dr. aliza binti alias

pensyarah universiti

pusat kajian kepelbagaian pendidikan

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • norsariha cholleng, aliza alias.  (2022).  halangan utama guru pendidikan khas menjalankan pengajaran dalam talian sewaktu perintah kawalan pergerakan (pkp).  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-9. 

   

  noorazah mahbot, aliza alias.  (2022).  the responsibilities of typical adolescents towards their sibling with autism.  - international journal of social science research.  414-427. 

   

  fariza ezlin zamri, aliza alias.  (2022).  cabaran guru pendidikan khas melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam talian.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-10. 

   

  nor aqilah mohamad suhaimi, aliza alias.  (2022).  pengetahuan guru pendidikan khas terhadap bahan bantu mengajar visual, auditori dan kinestetik yang sesuai terhadap murid berkeperluan khas.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-10. 

   

  muhammad nizam abdul majid, aliza alias, mohd rhafiq mazlan.  (2022).  isu serta cabaran pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad dalam kalangan guru di sekolah rendah.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-9. 

   

  lim chin yin,tim loreman, rosadah abd majid, aliza alias.  (2019).  the dispositions towards loving pedagogy (dtlp) scale: instrument development and demographic analysis.  - teaching and teacher education.  1-9. 

   

  aliza alias.  (2019).  internship in the transition program from school to work.  - global journal al thaqafah.  7-13. 

   

  desiree kaur, aliza alias.  (2021).  the sound of intent(soi) proactive musical engagement of children with autism using percussion instrument.  - creative education.  2915-2927. 

   

  nur choiro siregar, roslinda rosli, siti mistima maat, aliza alias, hasnah toran, kannamah mottan, siti muhibbah nor.  (2020).  the impacts of mathematics instructional strategy on students with autism: a systematic literature review.  - european journal of educational research.  729-741. 

   

  rubashini ramakrishnan, norshidah mohamad salleh, aliza alias.  (2020).  the level of special education teachers' technological pedagogy and content knowledge, teaching style, self-efficacy and competency.  - universal journal of educational research.  89-96. 

   

  norhaizian seman, aliza alias, zanaton ikhsan.  (2020).  pedagogical content knowledge on early mathematics among malaysia's preschool teachers: a literature review.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5308-5317. 

   

  norhaizian seman, aliza alias, zanaton ikhsan.  (2020).  investigating pck among malaysia preschool teachers in early mathematics.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5297-5307. 

   

  halimah b.z., azlina a., aliimran n., hamidah y., a. aliza, m. c. ang, n. azwan s., s. riza, c. m. normazidah, j. azizah,w. wahiza.m. a. nazlena,k. fauzanita,n. puteri nor ellyza,h. baharin,i. mohamad taha,a. k. rabiah,m. n. norshita, ummul, ely salwana.  (2019).  computational thinking (ct) problem solving orientation based on logic-decomposition-abstraction (lda) by rural elementary school children using visual-based presentations.  - advances in visual informaticss, 6th international visual informatics conference 2019.  713-728. 

   

  rosadah abd majid. aliza alias.  (2010).  consequences of risk factors in the development of gifted children.  - procedia; social and behavioral sciences. 

   

  halimah badioze zaman, azlina ahmad, ali imran n., hanif bahrin, hamidah yamat@ ahmad, puteri nor ellyza, n., ang, m.c., aliza, a., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., azizah, j., wahiza, w. nazlena, m.a., fauzanita k., mohamad taha, i., rabiah,.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 264. 

   

  rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 12. 

   

  aliza alias.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

   

  norshidah mohd salleh, aliza alias & zalizan mohd jelas.  (2011).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1: 1 - 14. 

   

  rohaty majzub, aliza alias, mohd mokhtar tahar.  (2009).  education for diverse learners.  - 2 :17-21. 

   

  halimah badioze zaman, azlina ahmad, ali imran n., hanif bahrin, hamidah yamat@ ahmad, puteri nor ellyza, n., ang, m.c., aliza, a., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., azizah, j., wahiza, w. nazlena, m.a., fauzanita k., mohamad taha, i., rabiah,.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 264. 

   

  rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 12. 

   

  aliza alias.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

   

  norshidah mohd salleh, aliza alias & zalizan mohd jelas.  (2011).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1: 1 - 14. 

   

  mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin, aliza alias, hasnah toran.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 9: 131-150. 

   

  jamaludin badusah, aliza alias, roselan baki.  (2014).  transformasi kokurikulum ipt.  - 107. 

   

  zuliza mohd kusrin, wafaa yusof, mumammad nazir alias, aliza alias.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah muslim autisme.  - pembentangan cadangan kajian di jakim.  1-23. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  kelayakan (al-ahliyyah) muslim autusme dalam jenayah syariah.  - 1-18. 

   

  roslinda binti rosli;aliza binti alias;hasnah binti toran;siti mistima binti maat.  (2020).  a learning trajectory model of children with autism in acquiring early mathematics.  -

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  laporan penyelidikan penentuan tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-30. 

