dr. mokhtar bin jaafar

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah Kanan Geografi. Bidang kepakaran-Geomorfologi, Geografi Fizikal, Teknik Geografi, Geospatial, Pembangunan & Alam Sekitar. Fokus kepakaran-Kajian hakisan tanih, Kajian perubahan pantai, Kajian perubahan ruang (guna tanah), Impak alam sekitar

 • ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud, manalan rajoo.  (2024).  geospatial technology intervention module in learning and facilitation (l&f) amongst form two geography students.  - jurnal kejuruteraan.  747-759. 

   

  mokhtar jaafar, tengku nor rizan tg. mohd maasum, shahizah ismail@hamdan.  (2023).  pemerkasaan dan kesejahteraan komuniti mukim pulau manis, pekan, pahang.  - 9. 

   

  see too kay leng, frankie marcus ata, mokhtar jaafar, mohd ekhwan toriman, mohd khairul amri kamarudin.  (2023).  riverbank protection structure failure factors and remedial approach: a case study in kelantan malaysia.  - journal of the malaysian institute of planners.  213-226. 

   

  a. jafar, n. sakke, m.t. mapa, r. dollah, a.k.b. asis, f.m. ata, m. jaafar, a. abas.  (2023).  unravelling the complexity of flood hazards: a comprehensive review of characteristics and risk assessment.  - asm science journal.  1-12. 

   

  see too kay leng, frankie marcus ata, mokhtar jaafar, mohd ekhwan toriman, mohd ridhuan mohd jamil.  (2023).  food hazard mapping and community awareness literacy in lower reach area of kelantan river.  - european chemical bulettin.  4492-4508. 

   

  japheth daramola, ekundayo adepehin, ekhwan m toriman, lam k choy, jaafar mokhtar, tabiti s tabiti.  (2022).  impacts of land-use change, associated land-use area size and runoff on watershed sediment yield: implications from the kaduna watershed.  - water.  1-24. 

   

  fazly amri mohd, khairul nizam abdul maulud, othman a. karim, rawshan ara begum, nor aslinda awang, anizawati ahmad, wan ahmad hafiz wan mohamed azhary, mohd khairul amri kamarudin, mokhtar jaafar, wan hanna melini wan mohtar.  (2019).  comprehensive coastal vulnerability assessment and adaptation for cherating-pekan coast, pahang, malaysia.  - ocean & coastal management.  1-16. 

   

  rawshan ara begum, kazi sohag, sharifah mastura syed abdullah, mokhtar jaafar.  (2015).  co2 emissions, energy consumption, economic and population growth in malaysia.  - renewable and sustainable energy reviews.  594-601. 

   

  kazi sohag, rawshan ara begum, sharifah mastura syed abdullah and mokhtar jaafar.  (2015).  dynamics of energy use, technological innovation, economic growth and trade openness in malaysia.  - energy.  10. 

   

  begum r.a., sohag k., abdullah s.m.s., jaafar m..  (2014).  co2 emissions, energy consumption, economic and population growth in malaysia.  - renewable and sustainable energy reviews.  594 - 601. 

   

  shuhaida abdul malek, mokhtar jaafar & kadaruddin aiyub.  (2019).  pandangan guru dan murid terhadap pengaplikasian story map gis dalam mata pelajaran sejarah stpm.  - geografia-malaysian journal of society and space.  163-178. 

   

  japheth daramola, toriman m. ekhwan, ekundayo joseph adepehin, j. mokhtar, kuok choy lam, ah choy er.  (2019).  seasonal quality variation and environmental risks associated with the consumption of surface water: implication from the landzun stream, bida, nigeria.  - heliyon.  1-11. 

   

  ganesan mayalagu, mokhtar jaafar, lam kuok choy, mohd izwan mahmud.  (2019).  keberkesanan geographic information system (gis) dalam mencungkil minat pelajar terhadap mata pelajaran geografi di sekolah menengah.  - malaysian journal of society and space.  64-79. 

   

  noorazuan md hashim, zaini sakawi, lam kouk choy, mokhtar jaafar, rosniza aznie che rose, nor hasyifa ahmad.  (2019).  tahap kesedaran komuniti pinggir pantai terhadap kenaikan aras laut.  - geografia online malaysian journal of society and space.  69-83. 

   

  abubakar magaji jibrillah, mokhtar jaafar, lam kuok choy.  (2018).  climate change awareness and adaptations among the farming and animal rearing communities of the central sokoto close-settle zone, north=western nigeria.  - jurnal kejuruteraan.  71-79. 

   

  see too kay leng, frankie marcus ata, mokhtar jaafar, mohd ekhwan toriman, mohd khairul amri kamarudin.  (2023).  riverbank protection structure failure factors and remedial approach: a case study in kelantan malaysia.  - journal of the malaysian institute of planners.  213-226. 

   

  a. jafar, n. sakke, m.t. mapa, r. dollah, a.k.b. asis, f.m. ata, m. jaafar, a. abas.  (2023).  unravelling the complexity of flood hazards: a comprehensive review of characteristics and risk assessment.  - asm science journal.  1-12. 

