dr. mohamad fauzi bin sukimi

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. sambungan :  89213663

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mendapat latihan dalam bidang Sosiologi daripada Universitas Indonesia (1992), memperolehi ijazah Sarjana Falsafah (1998) dan Doktor Falsafah (2010) daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dalam bidang Antropologi Sosial. Mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun (sejak tahun 1995) dalam pengajaran sosiologi dan antropologi di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Turut menjadi tenaga pengajar di Program Sarjana Sains Sosial (Pengajian Rasuah), SPRM-UKM dan Program Sarjana Sains Sosial (Pengajian Kepolisan), PDRM-UKM. Berpengalaman dan masih aktif dalam menjalankan penyelidikan dengan dana daripada dalam dan luar UKM, serta menjadi kolaborator dalam kajian penilaian ekonomi dan sosiologi di MARDI. Turut berpengalaman dalam kerja perundingan bersama UKM Pakarunding bagi pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai aspek kesan pembangunan fizikal dan perubahan sosial ke atas aspek sosial budaya. Kemahiran dalam membina kerangka konseptual penyelidikan adalah sebahagian daripada bidang kepakaran. Aktif memberikan ceramah kepada pelajar siswazah mengenai penulisan tesis, khususnya berkaitan dengan pembentukan kerangka konseptual/teoritikal dan keselarasan antara aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi.

 • azinuddin ikram hakim; mohamad fauzi sukimi.  (2022).  dinamika syarikat startup dalam konteks new normal di yogyakarta, indonesia.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-16. 

   

  muhamamd ridhwan sarifin, mohamad fauzi sukimi, mohd nor shahizan ali.  (2021).  penggunaan media dalam pengekalan identiti etnik generasi kedua bawean di malaysia.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  348-363. 

   

  nur amal zaimah, azlina abdullah, mohamad fauzi sukimi.  (2021).  isu dan cabaran keluarga sebagai agen kawalan sosial dalam kalangan remaja.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  207-214. 

   

  nurul asyikin zainal abidin, mohamad fauzi sukimi, muhamad fuad abdul karim.  (2021).  perkaitan rutin aktiviti dan jenayah serangan seksual ke atas wanita.  - malaysian journal of socia l sciences and humanities.  78-87. 

   

  muhamad fuad abdul karim, mohamad fauzi sukimi.  (2020).  subbudaya simbols sebagai sebahagian asas identiti sosial mat rempit.  - international academic research journal of social science.  1-8. 

   

  haekal fajri amrullah mohd nor shahizan ali mohd fauzi sukimi.  (2019).  information-seeking behavior of college students on religious tolerance through social media.  - islamiyyat.  9-15. 

   

  suhaniya kalaisilven, mohamad fauzi sukimi.  (2019).  kawalan ibu bapa terhadap anak-anak dalam penggunaan media sosial.  - akademika.  111-124. 

   

  mohd muizzuddin mohd nor, mohamad fauzi sukimi, mohd nasaruddin mohd nor.  (2018).  kesedaran pendidikan dan minat kerja pelajar orang asli suku kaum jakun di rompin, pahang.  - geografia malaysian journal of society and space.  72-86. 

   

  zaini sakawi, sofia ayup, mohd. fauzi sukimi.  (2017).  pengetahuan komuniti dan amalan pengurusan sisa pepejal di negeri sembilan.  - malaysian journal of society and space.  126-137. 

   

  muhamamd ridhwan sarifin, mohamad fauzi sukimi, mohd nor shahizan ali.  (2021).  penggunaan media dalam pengekalan identiti etnik generasi kedua bawean di malaysia.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  348-363. 

   

  hasbi, mahmud tang, mohamad fauzi sukimi, aryo dwi wibowo, yusriadi.  (2020).  utilization of natural resources and social security in fishermen families on salemo island and west rangas, south sulawesi province.  - humanities and social sciences reviews.  715-721. 

   

  hasbi, mohamad fauzi sukimi, musrayani usman, muhammad yusuf, yusriadi yusriadi,.  (2020).  family social support for the elderly based on human capital (perspective of symbolic interactionism in toraja families in makassar city).  - international journal of innovation, creativity and change..  937-947. 

   

  hasbi, mohamad fauzi sukimi, muhammad iqbal latief, yusriadi.  (2019).  compromise in traditional ceremonies: a case study of the rambu solo' ceremony in toraja regency.  - humanities & social sciences reviews.  286-291. 

