza alias,muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah (ahliyyah) terhadap muslim autisme.  - 1-18. 

   
  dr. aliza binti alias

  pensyarah universiti

  pusat kajian pendidikan & kesejahteraan komuniti

   eliza@ukm.edu.my

  No. Telefon Rasmi :  6273

  No. rasmi:
  UKM : 03 8921 5555     Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • ummul hanan binti mohamad;azlina bt. ahmad;aliza binti alias.  (2023).  a framework for designing an augmented reality application focusing on object function for children with autism.  -

   

  yong siow wei, aliza alias.  (2023).  cabaran menggunakan alat bantu teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran murid pendidikan khas penglihatan.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-16. 

   

  zuraini zakaria, aliza alias, syar meeze mohd rashid.  (2023).  the correlation between parental involvement and career interest tendencies of students with learning disabilities in vocational schools.  - international journal of academic research in progressive and development.  1053-1064. 

   

  musfirah nalini abd rashid, aliza alias.  (2023).  pengetahuan dan penglibatan ibu bapa dalam pelaksanaan program transisi kerjaya terhadap murid berkeperluan khas.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-11. 

   

  tan lee wen, aliza alias.  (2023).  penggunaan kaedah bercerita sebagai intervensi anak yang mengalami autisme dalam kalangan ibu bapa.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-13. 

   

  lim chin yin,tim loreman, rosadah abd majid, aliza alias.  (2019).  the dispositions towards loving pedagogy (dtlp) scale: instrument development and demographic analysis.  - teaching and teacher education.  1-9. 

   

  aliza alias.  (2019).  internship in the transition program from school to work.  - global journal al thaqafah.  7-13. 

   

  zuraini zakaria, aliza alias, syar meeze mohd rashid.  (2023).  the correlation between parental involvement and career interest tendencies of students with learning disabilities in vocational schools.  - international journal of academic research in progressive and development.  1053-1064. 

   

  noorazah mahbot, aliza alias, hamidah yamat@ahmad.  (2023).  caregiving of sibling with autism: a systematic review on typical siblings' perspective.  - international journal of academic research in progressive education & development.  68-88. 

   

  desiree kaur, aliza alias.  (2021).  the sound of intent(soi) proactive musical engagement of children with autism using percussion instrument.  - creative education.  2915-2927. 

   

  zuraini zakaria, aliza alias, manisah mohd ali.  (2020).  career interest for students with special needs: a systematic review.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5347-5361. 

   

  nur choiro siregar, roslinda rosli, siti mistima maat, aliza alias, hasnah toran, kannamah mottan, siti muhibbah nor.  (2020).  the impacts of mathematics instructional strategy on students with autism: a systematic literature review.  - european journal of educational research.  729-741. 

   

  halimah b.z., azlina a., aliimran n., hamidah y., a. aliza, m. c. ang, n. azwan s., s. riza, c. m. normazidah, j. azizah,w. wahiza.m. a. nazlena,k. fauzanita,n. puteri nor ellyza,h. baharin,i. mohamad taha,a. k. rabiah,m. n. norshita, ummul, ely salwana.  (2019).  computational thinking (ct) problem solving orientation based on logic-decomposition-abstraction (lda) by rural elementary school children using visual-based presentations.  - advances in visual informaticss, 6th international visual informatics conference 2019.  713-728. 

   

  rosadah abd majid. aliza alias.  (2010).  consequences of risk factors in the development of gifted children.  - procedia; social and behavioral sciences. 

   

  halimah badioze zaman, azlina ahmad, ali imran n., hanif bahrin, hamidah yamat@ ahmad, puteri nor ellyza, n., ang, m.c., aliza, a., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., azizah, j., wahiza, w. nazlena, m.a., fauzanita k., mohamad taha, i., rabiah,.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 264. 

   

  rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 12. 

   

  aliza alias.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

   

  norshidah mohd salleh, aliza alias & zalizan mohd jelas.  (2011).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1: 1 - 14. 

   

  rohaty majzub, aliza alias, mohd mokhtar tahar.  (2009).  education for diverse learners.  - 2 :17-21. 

   

  aliza alias.  (2022).  kepelbagaian dalam pendidikan.  - 13. 

   

  rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 12. 

   

  halimah badioze zaman, azlina ahmad, ali imran n., hanif bahrin, hamidah yamat@ ahmad, puteri nor ellyza, n., ang, m.c., aliza, a., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., azizah, j., wahiza, w. nazlena, m.a., fauzanita k., mohamad taha, i., rabiah,.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 264. 

   

  aliza alias.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

   

  norshidah mohd salleh, aliza alias & zalizan mohd jelas.  (2011).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1: 1 - 14. 

   

  jamaludin badusah, aliza alias, roselan baki.  (2014).  transformasi kokurikulum ipt.  - 107. 

   

  ummul hanan binti mohamad;azlina bt. ahmad;aliza binti alias.  (2023).  a framework for designing an augmented reality application focusing on object function for children with autism.  -

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  kelayakan (al-ahliyyah) muslim autusme dalam jenayah syariah.  - 1-18. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  laporan penyelidikan penentuan tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-30. 

   

  roslinda binti rosli;aliza binti alias;hasnah binti toran;siti mistima binti maat.  (2020).  a learning trajectory model of children with autism in acquiring early mathematics.  -

   

  zuliza mohd kusrin, al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusuf, juriza ismail, aliza alias,muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah (ahliyyah) terhadap muslim autisme.  - 1-18.