prof. madya dr. zaini bin sakawi

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • mohd edzuan abdullah sani, zaini sakawi, rosniza aznie che rose.  (2023).  tahap kepuasan pengunjung terhadap pengurusan landskap dan kemudahan di taman saujana hijau, putrajaya.  - geografia-malaysian journal of society and space.  241-257. 

   

  khairil anuar mohamed; zaini sakawi; mohd yusof hussain.  (2022).  amalan kebersihan makanan dalam kalangan pengendali makanan kantin sekolah di ampang selangor.  - e-bangi.  1-14. 

   

  mohammad wahyu diansyah, azlan abas, zaini sakawi.  (2022).  exploring the relevance of engaging the orang asli in malaysia forest management.  - frontiers in forests and global change.  1-19. 

   

  mohd edzuan abdullah sani, zaini sakawi, rosniza aznie che rose.  (2022).  tahap kepuasan, masalah dan cadangan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan kemudahan taman : kajian kes di taman saujana hijau putrajaya.  - e-bangi.  216-233. 

   

  marlia m. hanafiah, mohammed hasan, khalisah k. razman, siti n. harun, zaini sakawi.  (2022).  life cycle assessment of laser-induced maize production: adoption of sustainable agriculture practices.  - applied sciences.  1-17. 

   

  marlia m. hanafiah, mohammed hasan, khalisah k. razman, siti n. harun, zaini sakawi.  (2022).  life cycle assessment of laser-induced maize production: adoption of sustainable agriculture practices.  - applied sciences.  1-17. 

   

  wahyu diansyah, azlan abas, zaini sakawi.  (2021).  a systematic review on community forest management in southeast asia: current practices and impacts on biodiversity conservation and livelihood quality of local communities.  - human ecology review.  3-21. 

   

  abdul rahman mahmud, khairul nizam abdul maulud & zaini sakawi.  (2019).  analisa laporan eia dalam aspek kajian hakisan tanah dan sedimentasi bagi projek perumahan.  - jurnal kejuruteraan.  367-373. 

   

  marzilla m, rosniza aznie cr, zaini s.  (2019).  dilema masalah jenayah pecah rumah impak pembangunan lebuhraya baru pantai (npe).  - geografia malaysian journal of society and space.  80-91. 

   

  noorazuan md hashim, zaini sakawi, lam kouk choy, mokhtar jaafar, rosniza aznie che rose, nor hasyifa ahmad.  (2019).  tahap kesedaran komuniti pinggir pantai terhadap kenaikan aras laut.  - geografia online malaysian journal of society and space.  69-83. 

   

  zaini sakawi.  (2018).  pencemaran bau di malaysia. keperluan bagi pindaan akta kualiti alam sekeliling 1974 (peraturan-peraturan pencemaran kualiti udara).  - geografia online malaysian journal of society and space.  158-173. 

   

  mohd edzuan abdullah sani, zaini sakawi, rosniza aznie che rose.  (2023).  tahap kepuasan pengunjung terhadap pengurusan landskap dan kemudahan di taman saujana hijau, putrajaya.  - geografia-malaysian journal of society and space.  241-257. 

   

  mohammad wahyu diansyah, azlan abas, zaini sakawi.  (2022).  exploring the relevance of engaging the orang asli in malaysia forest management.  - frontiers in forests and global change.  1-19. 

   

  marlia m. hanafiah, mohammed hasan, khalisah k. razman, siti n. harun, zaini sakawi.  (2022).  life cycle assessment of laser-induced maize production: adoption of sustainable agriculture practices.  - applied sciences.  1-17. 

   

  wahyu diansyah, azlan abas, zaini sakawi.  (2021).  a systematic review on community forest management in southeast asia: current practices and impacts on biodiversity conservation and livelihood quality of local communities.  - human ecology review.  3-21. 

   

  abdul rahman bin mahmud, zaini sakawi, khairul nizam bin abdul maulud.  (2021).  faktor mempengaruhi kualiti laporan penilaian kesan alam sekitar di malaysia.  - geografia-malaysian journal of society and space.  155-165. 

   

  zaini sakawi, nor haniah seman, anizawati ahmad.  (2021).  kerentanan pantai kesan dari kenaikan aras laut.  - 110. 

   

  rosniza aznie che rose, mokhtar jaafar, zaini sakawi, mohd. azlan abdullah.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 22. 

   

  hazita azman, siti hamin stapa, tengku nor rizan tengku maasum, bahiyah abdul hamid, zaini sakawi, suhana saad, ravichandran vengadasamy, jamilah mustafa.  (2020).  siri sayang bumi- folio hijau greenrose@putrajaya.  - 1-77. 

   

  rosniza aznie che rose, zaini sakawi, mokhtar jaafar.  (2019).  ekopelancongan dan sosioekonomi bukit fraser-raub, pahang.  - 9. 

   

  zaini sakawi, sofia ayup, muhammad khalil saipi, lukman ismail.  (2018).  senario perubahan aras laut di kawasan rendah.  - 9. 

   

  abdul rahman mahmud, zaini sakawi, khairul nizam abdul maulud.  (2021).  matlamat pembangunan mampan: cabaran perundangan.  - 9. 

   

  zaini sakawi, nor haniah seman, anizawati ahmad.  (2021).  kerentanan pantai kesan dari kenaikan aras laut.  - 110. 

   

  rosniza aznie che rose, mokhtar jaafar, zaini sakawi, mohd. azlan abdullah.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 22. 

   

  rosniza aznie che rose, zaini sakawi, mokhtar jaafar.  (2019).  ekopelancongan dan sosioekonomi bukit fraser-raub, pahang.  - 9. 

   

  zaini sakawi, sofia ayup, muhammad khalil saipi, lukman ismail.  (2018).  senario perubahan aras laut di kawasan rendah.  - 9. 

   

  hazita azman, siti hamin stapa, tengku nor rizan tengku maasum, bahiyah abdul hamid, zaini sakawi, suhana saad, ravichandran vengadasamy, jamilah mustafa.  (2020).  siri sayang bumi- folio hijau greenrose@putrajaya.  - 1-77. 

   

  jumaat h. adam, muhamad barzani gasim, zaini sakawi, er ah choy, zulfahmi ali rahman, noordeyana tambi, mohd afiq aizat juhari.  (2010).  biokejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 259. 

   

  jumaat h.adam, muhammad barzani gasim, zaini sakawi, er ah choy, zulfahmi ali rahman, noordeyana tambi, mohd afiq aizat juhari.  (2010).  bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser.  - 261. 

   

  jumaat hj adam, muhammad barzani gasim, zaini sakawi.  (2009).  bio-kejuruteraan dan kelestarian ekosistem.  - 317. 

   

  zaini sakawi.  (2021).  pengurusan sisa bersepadu: tapak pelupusan sisa pepejal @ landfill.  - 1-29. 

   

  zaini sakawi.  (2021).  pengurusan sisa bersepadu: pengurusan sisa klinikal di malaysia.  - 1-16. 

   

  zaini sakawi.  (2021).  pengurusan sisa bersepadu: pengurusan sisa buangan berbahaya di malaysia.  - 1-14. 

   

  zaini sakawi.  (2021).  pengurusan sisa bersepadu: perkhidmatan pembersihan awam & kekunci petunjuk prestasi (kpi).  - 1-26. 

   

  zaini sakawi.  (2021).  penilaian impak alam sekitar definisi & konsep eia.  - 1-14.