prof. madya dr. ahmad azam bin mohd. shariff

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

 aazam@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • KETERANGAN DAN PROSEDUR JENAYAH SYARIAH UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH UNDANG-UNDANG JENAYAH (SIVIL) HAK ASASI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
  SYARIAH CRIMINAL EVIDENCE AND PROCEDURE SYARIAH CRIMINAL LAW CRIMINAL LAW FUNDAMENTAL LIBERTIES UNDER FEDERAL CONSTITUTION

 • ahmad azam mohd shariff.  (2023).  3 b.keterangan qarinah umum-qarinah khusus-siri 2.  - 1-32. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2023).  3 a. keterangan qarinah umum-qarinah khusus-siri 1.  - 1-18. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2023).  2 c. keterangan iqrar sorih-kinayah-siri 3.  - 1-35. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2023).  2 b. keterangan iqrar sorih-kinayah-siri 2.  - 1-30. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2023).  2 a. keterangan iqrar sorih-kinayah-siri 1.  - 1-25. 

   

  mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, husyairi harunarashid, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman & muhammad hatta.  (2019).  hak pesakit bagi melaksanakan arahan awal perubatan: suatu gambaran umum (patient's right to implement an advance medical directive: an overview).  - sains malaysiana.  353-359. 

   

  azizah mat rashid, noor aziah mohd awal, ahmad azam mohd shariff, nor adha abd hamid, tg. noor azira tg. zainudin.  (2019).  menangani masalah kelahiran anak tak sah taraf di malaysia: peranan perundangan jenayah syariah dalam masyarakat.  - akademika.  5-16. 

   

  ahmad azam mohd shariff & mazupi abdul rahman.  (2018).  prinsip syariah berkaitan prosedur siasatan dan pendakwaan: khazanah ilmu yang memangkin perkembangan perundangan dalam masyarakat.  - akademika. 

   

  tengku noor azira tengku zainudin, mohd zamre mohd zahir, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, ong tze chin, zainunnisaa abd rahman, nor hikma mohamad nor, syafiq sulaiman, asiah bidin, murshamshul kamariah musa & kamaliah salleh..  (2021).  legal exploration of right to health.  - pertanika journal of social sciences & humanities (jssh).  221-232. 

   

  mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, ramalinggam rajamanickam, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman, ma kalthum ishak, syafiq sulaiman & nor hikma mohamad nor.  (2021).  prospect and legal challenges of medical tourism in relation to the advance medical directive (amd) in malaysia.  - pertanika journal of social sciences & humanities (jssh).  17-28. 

   

  mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, husyairi harunarashid, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman & muhammad hatta.  (2019).  hak pesakit bagi melaksanakan arahan awal perubatan: suatu gambaran umum (patient's right to implement an advance medical directive: an overview).  - sains malaysiana.  353-359. 

   

  ahmad azam mohd shariff, alias azhar, ramalinggam rajamanickam, nazura abdul manap, safinaz mohd hussein, muhamad helmi md said, asma hakimah ab halim, ruzian markom.  (2019).  analysis on admissibility of dna evidence in malaysian syariah courts.  - academic journal of interdisciplinary studies.  160-170. 

   

  ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, haritarshini selvaraj, kho feng ming, nurul fatihah mohammad arof, nurleen vanieysa mohd zulkifar, nur fasihah selamat & adib ashman burhan burhanudin.  (2019).  relevancy and admissibility of medical expert witness in illicit intercourse under shari'ah law.  - academic journal of interdisciplinary studies.  271-278. 

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, nurul nisa khalid.  (2023).  proses pengumpulan keterangan: dokumen elektronik.  - 123. 

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 9. 

   

  hossein taji, nazura abdul manap, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  cyberspace identity theft: legal perspectives.  - 265. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 7. 

   

  ahmad azam mohd shariff, shamsuddin suhor.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 15. 

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 9. 

   

  meor zamros meor ibharim, shamsuddin suhor, ahmad azam mohd shariff.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 20. 

   

  guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 22. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 7. 

   

  guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam & mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 16. 

   

  mohamad azhan yahya, ahmad azam mohd shariff, nurul nisa khalid.  (2023).  proses pengumpulan keterangan: dokumen elektronik.  - 123. 

   

  hossein taji, nazura abdul manap, ahmad azam mohd shariff.  (2022).  cyberspace identity theft: legal perspectives.  - 265. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 137. 

   

  suhaizad saifuddin, ahmad azam mohd shariff, muhamad helmi md said.  (2021).  keterangan jenayah syariah di malaysia: pemakaian beban dan darjah pembuktian.  - 225. 

   

  gan chee keong, ahmad azam mohd shariff.  (2018).  remedi bagi kebebasan asasi: sejarah, prinsip dan amalan.  - 173. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2023).  3 a. keterangan qarinah umum-qarinah khusus-siri 1.  - 1-18. 

   

  fatimah yusro binti hashim;ahmad azam bin mohd. shariff;mohamad azhan bin yahya;muhamad helmi bin md said.  (2023).  modul kursus pra-perkahwinan islam: kajian terhadap kesesuaian silibus dan tahap keberkesanannya ke arah pengukuhan institusi keluarga islam di selangor dan negeri-negeri zon utara (perlis, kedah dan pulau pinang)..  -

   

  ahmad azam bin mohd. shariff;fatimah yusro binti hashim;mohamad azhan bin yahya.  (2023).  pengendalian keterangan dna dalam kes jenayah syariah di malaysia: mewujudkan model standard operating procedure (sop)melalui penambahbaikan undang-undang.  -

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2023).  2 c. keterangan iqrar sorih-kinayah-siri 3.  - 1-35. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2023).  2 b. keterangan iqrar sorih-kinayah-siri 2.  - 1-30.