prof. madya dr. ahmad azam bin mohd. shariff

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • UNDANG-UNDANG KETERANGAN DAN PROSEDUR JENAYAH SYARIAH UNDANG-UNDANG KETERANGAN DAN PROSEDUR MAL SYARIAH UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH UNDANG-UNDANG KETERANGAN (SIVIL) UNDANG-UNDANG PROSEDUR JENAYAH (SIVIL) UNDANG-UNDANG JENAYAH (SIVIL) HAK ASASI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

 • ahmad azam mohd shariff, mohamad azhan yahya, ramalinggam rajamanickam, melissa hsu tzu-hsin, muhammad muhaimin mohd subki, nurasyraf fahmi azahari, jeevitha raja, syaidatul syaffiqa muhamad.  (2022).  prinsip rantaian jagaan dan rantaian keterangan: keperluan kepada pengiktirafan dan pengaplikasian dalam kes syariah di malaysia.  - journal of muwafaqat.  17-32. 

   

  meor zamros meor ibharim, shamsuddin suhor, ahmad azam mohd shariff.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 20. 

   

  guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 22. 

   

  guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam & mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 16. 

   

  ahmad azam mohd shariff, shamsuddin suhor.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 15. 

   

  mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, husyairi harunarashid, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman & muhammad hatta.  (2019).  hak pesakit bagi melaksanakan arahan awal perubatan: suatu gambaran umum (patient's right to implement an advance medical directive: an overview).  - sains malaysiana.  353-359. 

   

  azizah mat rashid, noor aziah mohd awal, ahmad azam mohd shariff, nor adha abd hamid, tg. noor azira tg. zainudin.  (2019).  menangani masalah kelahiran anak tak sah taraf di malaysia: peranan perundangan jenayah syariah dalam masyarakat.  - akademika.  5-16. 

   

  ahmad azam mohd shariff & mazupi abdul rahman.  (2018).  prinsip syariah berkaitan prosedur siasatan dan pendakwaan: khazanah ilmu yang memangkin perkembangan perundangan dalam masyarakat.  - akademika. 

   

  tengku noor azira tengku zainudin, mohd zamre mohd zahir, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, ong tze chin, zainunnisaa abd rahman, nor hikma mohamad nor, syafiq sulaiman, asiah bidin, murshamshul kamariah musa & kamaliah salleh..  (2021).  legal exploration of right to health.  - pertanika journal of social sciences & humanities (jssh).  221-232. 

   

  mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, ramalinggam rajamanickam, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman, ma kalthum ishak, syafiq sulaiman & nor hikma mohamad nor.  (2021).  prospect and legal challenges of medical tourism in relation to the advance medical directive (amd) in malaysia.  - pertanika journal of social sciences & humanities (jssh).  17-28. 

   

  mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, husyairi harunarashid, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman & muhammad hatta.  (2019).  hak pesakit bagi melaksanakan arahan awal perubatan: suatu gambaran umum (patient's right to implement an advance medical directive: an overview).  - sains malaysiana.  353-359. 

   

  ahmad azam mohd shariff, alias azhar, ramalinggam rajamanickam, nazura abdul manap, safinaz mohd hussein, muhamad helmi md said, asma hakimah ab halim, ruzian markom.  (2019).  analysis on admissibility of dna evidence in malaysian syariah courts.  - academic journal of interdisciplinary studies.  160-170. 

   

  ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, haritarshini selvaraj, kho feng ming, nurul fatihah mohammad arof, nurleen vanieysa mohd zulkifar, nur fasihah selamat & adib ashman burhan burhanudin.  (2019).  relevancy and admissibility of medical expert witness in illicit intercourse under shari'ah law.  - academic journal of interdisciplinary studies.  271-278. 

   

  guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 22. 

   

  guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam & mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 16. 

   

  meor zamros meor ibharim, shamsuddin suhor, ahmad azam mohd shariff.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 20. 

   

  ahmad azam mohd shariff, shamsuddin suhor.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 15. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 137. 

   

  guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam, mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 22. 

   

  meor zamros meor ibharim, shamsuddin suhor, ahmad azam mohd shariff.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 20. 

   

  guneeswary muneeswaran, ahmad azam mohd shariff, ramalinggam rajamanickam & mohamad azhan yahya.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 16. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 7. 

   

  ahmad azam mohd shariff, shamsuddin suhor.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 15. 

   

  suhaizad saifuddin, ahmad azam mohd shariff, muhamad helmi md said.  (2021).  keterangan jenayah syariah di malaysia: pemakaian beban dan darjah pembuktian.  - 225. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2021).  isu terkini dalam undang-undang jenayah malaysia.  - 137. 

   

  gan chee keong, ahmad azam mohd shariff.  (2018).  keperluan remedi khusus dalam perlembagaan persekutuan.  - 175. 

   

  gan chee keong, ahmad azam mohd shariff.  (2018).  remedi bagi kebebasan asasi: sejarah, prinsip dan amalan.  - 173. 

   

  muhamad helmi bin md said;ahmad azam bin mohd. shariff;haniff bin ahamat.  (2021).  peranan ejen dalam perkahwinan sindiket merentasi sempadan serta kawalan terhadapnya: pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang syariah di malaysia..  -

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2020).  5. keterangan ra'yu al khabir-kitabah.  - 1-10. 

   

  ahmad azam mohd shariff.  (2020).  uk 4133-taklimat- pbl a- pbl b- laporan akhir.  - 1-10. 

   

  fatimah yusro hashim, zainunnisaa, ahmad azam mohd. shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4. 

   

  fatimah yusro hashim, zainunnisaa abd rahman, ahmad azam mohd shariff, asma hakimah ab. halim, mohamad azhan yahya, muhamad helmi md. said.  (2020).  garis panduan pentaksiran kursus bahasa arab 2 untuk undang-undang.  - 1-4.