encik mohd. akil bin muhamed ali

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

 akil@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  5295

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • mohd nazri ahmad, mohd akil mohd ali, mohd shabri yusof, hamdi ishak.  (2022).  hakikat ta'arud antara hadith-hadith nabi s.a.w dan kesannya terhadap hukum fiqh.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  34-46. 

   

  mohd akil muhamed ali, mohd farhan md ariffin, muhammad ikhlas rosele, mohammad fahmi abdul hamid, mohd syukri mohd noor.  (2022).  the status of makruh in the halal haram framework: a conceptual analysis.  - international journal of academic research in business and social sciences.  60-69. 

   

  mohd akil muhamed ali, mohd farhan md ariffin, mohd nazri ahmad, shafiza safie.  (2022).  islamic values in the design of residential internal layout.  - international journal academic research in business and social sciences.  1728-1740. 

   

  najib abdul kadir, mohd akil muhamed ali, mohd farhan md ariffin, abur hamdi usman.  (2022).  the rules of interpretation: review on asbab al-nuzul in tafsir al-mishbah.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1464-1475. 

   

  faiz hadi sanadi, mazlan ibrahim, mohd akil muhamed akil.  (2020).  kritikan abdul karim sorous terhadap syariah islam satu analisis.  - jurnal tinta artikulasi membina ummah tamu.  1-14. 

   

  maulana muhammad ilyas bin temrin & mohd akil muhamed ali.  (2017).  persepsi guru terhadap pembelajaran ilmu hadith di sekolah-sekolah menengah kebangsaan agama (smka) di sarawak, malaysia.  - al-banjari.  112-137. 

   

  mohd akil muhamed ali, mohd farhan md ariffin, muhammad ikhlas rosele, mohammad fahmi abdul hamid, mohd syukri mohd noor.  (2022).  the status of makruh in the halal haram framework: a conceptual analysis.  - international journal of academic research in business and social sciences.  60-69. 

   

  najib abdul kadir, mohd akil muhamed ali, mohd farhan md ariffin, abur hamdi usman.  (2022).  the rules of interpretation: review on asbab al-nuzul in tafsir al-mishbah.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1464-1475. 

   

  mohd akil muhamed ali, mohd farhan md ariffin, mohd nazri ahmad, shafiza safie.  (2022).  islamic values in the design of residential internal layout.  - international journal academic research in business and social sciences.  1728-1740. 

   

  mohamad s., usman a.h., saad m.f.a.m., kadir m.n.a., ali m.a.m..  (2015).  the rules of interpretation: how do al-qir?'?t applied in shihab's exegesis?.  - mediterranean journal of social sciences.  97-104. 

   

  muhd najib abdul kadir, abur hamdi usman, mohd akil muhamed ali, mohd arif nazri, ahamad asmadi sakat and bayu taufiq possumah.  (2015).  al-mizan fi tafsir al-quran: a review on al-tabataba`i`s philosophical exegesis.  - the social sciences.  325-332. 

   

  badlihisham mohd nasir, zamri ahmad, khazri osman, ezad azraai jamsari, razaliegh kawangit, anwar fakhri omar, sabri mohammed, mohd akil muhammad & jaffary awang.  (2012).  industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the faculty of the islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, wan nasyrudin wan abdullah & mohd akil muhamed ali.  (2015).  wacana al-quran & al-sunnah.  - Bab 8 : 70-82. 

   

  mohd akil muhamed ali & dwi sukmanila sayska yuskal.  (2010).  khazanah intelektual islam.  - Bab 12 : 419-432. 

   

  muhd najib abdul kadir, mohd akil muhamed ali & sabri mohamad.  (2010).  takhrij hadith : realiti dan keperluan masyarakat islam nusantara.  - Bab 3 : 39-66. 

   

  tengku intan zarina tengku puji & mohd akil muhamed ali.  (2009).  isu-isu permasalahan hadith dan al-kutub al-sittah.  - 59-66. 

   

  mohd akil muhamed ali & dwi sukmanila sayska.  (2008).  islam : pemikiran & kehidupan.  - Bab 12: 84-99. 

   

  hasnan kasan, mohd akil muhamed ali & muhd najib abdul kadir.  (2005).  sahsiah pelajar cemerlang.  - 92. 

   

  tengku intan zarina bt tengku puji, mohd akil muhamed ali, izuli dzulkifli dan wan hilmi wan abdullah.  (2014).  modul video dalam kursus al-amthal al-quran dan al-sunnah:ke arah inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.  - seminar pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi di fakulti pengajian islam. 

   

  tengku intan zarina bt tengku puji,mohd.akil muhamed ali, izuli dzulkifli dan wan hilmi wan abdullah.  (2014).  persepsi pelajar mengenai penggunaan video dalam kursus al amthal al-quran: ke arah keberhasilan objektif domain kognitif dalam pengajaran dan pembelajaran.  - language and education conference. 

   

  dr. latifah abdul majid, fadlan mohd othman, noor atiqah abd rahman, dr. azwira abd aziz, mohd arif
  nazri, mohd akil mohamed ali &ahamad asmadi sakat.  (2010).  pengalaman pembelajaran hadith di ukm.  - persidangan serantau pendidikan islam 2010. tema: pendidikan islam holistik menangani cabaran global.