   

  hasbi, mohamad fauzi sukimi, mimi hanida abdul mutalib.  (2016).  perubahan dan upacara tradisional indonesi: kajian kes rambu solo dulu dan kini di makale utara tana toraja, sulawesi..  - geografia: malaysian journal of society and space.  68-77. 

   

  shamsul amri baharuddin, mansor mohd noor, fazilah idris, nazri muslim, faridah jalil, azmi aziz, mohamad fauzi sukimi [and (three) others ].  (2012).  modul hubungan etnik.  - Bab 7 : 169-192. 

   

  mohamad fauzi sukimi.  (2011).  pengurusan ilmu, ekonomi dan pembangunan berteraskan islam.  - 253-274. 

   

  norfahda jamil, mohamad fauzi sukimi.  (2020).  siri penyelidikan pencegahan rasuah: pelanggaran integriti dan inisiatif pengawalan.  - 13. 

   

  izwan razif salehaped, mohamad fauzi sukimi.  (2020).  siri penyelidikan pengajian rasuah: pelanggaran integriti dan inisiatif pengawalan.  - 11. 

   

  mohamad zulhyishyaimi mohamad nordin, mohamad fauzi sukimi.  (2020).  siri penyelidikan pencegahan rasuah: pelanggaran integriti dan inisiatif pengawalan.  - 9. 

   

  rahimah abdul aziz, mohd saud ayutollah abdul manan, mohamad fauzi sukimi, umi kalusom ahmad, chan kim ling@geraldine.  (2020).  siri penyelidikan pencegahan rasuah: pelanggaran integriti dan inisiatif pengawalan.  - 25. 

   

  rahimah abdul aziz, mohd saud ayutollah abdul manan, mohamad fauzi sukimi, umi kalusom ahmad chan kim ling @ geraldine.  (2020).  siri penyelidikan pencegahan rasuah: perlanggaran integriti dan inisiatif pengawalan.  - 24. 

   

  rahimah abdul aziz, mohd saud ayutollah abdul manan, mohamad fauzi sukimi, umi kalusom ahmad, chan kim ling @ geraldine.  (2020).  siri penyelidikan pencegahan rasuah: perlanggaran integriti dan inisiatif pengawalan.  - 181. 

   

  rahimah abdul aziz, mohd saud ayutollah abdul manan, mohamad fauzi sukimi, umi kalusom ahmad, chan kim ling@geraldine.  (2020).  siri penyelidikan pencegahan rasuah: pelanggaran integrity dan inisiatif pengawalan.  - 230. 

   

  rahimah abdul aziz, mohamad fauzi sukimi, nur hafizah yusoff.  (2019).  malaysia pembangunan negara & kerencaman isu sosial.  - 292. 

   

  rahimah abdul aziz, huzaimi husain, mohd saud ayutollah abdul manan, mohamad fauzi sukimi, shamsudin suhor.  (2018).  siri penyelidikan pengajian rasuah : rasuah, siasatan dan kawalan dalaman.  - 205. 

   

  rahimah abdul aziz, azlan abd aziz, zamal abd rahman, mohamad fauzi sukimi & samsuddin suhor.  (2017).  siri penyelidikan pengajian rasuah: pengetahuan, sikap & perlakuan rasuah.  - 254. 

   

  ahmad zairy zainol abidin, mohamad fauzi sukimi, engku elini engku ariff, & noorhayati suratman.  (2018).  laporan kajian sosioekonomi 2018.  - 47-74. 

   

  jackie ambadar, miranty abidin, yanty isa.  (2016).  siri ruang & peluang 3: rahsia keajaiban dari sifar kepada juta.  -

   

  mohd. nor shahizan ali, mohamad fauzi sukimi, novel lyndon and jalaluddin abdul malek.  (2016).  the net generation (re)reading of communism in historical documentary the big kitchen (1952).  - the 6th international symposium of journal antropologi indonesia. 

   

  jackie ambadar, miranty abidin, yanty isa.  (2016).  siri ruang & peluang 2:ketahui jenis-jenis perniagaan yang sesuai buat anda!.  -

   

  rahimah abdul aziz, mohamad fauzi sukimi & nik hairi omar.  (2015).  laporan kajian persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah sprm 2015 (siri 9) dana ukm-sprm.  - laporan kajian kpkt ukm-sprm.