prof. madya dr. ruzian bt. markom

pensyarah universiti

pusat governan & pengurusan harta

 ruzian@ukm.edu.my

No. sambungan :  8443

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah universiti

 • darren lim wei zheng, liaw zhen tyian, khor mei hui, ruzian markom.  (2019).  kerangka perundangan dan cabaran dalam perkhidmatan kewangan islam di malaysia (legal framework and challenges in islamic finance in malaysia).  - current law journal. 

   

  ruzian bt. markom;hasani bin mohd. ali;shahida binti shahimi;muhammad hakimi bin mohd. shafiai.  (2019).  kajian terhadap kontrak dan kerangka perundangan governan institusi pembiayaan mikro di malaysia.  -

   

  suhaizad saifuddin, ruzian markom & mohd. munzil muhamad.  (2019).  kaedah pembuktian dalam undang-undang keterangan mahkamah syariah dan mahkamah sivil di malaysia: suatu kajian perbandingan.  - kanun. 

   

  ruzian markom, zinatul ashiqin zainol, nurhidayah ahmad fuad.  (2019).  literasi perundangan media baharu dalam kalangan belia.  - jurnal komunikasi.  372-389. 

   

  mohd izzat amsyar mohd arif, ruzian markom.  (2018).  struktur tadbir urus syariah dalam sistem perbankan islam: analisis perbandingan antara malaysia dan indonesia.  - jurnal undang-undang dan masyarakat. 

   

  ruzian markom, noor inayah yaakub.  (2015).  litagation as dispute resolution mechanism in islamic finance: malaysian experience.  - european journal of law and economics.  565-584. 

   

  markom r., yaakub n.i..  (2014).  erratum to: litigation as dispute resolution mechanism in islamic finance: malaysian experience.  - european journal of law and economics.  1. 

   

  ruzian markom, sharina ali pitchay, zinatul ashiqin zainol, anita abdul rahim, rooshida merican abdul rahim merican.  (2013).  adjudication of islamic banking and finance cases in the civil courts of malaysia.  - european journal of law and economics.  36:1-34. 

   

  markom, r., yaakub, n.i..  (2012).  litigation as dispute resolution mechanism in islamic finance: malaysian experience.  - european journal of law and economics.  565-584. 

   

  bagas heradhyaksa, ruzian markom.  (2018).  jurisdiction of sharia supervisory board in indonesian takaful industry.  - iop conference series: earth and environmental science. 

   

  asma hakimah ab halim dan ruzian markom.  (2018).  sukuk murabahah under malaysian plural legal system.  - iop conference series: earth and environmental science. 

   

  bagas heradhyaksa, ruzian markom.  (2018).  jurisdiction of sharia supervisory board in indonesian takaful industry.  - iop conference series: earth and environmental science. 

   

  asma hakimah ab halim dan ruzian markom.  (2018).  sukuk murabahah under malaysian plural legal system.  - iop conference series: earth and environmental science. 

   

  mohd izzat amsyar mohd arif, ruzian markom.  (2018).  autoriti syariah tertinggi dalam perspektif undang-undang perbankan islam di malaysia dan indonesia.  - 105. 

   

  mohd izzat amsyar mohd arif, ruzian markom.  (2018).  sistem tadbir urus syariah perbankan islam di malaysia: falsafah, struktur dan isu perundangan.  - 184. 

   

  ruzian markom, norizan hassan.  (2018).  polisi dan pengurusan tenaga hijau.  - 183. 

   

  ruzian markom, wan nur shakimah wan ngah & anita abdul rahim.  (2017).  isu undang-undang transaksi komersial.  - 35. 

   

  wan siti adibah wan dahalan, zinatul ashiqin zainol, jady@zaidi hassim, rooshida merican abdul rahim merican & ruzian markom.  (2016).  undang-undang industri: pengguna dan alam sekitar.  - Bab 13 hlm 306-314. 

   

  ruzian markom, wan nur shakimah wan ngah & anita abdul rahim.  (2017).  isu undang-undang transaksi komersial.  - 35. 

