prof. madya dr. ahmad azam bin mohd. shariff

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

 aazam@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • UNDANG-UNDANG KETERANGAN DAN PROSEDUR JENAYAH SYARIAH UNDANG-UNDANG KETERANGAN DAN PROSEDUR MAL SYARIAH UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH UNDANG-UNDANG KETERANGAN (SIVIL) UNDANG-UNDANG PROSEDUR JENAYAH (SIVIL) UNDANG-UNDANG JENAYAH (SIVIL) HAK ASASI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

 • muhd taufiq a rashid, ahmad azam mohd shariff, muhammad helmi md said,tuan nurhafiza raja abdul aziz.  (2021).  prosiding mal di mahkamah rendah syariah negeri kedah darul aman: kajian tatacara majlis sulh sewaktu perintah kawalan pergerakan (pkp).  - kanun.  305-328. 

   

  suhaizad saifuddin, ahmad azam mohd shariff, muhamad helmi md said & mohamad azhan yahya.  (2021).  kepentingan aspek keterangan dalam penulisan alasan penghakiman kes jenayah syariah di malaysia: satu analisis.  - islamiyyat.  67-77. 

   

  tengku noor azira tengku zainudin, mohd zamre mohd zahir, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, ong tze chin, zainunnisaa abd rahman, nor hikma mohamad nor, syafiq sulaiman, asiah bidin, murshamshul kamariah musa & kamaliah salleh..  (2021).  legal exploration of right to health.  - pertanika journal of social sciences & humanities (jssh).  221-232. 

   

  mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, ramalinggam rajamanickam, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman, ma kalthum ishak, syafiq sulaiman & nor hikma mohamad nor.  (2021).  prospect and legal challenges of medical tourism in relation to the advance medical directive (amd) in malaysia.  - pertanika journal of social sciences & humanities (jssh).  17-28. 

   

  fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman, ahmad azam mohd shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran kursus bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

   

  mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, husyairi harunarashid, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman & muhammad hatta.  (2019).  hak pesakit bagi melaksanakan arahan awal perubatan: suatu gambaran umum (patient's right to implement an advance medical directive: an overview).  - sains malaysiana.  353-359. 

   

  azizah mat rashid, noor aziah mohd awal, ahmad azam mohd shariff, nor adha abd hamid, tg. noor azira tg. zainudin.  (2019).  menangani masalah kelahiran anak tak sah taraf di malaysia: peranan perundangan jenayah syariah dalam masyarakat.  - akademika.  5-16. 

   

  ahmad azam mohd shariff & mazupi abdul rahman.  (2018).  prinsip syariah berkaitan prosedur siasatan dan pendakwaan: khazanah ilmu yang memangkin perkembangan perundangan dalam masyarakat.  - akademika. 

   

  ahmad azam mohd shariff, mazupi abdul rahman.  (2020).  peace and justice towards sustainable development.  - 10. 

   

  fatin nurhumaira nazeer, ahmad azam mohd shariff.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 24. 

   

  nur izzaty sapian, ahmad azam mohd shariff.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 28. 

   

  sharifah natasha syed ahmad, ahmad azam mohd shariff.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 29. 

   

  gan chee keong, ahmad azam mohd shariff.  (2018).  remedi bagi kebebasan asasi: sejarah, prinsip dan amalan.  - 173. 

   

  ahmad azam mohd shariff, mazupi abdul rahman.  (2020).  peace and justice towards sustainable development.  - 10. 

   

  fatin nurhumaira nazeer, ahmad azam mohd shariff.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 24. 

   

  nur izzaty sapian, ahmad azam mohd shariff.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 28. 

   

  sharifah natasha syed ahmad, ahmad azam mohd shariff.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 29. 

   

  tengku noor azira tengku zainudin, anita abdul rahim, ahmad azam mohd shariff.  (2014).  penyelesaian pertikaian : mekanisme dan perundangan.  - 4/82-92. 

   

  gan chee keong, ahmad azam mohd shariff.  (2018).  keperluan remedi khusus dalam perlembagaan persekutuan.  - 175. 

   

  gan chee keong, ahmad azam mohd shariff.  (2018).  remedi bagi kebebasan asasi: sejarah, prinsip dan amalan.  - 173. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2020).  5. keterangan ra'yu al khabir-kitabah.  - 1-10. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2020).  uk 4133-taklimat- pbl a- pbl b- laporan akhir.  - 1-10. 

   

  fatimah yusro hashim, zainunnisaa, ahmad azam mohd. shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

   

  fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman, ahmad azam mohd shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran kursus bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

   

  fatimah yusro hashim, ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya.  (2020).  jenayah qisas: definisi dan jenis-jenisnya.  - 1-17.