dr. mokhtar bin jaafar

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. sambungan :  89213608

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah Kanan Geografi. Bidang kepakaran-Geomorfologi, Geografi Fizikal, Teknik Geografi, Geospatial, Pembangunan & Alam Sekitar. Fokus kepakaran-Kajian hakisan tanih, Kajian perubahan pantai, Kajian perubahan ruang (guna tanah), Impak alam sekitar

 • junaidi awang besar, mokhtar jaafar, mokhtar ahmad.  (2021).  politik pilihan raya dalam pru-14 dan pasca pru-14 di negeri sembilan.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  206-220. 

   

  mokhtar jaafar, junaidi awang besar, azmi awang, lam kuok choy, mokhtar ahmad.  (2021).  dinamika politik pilihan raya di malaysia dalam pru-14.  - 38. 

   

  lam kuok choy;mokhtar bin jaafar;kadaruddin bin aiyub;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;rosniza aznie binti che rose;rosmiza binti mohd zainol.  (2021).  membina model fenologi dan pengeluaran sawit akibat perubahan iklim.  -

   

  rosniza aznie che rose, mokhtar jaafar, zaini sakawi, mohd. azlan abdullah.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 22. 

   

  rosniza aznie, novel lyndon, lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar, mohd fuad md. jali.  (2020).  nilai kekeluargaan masyarakat tani sebagai pemangkin dalam institusi kekeluargaan.  - makalah impak, ukm.  3-4. 

   

  fazly amri mohd, khairul nizam abdul maulud, othman a. karim, rawshan ara begum, nor aslinda awang, anizawati ahmad, wan ahmad hafiz wan mohamed azhary, mohd khairul amri kamarudin, mokhtar jaafar, wan hanna melini wan mohtar.  (2019).  comprehensive coastal vulnerability assessment and adaptation for cherating-pekan coast, pahang, malaysia.  - ocean & coastal management.  1-16. 

   

  rawshan ara begum, kazi sohag, sharifah mastura syed abdullah, mokhtar jaafar.  (2015).  co2 emissions, energy consumption, economic and population growth in malaysia.  - renewable and sustainable energy reviews.  594-601. 

   

  kazi sohag, rawshan ara begum, sharifah mastura syed abdullah and mokhtar jaafar.  (2015).  dynamics of energy use, technological innovation, economic growth and trade openness in malaysia.  - energy.  10. 

   

  begum r.a., sohag k., abdullah s.m.s., jaafar m..  (2014).  co2 emissions, energy consumption, economic and population growth in malaysia.  - renewable and sustainable energy reviews.  594 - 601. 

   

  shuhaida abdul malek, mokhtar jaafar & kadaruddin aiyub.  (2019).  pandangan guru dan murid terhadap pengaplikasian story map gis dalam mata pelajaran sejarah stpm.  - geografia-malaysian journal of society and space.  163-178. 

   

  japheth daramola, toriman m. ekhwan, ekundayo joseph adepehin, j. mokhtar, kuok choy lam, ah choy er.  (2019).  seasonal quality variation and environmental risks associated with the consumption of surface water: implication from the landzun stream, bida, nigeria.  - heliyon.  1-11. 

   

  ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2019).  keberkesanan geographic information system (gis) dalam mencungkil minat pelajar terhadap mata pelajaran geografi di sekolah menengah.  - malaysian journal of society and space.  64-79. 

   

  noorazuan md hashim, zaini sakawi, lam kouk choy, mokhtar jaafar, rosniza aznie che rose, nor hasyifa ahmad.  (2019).  tahap kesedaran komuniti pinggir pantai terhadap kenaikan aras laut.  - geografia online malaysian journal of society and space.  69-83. 

   

  abubakar magaji jibrillah, mokhtar jaafar, lam kuok choy.  (2018).  climate change awareness and adaptations among the farming and animal rearing communities of the central sokoto close-settle zone, north=western nigeria.  - jurnal kejuruteraan.  71-79. 

   

  ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2020).  the effectiveness of geographic information system (gis) on spatial thinking skills (sts) among geography students.  - international journal of advanced science and technology.  1000-1009. 

   

  shuhaida abdul malek, mokhtar jaafar, kadaruddin aiyub, ganesan mayalagu.  (2020).  higher-order thinking skill (hots) strengthening potential through the gis story map application in history subjects.  - international journal of advanced science and technology.  801-814. 

   

  ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2019).  reliability of geographic information system-spatial thinking skills (gis-sts) module.  - international journal of recent technology and engineering.  512-518. 