   

  wan siti adibah wan dahalan, muhammad sayuti hassan, zinatul ashiqin zainol, rohimi shapiee, jady@zaidi hassim, rooshida merican abdul rahim merican, ruzian markom & rohaida nordin.  (2016).  undang-undang industri: pengguna dan alam sekitar.  - Bab 14 hlm 315-332. 

   

  wan siti adibah wan dahalan, zinatul ashiqin zainol, jady@zaidi hassim, rooshida merican abdul rahim merican & ruzian markom.  (2016).  undang-undang industri: pengguna dan alam sekitar.  - Bab 13 hlm 306-314. 

   

  ruzian markom.  (2012).  entrepreneurship policy and practice.  - 89-107. 

   

  ruzian markom.  (2012).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran penyelidikan tindakan di institut pengajian tinggi.  - Bab 7 :113-131. 

   

  mohd izzat amsyar mohd arif, ruzian markom.  (2018).  autoriti syariah tertinggi dalam perspektif undang-undang perbankan islam di malaysia dan indonesia.  - 105. 

   

  mohd izzat amsyar mohd arif, ruzian markom.  (2018).  sistem tadbir urus syariah perbankan islam di malaysia: falsafah, struktur dan isu perundangan.  - 184. 

   

  ruzian markom, norizan hassan.  (2018).  polisi dan pengurusan tenaga hijau.  - 183. 

   

  ruzian markom.  (2013).  financing build operate transfer projects : an islamic legal analysis.  - 280. 

   

  prof. ir. dr. shahrir abdullah.  (2012).  garis panduan penyediaan dokumen program pengajian universiti kebangsaan malaysia.  - 110. 

   

  ruzian bt. markom;hasani bin mohd. ali;shahida binti shahimi;muhammad hakimi bin mohd. shafiai.  (2019).  kajian terhadap kontrak dan kerangka perundangan governan institusi pembiayaan mikro di malaysia.  -

   

  nur khalidah dahlan, ruzian markom, safinaz mohd hussein.  (2018).  rampai penyelidik ukm siri 5.  - pengaplikasian teknologi sidang video dalam kaedah sulh: satu analisis dalam memenuhi tuntutan pasaran kewangan islam di malaysia. 

   

  ruzian markom, norizan hassan.  (2018).  green islamic financing towards green community in sustainable development goals 2020.  - international conference on law, environment and society (icles) 2018: nature and the law. 

   

  tengku siti meriam tengku wook, noraidah sahari @ashaari, hazura mohamed, siti fadzilah mat noor, muhammad faisal asha'ari, zurina muda, ruzian markom & shahrul nazmi sannusi.  (2018).  rangka kerja pengurusan jejak digital secara matang dalam media baharu.  -

   

  wan kamal bin mujani;rohayu bt. abdul ghani;ruzian bt. markom;zinatul ashiqin binti zainol;mohd rizal bin palil;muhammad hakimi bin mohd. shafiai;asma hakimah binti ab. halim.  (2018).  kajian impak sosial dalam pembangunan governans bersepadu wakaf pendidikan tinggi negara melalui statut wakaf dan bank wakaf.  -

   
  DCP-2017-013/3 suruhanjaya komunikasi dan multimedia malaysia
  85.7%(2018-02-01 sehingga 2020-01-31)
  DCP-2017-013/4 world assembly of muslim youth
  85.7%(2018-02-01 sehingga 2020-01-31)
  DCP-2017-013/5 mcmc
  85.7%(2018-02-01 sehingga 2020-01-31)
  DCP-2017-013/5 mcmc
  85.7%(2018-02-01 sehingga 2020-01-31)
  DCP-2017-013/6 suruhanjaya komunikasi dan mulitmedia malaysia
  85.7%(2018-02-01 sehingga 2020-01-31)
  DCP-2017-013/6 suruhanjaya komunikasi dan mulitmedia malaysia
  85.7%(2018-02-01 sehingga 2020-01-31)
  GIP-2018-002 global movement of moderates foundation (gmmf)
  85.7%(2018-03-01 sehingga 2020-02-28)
  KRA-2018-036 international life sciences institute (ilsi) southeast asia region
  85.7%(2018-11-15 sehingga 2019-11-14)