   

  rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  advocating skill training in youth with learning disability for possible self-earning activities.  - university for society international conference.  10. 

   
  dr. aliza binti alias

  pensyarah universiti

  pusat kajian pendidikan & kesejahteraan komuniti

   eliza@ukm.edu.my

  No. Telefon Rasmi :  6273

  No. rasmi:
  UKM : 03 8921 5555     Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • norsariha cholleng, aliza alias.  (2022).  halangan utama guru pendidikan khas menjalankan pengajaran dalam talian sewaktu perintah kawalan pergerakan (pkp).  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-9. 

   

  noorazah mahbot, aliza alias.  (2022).  the responsibilities of typical adolescents towards their sibling with autism.  - international journal of social science research.  414-427. 

   

  fariza ezlin zamri, aliza alias.  (2022).  cabaran guru pendidikan khas melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam talian.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-10. 

   

  nor aqilah mohamad suhaimi, aliza alias.  (2022).  pengetahuan guru pendidikan khas terhadap bahan bantu mengajar visual, auditori dan kinestetik yang sesuai terhadap murid berkeperluan khas.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-10. 

   

  muhammad nizam abdul majid, aliza alias, mohd rhafiq mazlan.  (2022).  isu serta cabaran pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad dalam kalangan guru di sekolah rendah.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-9. 

   

  lim chin yin,tim loreman, rosadah abd majid, aliza alias.  (2019).  the dispositions towards loving pedagogy (dtlp) scale: instrument development and demographic analysis.  - teaching and teacher education.  1-9. 

   

  aliza alias.  (2019).  internship in the transition program from school to work.  - global journal al thaqafah.  7-13. 

   

  desiree kaur, aliza alias.  (2021).  the sound of intent(soi) proactive musical engagement of children with autism using percussion instrument.  - creative education.  2915-2927. 

   

  nur choiro siregar, roslinda rosli, siti mistima maat, aliza alias, hasnah toran, kannamah mottan, siti muhibbah nor.  (2020).  the impacts of mathematics instructional strategy on students with autism: a systematic literature review.  - european journal of educational research.  729-741. 

   

  rubashini ramakrishnan, norshidah mohamad salleh, aliza alias.  (2020).  the level of special education teachers' technological pedagogy and content knowledge, teaching style, self-efficacy and competency.  - universal journal of educational research.  89-96. 

   

  norhaizian seman, aliza alias, zanaton ikhsan.  (2020).  pedagogical content knowledge on early mathematics among malaysia's preschool teachers: a literature review.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5308-5317. 

   

  norhaizian seman, aliza alias, zanaton ikhsan.  (2020).  investigating pck among malaysia preschool teachers in early mathematics.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5297-5307. 

   

  halimah b.z., azlina a., aliimran n., hamidah y., a. aliza, m. c. ang, n. azwan s., s. riza, c. m. normazidah, j. azizah,w. wahiza.m. a. nazlena,k. fauzanita,n. puteri nor ellyza,h. baharin,i. mohamad taha,a. k. rabiah,m. n. norshita, ummul, ely salwana.  (2019).  computational thinking (ct) problem solving orientation based on logic-decomposition-abstraction (lda) by rural elementary school children using visual-based presentations.  - advances in visual informaticss, 6th international visual informatics conference 2019.  713-728. 

   

  rosadah abd majid. aliza alias.  (2010).  consequences of risk factors in the development of gifted children.  - procedia; social and behavioral sciences. 

   

  halimah badioze zaman, azlina ahmad, ali imran n., hanif bahrin, hamidah yamat@ ahmad, puteri nor ellyza, n., ang, m.c., aliza, a., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., azizah, j., wahiza, w. nazlena, m.a., fauzanita k., mohamad taha, i., rabiah,.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 264. 

   

  rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 12. 

   

  aliza alias.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

   

  norshidah mohd salleh, aliza alias & zalizan mohd jelas.  (2011).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1: 1 - 14. 

   

  rohaty majzub, aliza alias, mohd mokhtar tahar.  (2009).  education for diverse learners.  - 2 :17-21. 

   

  halimah badioze zaman, azlina ahmad, ali imran n., hanif bahrin, hamidah yamat@ ahmad, puteri nor ellyza, n., ang, m.c., aliza, a., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., azizah, j., wahiza, w. nazlena, m.a., fauzanita k., mohamad taha, i., rabiah,.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 264. 

   

  rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 12. 

   

  aliza alias.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

   

  norshidah mohd salleh, aliza alias & zalizan mohd jelas.  (2011).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1: 1 - 14. 

   

  mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin, aliza alias, hasnah toran.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 9: 131-150. 

   

  jamaludin badusah, aliza alias, roselan baki.  (2014).  transformasi kokurikulum ipt.  - 107. 

   

  zuliza mohd kusrin, wafaa yusof, mumammad nazir alias, aliza alias.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah muslim autisme.  - pembentangan cadangan kajian di jakim.  1-23. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  kelayakan (al-ahliyyah) muslim autusme dalam jenayah syariah.  - 1-18. 

   

  roslinda binti rosli;aliza binti alias;hasnah binti toran;siti mistima binti maat.  (2020).  a learning trajectory model of children with autism in acquiring early mathematics.  -

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  laporan penyelidikan penentuan tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-30. 

   

  rosmina jaafar, aliza alias, siti salasiah mokri.  (2020).  advocating skill training in youth with learning disability for possible self-earning activities.  - university for society international conference.  10.