   

  japheth daramola, toriman m. ekhwan, ekundayo joseph adepehin, j. mokhtar, kuok choy lam, ah choy er.  (2019).  seasonal quality variation and environmental risks associated with the consumption of surface water: implication from the landzun stream, bida, nigeria.  - heliyon.  1-11. 

   

  fazly amri mohd, khairul nizam abdul maulud, othman a. karim, rawshan ara begum, nor aslinda awang, anizawati ahmad, wan ahmad hafiz wan mohamed azhary, mohd khairul amri kamarudin, mokhtar jaafar, wan hanna melini wan mohtar.  (2019).  comprehensive coastal vulnerability assessment and adaptation for cherating-pekan coast, pahang, malaysia.  - ocean & coastal management.  1-16. 

   

  mohamed ali abunnour, noorazuan bin md. hashim and mokhtar bin jaafar.  (2016).  agricultural water demand, water quality and crop suitability in souk-alkhamis al-khums, libya.  - iop conference series: earth and environmental science.  1-8. 

   

  mokhtar jaafar, junaidi awang besar, azmi awang, lam kuok choy, mokhtar ahmad.  (2021).  dinamika politik pilihan raya di malaysia dalam pru-14.  - 38. 

   

  rosniza aznie che rose, mokhtar jaafar, zaini sakawi, mohd. azlan abdullah.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 22. 

   

  rosniza aznie che rose, zaini sakawi, mokhtar jaafar.  (2019).  ekopelancongan dan sosioekonomi bukit fraser-raub, pahang.  - 9. 

   

  khairul nizam abdul maulud, wan hanna melini wan mohtar, rawshan ara begum, lam kuok choy, mokhtar jaafar.  (2018).  senario perubahan aras laut di kawasan rendah.  - 14. 

   

  lam kuok choy, noorazuan md hashim, mokhtar jaafar.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 143. 

   

  mokhtar jaafar, junaidi awang besar, azmi awang, lam kuok choy, mokhtar ahmad.  (2021).  dinamika politik pilihan raya di malaysia dalam pru-14.  - 38. 

   

  rosniza aznie che rose, mokhtar jaafar, zaini sakawi, mohd. azlan abdullah.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 22. 

   

  rosniza aznie che rose, zaini sakawi, mokhtar jaafar.  (2019).  ekopelancongan dan sosioekonomi bukit fraser-raub, pahang.  - 9. 

   

  khairul nizam abdul maulud, wan hanna melini wan mohtar, rawshan ara begum, lam kuok choy, mokhtar jaafar.  (2018).  senario perubahan aras laut di kawasan rendah.  - 14. 

   

  noorazuan md hashim, lam kuok choy, mokhtar jaafar.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 2. 

   

  lam kuok choy, noorazuan md hashim, mokhtar jaafar.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 143. 

   

  katiman rostam, mokhtar jaafar, noorazuan md hashim.  (2008).  dinamika sosial, pembangunan & persekitaran di malaysia.  - 276. 

   

  sulong mohamad, mohd ekhwan toriman, kadaruddin aiyub, mokhtar jaafar.  (2005).  sungai dan pembangunan tebingan sungai bandar malaysia.  - 190. 

   

  mokhtar jaafar.  (2001).  kajian lembangan saliran.  - 192. 

   

  lam kuok choy;mokhtar bin jaafar;kadaruddin bin aiyub;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;rosniza aznie binti che rose;rosmiza binti mohd zainol.  (2021).  membina model fenologi dan pengeluaran sawit akibat perubahan iklim.  -

   

  rosniza aznie, novel lyndon, lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar, mohd fuad md. jali.  (2020).  nilai kekeluargaan masyarakat tani sebagai pemangkin dalam institusi kekeluargaan.  - makalah impak, ukm.  3-4. 

   

  rosniza aznie che rose, novel lyndon, lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar, mohd fuad mat jali.  (2020).  kesejahteraan keluarga dalam landskap sosial pekebun kecil kelapa sawit.  - majalah impak, ukm.  13-14. 

   

  rosniza aznie binti che rose;mohd. fuad bin mat jali;mokhtar bin jaafar;lam kuok choy;novel anak lyndon.  (2020).  pembentukan petunjuk dan indeks kualiti hidup pekebun kecil kelapa sawit dalam aspek kesejahteraan keluarga.  -

   

  khairul nizam abdul maulud;mohd. ekhwan bin toriman;mokhtar bin jaafar;che abd. rahim bin mohamed;zaidi bin che cob;wan mohd. lotfi bin wan muda;wan juliana bt. wan ahmad;norhayati bt. ahmad;firdaus bin mohamad hamzah;lam kuok choy;mohammad khairul faizi.  (2020).  program data alam sekitar di sepanjang selat johor dan di sekitar batuan tengah dan tubir selatan.  -