prof. madya dr. kaseh binti abu bakar

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa arab & tamadun islam   Biografi/ Biography :

 • Language Testing & Assessment Curriculum, Instruction & Assessment of Foreign Languages Rasch Model

 • suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah, kaseh abu bakar.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

   

  amani hakim, suhaila zailani @ hjahmad, kaseh abu bakar.  (2024).  design and development of arabic language camp for postgraduate islamic studies.  - ijaz arabi: journal of arabic learning.  376-388. 

   

  lily hanefarezan binti asbulah;kaseh binti abu bakar;harun bin baharudin.  (2024).  model penguasaan kosa kata bahasa arab di peringkat universiti awam malaysia.  -

   

  wan azman wan mohammad, suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2023).  the need analysis of quranic-arbic module for value educations on juvenile offenders rehabilitation.  - prosiding kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2023 (pengajian arab dan tamadun islam).  90-97. 

   

  majdan paharal radzi, shahidi a. hamid, kaseh abu bakar.  (2023).  ilmu fonetik dan fonologi arab.  - 144. 

   

  kaseh abu bakar, muhammad faiz abdullah.  (2018).  tekanan perkataan arab sebagai bahasa asing dalam kalangan penutur melayu.  - gema online journal of language studies.  87-105. 

   

  mohd hafizan ab halim, kaseh abu bakar, fazal mohamed mohamed sultan.  (2023).  studies in arabic syntax.  - international journal of acedemic research in business and social sciences.  951-963. 

   

  kaseh abu bakar.  (2023).  measurement, evaluation, islamic worldview, consequential validity, al- ghazali.  - international journal of advanced research.  873-877. 

   

  kaseh abu bakar, amin al-hadi ab hadi, mohamad azwan kamarudin, iqbal hamdan.  (2023).  semantic analysis of arabic loanwords in malaysian political discourse.  - international journal of advanced research (ijar).  1564-1577. 

   

  wan azman wan mohammad, suhaila zailani hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2022).  a literature review on quranic linguistics as a psychospiritual therapy medium.  - international journal of advanced research (ijar).  232-241. 

   

  hasnurol hashim, kaseh abu bakar, maheram ahmad.  (2022).  kesahan pengukuran dan kebolehpercayaan instrumen ujian struktur dalaman kata imbuhan (usdai) bagi penguasaan morfologi arab.  - issues in language studies.  34-54. 

   

  mohd najib redzuan lee, nuraini khatimin, andanastuti muchtar, kaseh haji abu bakar & azami zaharim.  (2012).  the investigation of initial personality attribute of the ukm-ude students using rasch model..  - proceedings of 11th wseas international conference on engineering education (education`12), cambridge, uk, 22-27 feb 2012.. 

   

  andanastuti muchtar, che nurul aini che amri, mohd. marzuki mustafa, kaseh abu bakar.  (2012).  the impact of internationalisation towards student learning with regards to undergraduate engineering students.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  bakar, k.a., zainal, h., ahmad, m., abdullah, md.n..  (2011).  the empowerment of postgraduate students in arabic.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  muazah abu samah @ hashim, kaseh abu bakar.  (2023).  budaya dalam pengajaran bahasa arab.  - 132. 

   

  zamri arifin, emad hamzah elrabi`, salmah ahmad, yusuf azuz eljazairi, hakim zainal, suhaila zailani, kaseh abu bakar & maheram ahmad.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 837. 

   

  suhaila zailani @ ahmad, maryam abd rahman, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 13. 

   

  a. habibah, i. mushrifah, j. hamzah, a. buang, r. mohamed, s. a. sharifah mastura, m. e. toriman, a. c. er., a. hazita, m. j. mohd. fuad, i. yahaya, s. selvadurai, n. lyndon, a. b. kaseh.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Chapter 7 : 161 - 179. 

   

  kaseh abu bakar, khadijah halilah abdul rasyid, suhaila zailani and maheram ahmad.  (2015).  essays on the arabian nights.  - 41-50. 

   

  hakim zainal, kaseh abu bakar, zamri arifin.  (2022).  21st century teaching & learning stratagems: a collection of research perspectives.  - 12. 

   

  suhaila zailani @ ahmad, maryam abd rahman, salmah ahmad, kaseh abu bakar & hakim zainal.  (2017).  al-lughah al-arabiah wa adabuha wa thaqafatuha fi al-mamlakah al-arabiah al-sa`udiah wa maliziya.  - 13. 

   

  a. habibah, i. mushrifah, j. hamzah, a. buang, r. mohamed, s. a. sharifah mastura, m. e. toriman, a. c. er., a. hazita, m. j. mohd. fuad, i. yahaya, s. selvadurai, n. lyndon, a. b. kaseh.  (2015).  from environmental vulnerability to resilience the malaysian experience.  - Chapter 7 : 161 - 179. 

   

  kaseh abu bakar, khadijah halilah abdul rasyid, suhaila zailani and maheram ahmad.  (2015).  essays on the arabian nights.  - 41-50. 

   

  nurazan mohmad rouyan, nik farhan mustapha, kaseh abu bakar.  (2013).  studies on foreign languages & cultures.  - 31-44 (3). 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, lily hanefarezan asbulah, kaseh abu bakar.  (2024).  landskap bahasa dan sastera arab-melayu.  - 232. 

   

  majdan paharal radzi, shahidi a. hamid, kaseh abu bakar.  (2023).  ilmu fonetik dan fonologi arab.  - 144. 

   

  kaseh abu bakar, lily hanefarezan asbulah, ezad azraai jamsari, mohamad zulfazdlee abul hassan ashari.  (2023).  isu-isu bahasa dan kebudayaan arab.  - 148. 

   

  muazah abu samah @ hashim, kaseh abu bakar.  (2023).  budaya dalam pengajaran bahasa arab.  - 132. 

   

  kaseh abu bakar.  (2020).  bahasa arab berasaskan tahap kecekapan: satu saranan.  - 17. 

   

  lily hanefarezan binti asbulah;kaseh binti abu bakar;harun bin baharudin.  (2024).  model penguasaan kosa kata bahasa arab di peringkat universiti awam malaysia.  -

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, wan azman wan mohammad.  (2023).  model pengajaran modul integrasi psikospiritual bahasa arab qurani untuk pendidikan sahsiah pesalah juvana.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2023.  1-18. 

   

  wan azman wan mohammad, suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar.  (2023).  the need analysis of quranic-arabic module for value educations on juvenile offenders rehabilitation.  - kolokium antarabangsa siswazah pengajian islam 2023 (kaspi 2023).  1-14. 

   

  kaseh abu bakar, ashinida aladdin.  (2023).  lesson framework in 6 steps:al-itar al-ta'limi: al-ta'allum al-mutakamil li al-lughah wa al-madhmun al-murakkaz 'ala al-mu'allim.  - 11-22. 

   

  suhaila zailani @ hj ahmad, kaseh abu bakar, wan azman wan mohammad.  (2023).  modul inpaq: reka bentuk pembangunan modul bahasa arab khusus untuk pendidikan sahsiah pesalah juvana.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2023.  1-20.