   

  see too kay leng, mokhtar jaafar, frankie marcus ata.  (2023).  development of flood hazard map and flood index assessment for kelantan floodplain.  - european chemical bulletin.  4784-4792. 

   

  see too kay leng, frankie marcus ata, mokhtar jaafar, mohd ekhwan toriman, mohd ridhuan mohd jamil.  (2023).  food hazard mapping and community awareness literacy in lower reach area of kelantan river.  - european chemical bulettin.  4492-4508. 

   

  japheth daramola, ekundayo adepehin, ekhwan m toriman, lam k choy, jaafar mokhtar, tabiti s tabiti.  (2022).  impacts of land-use change, associated land-use area size and runoff on watershed sediment yield: implications from the kaduna watershed.  - water.  1-24. 

   

  mohamed ali abunnour, noorazuan bin md. hashim and mokhtar bin jaafar.  (2016).  agricultural water demand, water quality and crop suitability in souk-alkhamis al-khums, libya.  - iop conference series: earth and environmental science.  1-8. 

   

  mokhtar jaafar, tengku nor rizan tg. mohd maasum, shahizah ismail@hamdan.  (2023).  pemerkasaan dan kesejahteraan komuniti mukim pulau manis, pekan, pahang.  - 9. 

   

  junaidi awang besar, lam kuok choy, mohd fuad mat jali, mokhtar jaafar.  (2022).  atlas pilihan raya umum 4, 1974.  - 62. 

   

  mohd. fuad mat jali, mokhtar jaafar, junaidi awang besar, lam kuok choy.  (2022).  atlas pilihan raya umum 5, 1978.  - 64. 

   

  lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar, mohd fuad mat jali.  (2022).  atlas pilihan raya umum 6, 1982.  - 65. 

   

  mokhtar jaafar, junaidi awang besar, lam kuok choy, mohd. fuad mat jali.  (2022).  atlas pilihan raya umum 7, 1986.  - 66. 

   

  mokhtar jaafar, tengku nor rizan tg. mohd maasum, shahizah ismail@hamdan.  (2023).  pemerkasaan dan kesejahteraan komuniti mukim pulau manis, pekan, pahang.  - 9. 

   

  mokhtar jaafar, ahmad aldrie amir, maya liyana hamzah, wan ahmad hafiz wan mohd azahary.  (2021).  kerentanan pantai kesan dari kenaikan aras laut.  - 14. 

   

  mokhtar jaafar, junaidi awang besar, azmi awang, lam kuok choy, mokhtar ahmad.  (2021).  dinamika politik pilihan raya di malaysia dalam pru-14.  - 38. 

   

  rosniza aznie che rose, mokhtar jaafar, zaini sakawi, mohd. azlan abdullah.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 22. 

   

  rosniza aznie che rose, zaini sakawi, mokhtar jaafar.  (2019).  ekopelancongan dan sosioekonomi bukit fraser-raub, pahang.  - 9. 

   

  junaidi awang besar, mohd. fuad mat jali, lam kuok choy, mokhtar jaafar.  (2022).  atlas pilihan raya umum 11, 2004.  - 71. 

   

  lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar, mohd. fuad mat jali.  (2022).  atlas pilihan raya umum 12 2008.  - 70. 

   

  mohd. fuad mat jali, lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar.  (2022).  atlas pilihan raya umum 13, 2013.  - 70. 

   

  mohd. fuad mat jali, mokhtar jaafar, junaidi awang besar, lam kuok choy.  (2022).  atlas pilihan raya umum 1, 1959.  - 51. 

   

  lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar, mohd fuad mat jali.  (2022).  atlas pilihan raya umum 2, 1964.  - 50. 

   

  lam kuok choy;mokhtar bin jaafar;kadaruddin bin aiyub;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;rosniza aznie binti che rose;rosmiza binti mohd zainol.  (2021).  membina model fenologi dan pengeluaran sawit akibat perubahan iklim.  -

   

  nur suhailah mohd ariffin; mokhtar jaafar.  (2021).  teknologi geospatial dan potensi pencemaran di lembangan sg. kim-kim.  - buletin geospatial sektor awam.  12-15. 

   

  rosniza aznie, novel lyndon, lam kuok choy, junaidi awang besar, mokhtar jaafar, mohd fuad md. jali.  (2020).  nilai kekeluargaan masyarakat tani sebagai pemangkin dalam institusi kekeluargaan.  - makalah impak, ukm.  3-4. 

   

  rosniza aznie binti che rose;mohd. fuad bin mat jali;mokhtar bin jaafar;lam kuok choy;novel anak lyndon.  (2020).  pembentukan petunjuk dan indeks kualiti hidup pekebun kecil kelapa sawit dalam aspek kesejahteraan keluarga.  -

   

  khairul nizam abdul maulud;mohd. ekhwan bin toriman;mokhtar bin jaafar;che abd. rahim bin mohamed;zaidi bin che cob;wan mohd. lotfi bin wan muda;wan juliana bt. wan ahmad;norhayati bt. ahmad;firdaus bin mohamad hamzah;lam kuok choy;mohammad khairul faizi.  (2020).  program data alam sekitar di sepanjang selat johor dan di sekitar batuan tengah dan tubir selatan.  -