**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 03-08-2017
dr. aliza binti alias

pensyarah universiti

pusat kajian kepelbagaian pendidikan

 eliza@ukm.edu.my

No. sambungan :  6273

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • norhaizian seman, aliza alias, zanaton ikhsan.  (2020).  pedagogical content knowledge on early mathematics among malaysia's preschool teachers: a literature review.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5308-5317. 

   

  dayang dayana abg abd nasir, aliza alias.  (2020).  tingkah laku keprihatinan ibu terhadap anak autisme.  - journal of educational research and indigenous studies (jeris).  251-257. 

   

  mohd fikri abdul fatah, aliza alias.  (2020).  kemahiran menggunakan perisian tmk dalam kalangan guru pendidikan khas.  - journal of educational research and indigenous studies (jeris).  114-126. 

   

  nur choiro siregar, roslinda rosli, siti mistima maat, aliza alias, hasnah toran, kannamah mottan, siti muhibbah nor.  (2020).  the impacts of mathematics instructional strategy on students with autism: a systematic literature review.  - european journal of educational research.  729-741. 

   

  nur ilda kamaruzaman, aliza alias.  (2020).  hubungan antara pengetahuan dengan sikap guru sekolah kebangsaan pendidikan khas terhadap pembelajaran kolaboratif.  - journal of educational research and indigenous studies (jeris).  393-403. 

   

  lim chin yin,tim loreman, rosadah abd majid, aliza alias.  (2019).  the dispositions towards loving pedagogy (dtlp) scale: instrument development and demographic analysis.  - teaching and teacher education.  1-9. 

   

  che wan norliana che wan jalil, roslinda rosli, aliza alias, hasnah toran, siti mistima maat, kannamah mottan, siti muhibah nor.  (2020).  early mathematics teaching practices for students with autism spectrum disorders.  - international journal of educational sciences.  72-79. 

   

  aliza alias.  (2019).  internship in the transition program from school to work.  - global journal al thaqafah.  7-13. 

   

  halimah b.z., azlina a., aliimran n., hamidah y., a. aliza, m. c. ang, n. azwan s., s. riza, c. m. normazidah, j. azizah,w. wahiza.m. a. nazlena,k. fauzanita,n. puteri nor ellyza,h. baharin,i. mohamad taha,a. k. rabiah,m. n. norshita, ummul, ely salwana.  (2019).  computational thinking (ct) problem solving orientation based on logic-decomposition-abstraction (lda) by rural elementary school children using visual-based presentations.  - advances in visual informaticss, 6th international visual informatics conference 2019.  713-728. 

   

  rosadah abd majid. aliza alias.  (2010).  consequences of risk factors in the development of gifted children.  - procedia; social and behavioral sciences. 

   

  halimah b.z., azlina a., aliimran n., hamidah y., a. aliza, m. c. ang, n. azwan s., s. riza, c. m. normazidah, j. azizah,w. wahiza.m. a. nazlena,k. fauzanita,n. puteri nor ellyza,h. baharin,i. mohamad taha,a. k. rabiah,m. n. norshita, ummul, ely salwana.  (2019).  computational thinking (ct) problem solving orientation based on logic-decomposition-abstraction (lda) by rural elementary school children using visual-based presentations.  - advances in visual informaticss, 6th international visual informatics conference 2019.  713-728. 

   

  rosadah abd majid. aliza alias.  (2010).  consequences of risk factors in the development of gifted children.  - procedia; social and behavioral sciences. 

   

  aliza alias.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

   

  norshidah mohd salleh, aliza alias & zalizan mohd jelas.  (2011).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1: 1 - 14. 

   

  norshidah mohamad salleh, aliza alias, zalizan mohd jelas.  (2009).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1, 1-14. 

   

  rohaty majzub, aliza alias, mohd mokhtar tahar.  (2009).  education for diverse learners.  - 2 :17-21. 

   

  aliza alias.  (2016).  kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran.  - 13. 

   

  norshidah mohd salleh, aliza alias & zalizan mohd jelas.  (2011).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1: 1 - 14. 

   

  mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yasin, aliza alias, hasnah toran.  (2010).  pendidikan untuk kepelbagaian pelajar.  - 9: 131-150. 

   

  rohaty majzub, aliza alias, mohd mokhtar tahar.  (2009).  education for diverse learners.  - 2 :17-21. 

   

  norshidah mohamad salleh, aliza alias, zalizan mohd jelas.  (2009).  pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas: konsep dan amalan.  - Bab 1, 1-14. 

   

  jamaludin badusah, aliza alias, roselan baki.  (2014).  transformasi kokurikulum ipt.  - 107. 

   

  intan nadiah abdul hakim, azlina ahmad, ummul hanan mohamad, aliza alias.  (2019).  kerangka kerja konseptual untuk merekabentuk aplikasii realiti luasan (ar) berasaskan pengecaman objek bagi membantu masalah komunikasii kalangan kanak-kanak autisme.  - 16. 

   

  suziyani binti mohamed;aliza binti alias;manisah bt. mohd. ali;rosadah binti abd majid;mohd mokhtar bin tahar;hasnah binti toran;mohd hanafi bin mohd yasin.  (2019).  tahap kesediaan guru prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran sosio emosi.  - 1-8. 

   

  halimah badioze zaman , azlina ahmad, aliimran nordin, hamidah yamat@ ahmad, aliza,a., ang, m.c., azwan shaiza, n., riza s., normazidah c.m., aziziah, j., wahiza,w., nazlena, m.a., fauzanita k., azlina a.a.,puteri nor ellyza n.,h. baharin & mohamad taha,i.  (2018).  integrating computational thinking (ct) with english across stem: initial findings for the kedah state government grant.  -

   

  siti noor baizura binti yahya, aliza binti alias.  (2016).  kepuasan kerja guru prasekolah wilayah persekutuan kuala lumpur.  - international conference on global education iv : education & natinal ftramwork towards global challenges. 

   

  rosadah abd. majid, manisah mohd. ali, aliza alias & hasnah toran.  (2016).  menyelami pemikiran individu sindrom asperger dalam beragama.  - seminar serantau pendidikan islam orang kurang upaya (sspioku) 2016.