prof. madya dr. ruzian markom

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang antarabangsa & siyar (cilas)

No. Telefon Rasmi :  0389118440

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • Ruzian Markom holds a Bachelor of Laws with Honors (1993)and Bachelor of Laws (Shariah)(1994) with Honors from the International Islamic University of Malaysia; Master of Business Laws from the University of Wales, Aberystwyth (1996), and a doctoral degree in law from the International Islamic University of Malaysia (2011). She called to the Bar (Malaya) in 2002. Currently, she is an Associate Professor at the Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). She teaches Islamic Financial Systems, Advanced Takaful, Muamalat, and Islamic financial laws. Her research interest is in sustainable and responsible investment and green financing. Her publications include books, chapters of books, articles in indexed and non-indexed journals in Malaysia and internationally. She is also a member of the International Islamic Council Islamic Finance Educators, Association of Shariah Advisor in Islamic Finance (ASAS), Panel Assessor for Finance Accreditation Agency, and Panel Assessor for Program of Laws of Malaysian Qualifying Accreditation. (MQA).

 • wan amir azlan wan haniff, ruzian markom, wan mohd abid basysyar wan ismail, amir imran zainoddin.  (2023).  optimising under-utilised waqf assets in malaysia through social entrepreneurship.  - international journal of asian social science.  1-13. 

   

  abdur rahman, mohammed abu hanife, asma hakimah ab halim, ruzian markom.  (2022).  the challenges of green sukuk policy implementation for achieving sustainable environment.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-20. 

   

  nurliani ramli, ruzian markom.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 17. 

   

  siti amira yaacob, ruzian markom, nur khalidah dahlan.  (2022).  kepentingan tindakan undang-undang terhadap peminjam ingkar pembiayaan mikro dalam memastikan keadilan kepada institusi pembiayaan di malaysia.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  47-56. 

   

  ruzian markom.  (2022).  rumahku syurgaku penjagaan warga emas jangka panjang di malaysia.  - 13. 

   

  khadijah alavi, rosnah sutan, suzana shahar, mohd rizal abdul manaf, mohd hasni jaafar, khairul nizam abdul maulud, zaini embong, kamarul baraini keliwon, ruzian markom.  (2022).  connecting the dots between social care and healthcare for the sustainability development of older adult in asia: a scoping review.  - sustainability.  1-17. 

   

  rosli abdul aziz, aisyah abdul-rahman & ruzian markom.  (2019).  best practices for internal shariah governance framework: lessons from malaysian islamic banks.  - asian journal of accounting and governance.  1-15. 

   

  ruzian markom, zinatul ashiqin zainol, nurhidayah ahmad fuad.  (2019).  literasi perundangan media baharu dalam kalangan belia.  - jurnal komunikasi.  372-389. 

   

  hakimah yaacob, ruzian markom, asma hakimah.  (2018).  coping with the international standards of basel committee on core principles on effective banking supervision (bcbs): analysis and reform for islamic banking.  - international journal of business and society. 

   

  cheah you sum, hasani mohd ali, ruzian markom.  (2018).  legal issues concerning insurable interest and permissible takaful interest at the time of death under conventional and family takaful contracts.  - international journal of business and society. 

   

  ummi sulaim ahmad rashid, aisyah abdul rahman & ruzian markom.  (2018).  the regulatory framework on liquidity risk management of islamic banking in malaysia.  - international journal of business and society. 

   

  wan amir azlan wan haniff, ruzian markom, wan mohd abid basysyar wan ismail, amir imran zainoddin.  (2023).  optimising under-utilised waqf assets in malaysia through social entrepreneurship.  - international journal of asian social science.  1-13. 

   

  khadijah alavi, rosnah sutan, suzana shahar, mohd rizal abdul manaf, mohd hasni jaafar, khairul nizam abdul maulud, zaini embong, kamarul baraini keliwon, ruzian markom.  (2022).  connecting the dots between social care and healthcare for the sustainability development of older adult in asia: a scoping review.  - sustainability.  1-17. 

   

  normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi, ruzian markom.  (2021).  family communication and the choice of a life partner among youths in malaysia.  - jurnal komunikasi.  334-346. 

   

  marziana abd. malib, ruzian markom , mohd norazmi nordin,mimi sofiah ahmad mustafa, mohd izzat amsyar mohd arif.  (2021).  the role of the state islamic religious council (sirc) in strengthening the waqf management in malaysia: an overview and recommendations.  - turkish journal of physiotherapy and rehabilitation.  4871-4880. 

