dr. roseliza murni ab rahman

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 rmurni@ukm.edu.my

No. sambungan :  89213602

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Kepakaran dalam bidang psikologi klinikal yang mengkhususkan kepada pencegahan, penaksiran, diagnosis dan rawatan kecelaruan mental. Bidang kajian adalah pengulangan semula episod psikotik dalam kalangan penghidap skizofrenia, dengan memfokuskan kepada faktor ekspresi emosi (EE), tret personaliti dan atribusi ahli keluarga ke atas kesejahteraan atau pengulangan semula penghidap skizofrenia. Juga membuat kajian tentang personaliti dan psikopatologi dalam kalangan penagih dadah, tanggungjawab syariah ke atas kanak-kanak autisme dan peranan konstruk belas kasihan kendiri, keterkaitan sosial dan kawalan kendiri ke atas kebahagiaan dan kesejahteraan remaja. Berpengalaman luas dalam mengajar kursus teras psikologi di peringkat prasiswazah iaitu Psikologi Abnormal dan Modifikasi Tingkah Laku, manakala kursus teras yang diajar di peringkat siswazah ada Penaksiran Individu. Di peringkat awal kerjaya sebagai pensyarah juga mengajar kursus Personaliti serta Motivasi dan Emosi.

 • nur fazidah elias, nur hamidatur rohmah nurahim, raja nur natasha raja ahmad anuar, siti fadzilah mat noor, noor azimah muhammad, roseliza murni ab rahman.  (2021).  pembelajaran kendiri: melatih remaja mengurus tekanan melalui aplikasi mudah alih dailycalm.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2021.  16-19. 

   

  ang shu yen, mohammad rahim kamaluddin, norruzeyati che mohd nasir, roseliza-murni abrahman, balan rathakrishnan.  (2021).  pengaruh kawalan kendiri, pencarian sensasi dan pengherotan kognitif terhadap sikap pro-jenayah dalam kalangan belia institusi pengajian tinggi di malaysia.  - geografia.  261-274. 

   

  siti anisah muhammad johan, abrahman roseliza-murni.  (2021).  pengaruh imej badan dan penghargaan kendiri ke atas kebimbangan sosial dalam kalangan mahasiswa di malaysia.  - jurnal psikologi malaysia.  36-52. 

   

  zuliza mohd kusrin, zahidah dahalan, wafaa yusof, abrahman roseliza-murni.  (2021).  kecenderungan perilaku individu autisme dalam pelanggaran undang-undang : satu perspektif di kalangan guru.  - journal of fatwa management & research.  184-197. 

   

  nor azzatunnisak mohd khatib, abrahman roseliza-murni, suzana mohd hoesni, jamiah manap.  (2021).  exploratory factor analysis of the self-compassion scale-malay version: its reliability among adolescents.  - international journal of academic research in business and social sciences.  36-47. 

   

  roseliza murni ab rahman, tian p.s. oei, fatimah yusoff, asmawati desa.  (2014).  schizophrenia relapse in kuala lumpur malaysia: do relatives` expressed emotion and personality traits matter?.  - comprehensive psychiatry.  55(1):188-198. 

   

  asmawati desa, fatimah yusoff, norhayati ibrahim, nor ba`yah abd kadir, roseliza murni abd rahman.  (2014).  a study of the relationship and influence of personality on job stress among academic administrators at a university.  - procedia social and behavioral sciences - 4th world conference on psychology, counseling and guidance (wcpcg 2013).  355-359. 

   

  fatimah yusooff, asmawati desa, norhayati ibrahim, nor ba`yah abd kadir, roseliza murni ab rahman.  (2014).  a study of the relationship between eq and personality among lecturers at a research university.  - procedia social and behavioral sciences - 4th world conference on psychology, counseling and guidance wcpcg-2013.  351-354. 

   

  roseliza murni abrahman, fatimah yusooff, asmawati desa & nor ba`yah abdul kadir.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 4 (45-62). 

   

  nur saadah muhamad, nur atiqah abdullah, roseliza murni abd. rahman, khairul akmaliah adham & nordin muhamad.  (2012).  exploring the islamic perspective on innovation and entrepreneurship.  - 3, 49-66. 

   

  roseliza murni abrahman, fatimah yusooff, asmawati desa & nor ba`yah abdul kadir.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 4 (45-62). 

   

  nur saadah muhamad, nur atiqah abdullah, roseliza murni abd. rahman, khairul akmaliah adham & nordin muhamad.  (2012).  exploring the islamic perspective on innovation and entrepreneurship.  - 3, 49-66. 

   

  roseliza murni ab. rahman.  (2006).  kesejahteraan manusia: perspektif psikologi.  - 174-194(15). 

   

  mohd yahya mohamed ariffin & roseliza murni ab.rahman..  (2002).  melangkah ke dunia pekerjaan..  - 139. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail,muhammad nazir alias, aliza alias, abdul muhaimin mahmood..  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-60. 

   

  zuliza mohd kusrin, al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusuf, juriza ismail, aliza alias,muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  penentuan tahap tanggungjawab syariah (ahliyyah) terhadap muslim autisme.  - 1-18. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias.  (2020).  laporan penyelidikan penentuan tahap tanggugjawab syariah muslim autisme.  - pembentangan laporan penyelidikan.  1-31. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  laporan penyelidikan penentuan tanggungjawab syariah muslim autisme.  - 1-30. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd al-adib samuri, roseliza murni ab. rahman, mat noor mat zain, wafaa yusof, juriza ismail, aliza alias, muhammad nazir alias, abdul muhaimin mahmood.  (2020).  kelayakan (al-ahliyyah) muslim autusme dalam jenayah syariah.  - 1-18.