   

  nur khalidah dahlan, ruzian markom, rozlinda mohamed fadzil.  (2020).  the rise of the mediation method in wealth management.  - international journal of innovation, creativity and change.  530-544. 

   

  ruzian markom & norizan hassan.  (2019).  the role of islamic financing in the green community in attaining sustainable development goals 2030.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  51-57. 

   

  asma hakimah ab halim dan ruzian markom.  (2018).  sukuk murabahah under malaysian plural legal system.  - iop conference series: earth and environmental science. 

   

  bagas heradhyaksa, ruzian markom.  (2018).  jurisdiction of sharia supervisory board in indonesian takaful industry.  - iop conference series: earth and environmental science. 

   

  nurliani ramli, ruzian markom.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 17. 

   

  rahmah ismail, wan amir azlan wan haniff, nuarrual hilal md dahlan & ruzian markom.  (2022).  good governance and the sustainable development goals in southeast asia.  - 8. 

   

  low mian dee, ruzian markom.  (2021).  pengguna dan perlindungan undang-undang di malaysia.  - 24. 

   

  cheah you sum, hasani mohd ali, ruzian markom.  (2021).  law, regulation and practice of islamic finance with particular reference to malaysia.  - 34. 

   

  ruzian markom, nurhidayah ahmad fuad, normah mustaffa.  (2021).  literasi dan kewibawaan maklumat warga siber.  - 149. 

   

  nurliani ramli, ruzian markom.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 17. 

   

  rahmah ismail, wan amir azlan wan haniff, nuarrual hilal md dahlan & ruzian markom.  (2022).  good governance and the sustainable development goals in southeast asia.  - 8. 

   

  ruzian markom.  (2022).  rumahku syurgaku penjagaan warga emas jangka panjang di malaysia.  - 13. 

   

  low mian dee, ruzian markom.  (2021).  pengguna dan perlindungan undang-undang di malaysia.  - 24. 

   

  cheah you sum, hasani mohd ali, ruzian markom.  (2021).  law, regulation and practice of islamic finance with particular reference to malaysia.  - 34. 

   

  ruzian markom.  (2021).  kepelbagaian kontrak pembiayaan islam.  - 123. 

   

  ruzian markom , nur khalidah dahlan , mohd izzat amsyar mohd arif.  (2020).  kebebasan peribadi dalam kalangan rakyat malaysia.  - 112. 

   

  cheah you sum, ruzian markom, hasani mohd ali.  (2020).  takaful contracts.  - 111. 

   

  ruzian markom, rozlinda mohd fadzil & mohd izzat amsyar mohd arif.  (2019).  keunikan undang-undang transaksi kewangan islam.  - 165. 

   

  mohd izzat amsyar mohd arif, ruzian markom.  (2018).  autoriti syariah tertinggi dalam perspektif undang-undang perbankan islam di malaysia dan indonesia.  - 105. 

   

  wan kamal bin mujani;ruzian markom;siti marwany bt. abdul;hamzaini bin abdul hamid;salasiah binti hanin hamjah;ahmad munawar bin ismail;sahilah binti abd. mutalib;kartini binti aboo talib khalid;wan mohd hirwani bin wan hussain.  (2021).  menangani isu-isu sosio ekonomi dan politik dalam islam kontemporari bagi mencapai kesejahteraan komuniti .  -

   

  khadijah alavi, suzana shahar, mohd rizal abdul manaf, rosnah sutan, mohd hasni jaafar, khairul nizam abdul maulud, ruzian markom, zaini embong, kamarul baharani kalewon.  (2021).  kajian diagnostik bagi membentuk model penjagaan warga emas jangka masa panjang (ltc) yang bersepadu dan mampan di malaysia pada tahun 2030.  - laporan perundingan kpwkm.  1-488. 

   

  nur khalidah binti dahlan;ruzian bt. markom;safinaz bt. mohd. hussein.  (2021).  pengaplikasian teknologi sidang video dalam kaedah sulh: satu analisis dalam memenuhi tuntutan pasaran kewangan islam di malaysia..  -

   

  wahida norashikin jamaruddin, ruzian markom.  (2020).  the application of fintech in the operation of islamic banking focussing on islamic documentation: post-covid-19.  - international seminar on syariah and law 2020 (insla).  31-43. 

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom, dr. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  perwarisan harta perniagaan.  - 1-67.