shofian ahmad, mohd. nasir mansor, md. yazid ahmad.  (2024).  a reassessment of involuntary allotment order (iao) rates in the malaysian armed forces.  - international journal of academic research in business and social sciences.  75-85. 

 

shofian ahmad.  (2023).  kepenggunaan.  - 1-4. 

 

shofian ahmad.  (2023).  norma barangan pengguna.  - 1-4. 

 

shofian ahmad.  (2023).  norma pelaku pasaran dalam islam.  - 1-11. 

 

shofian ahmad.  (2023).  kawalan harga dalam islam.  - 1-6. 

 

khalifah muhamad ali, zulkarnain muhamad ali, shofian ahmad & mat noor mat zain.  (2017).  konsep dan pihak bertanggungjawab dalam pengurusan zakat.  - islamiyyat. 

 

abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

 

shofian ahmad, mohd. nasir mansor, md. yazid ahmad.  (2024).  a reassessment of involuntary allotment order (iao) rates in the malaysian armed forces.  - international journal of academic research in business and social sciences.  75-85. 

 

shofian ahmad, amir abrar abdul latif.  (2022).  controversy surrounding the benefits of the e-wallet application software.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1893-1904. 

 

marina abu bakar, shofian ahmad.  (2020).  analysis of musharakah maa al-hibah in preference shares according to sharia perspective.  - solid state technology.  1715-1723. 

 

marina abu bakar, shofian ahmad, ahmad dahlan salleh, mohd fairuz md salleh.  (2020).  waqf and sustainable development goals (sdgs): a critical review from malaysia perspective.  - journal of critical reviews.  2362-2385. 

 

marina abu bakar, shofian ahmad.  (2020).  the application of wa'd bi al-tanazul in preference shares from the islamic jurisprudence perspective.  - journal of critical reviews.  2155-2166. 

 

suriati jamalludin, norleyza jailani, shofian ahmad, salha abdullah, muriati mukhtar, marini abu bakar, mariani abdul majid, mohd rosmadi mokhtar, zuraidah abdullah.  (2011).  a syariah compliant e-auction framework.  - proceedings of the 3rd international conference on electrical engineering and informatics (iceei 2011), bandung, indonesia. 

 

nor rosnita gani, shofian ahmad, amir fazlim jusoh @ yusoff.  (2023).  tanggungjawab sosial korporat syarikat berkaitan kerajaan di malaysia dalam konteks maqasid al-shariah.  - 161. 

 

muhamad zuhaili saiman, ahmad dahlan salleh, shofian ahmad.  (2022).  aplikasi rebat bagi pembayaran awal pembiayaan jangka panjang di perbankan islam.  - 213. 

 

norleyza jailani, muriati mukhtar, mohammed al-aaidroos, shofian ahmad, mariani abdul majid & marini abu bakar.  (2020).  inovasi komputeran era 4.0.  - 23. 

 

ahmad shahir makhtar, shofian ahmad, zaini nasohah, mat noor mat zain.  (2019).  tadbir urus harta dan kewangan islam di malaysia.  - 28. 

 

zahri hamat, nurul ilyana muhd adnan, nurul 'aqidah moklis, shofian ahmad.  (2019).  pemerkasaan filantropi islam di malaysia.  - 13. 

 

shofian ahmad, nor aisyah mohd yunus.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 207. 

 

marina abu bakar, shofian ahmad, ahmad dahlan salleh, che zuina ismail, sukriah ismail.  (2021).  kumpulan artikel zakat, wakaf, dan filantropi islam.  - 294. 

 

nor rosnita gani, shofian ahmad.  (2021).  maqasid al-shariah: konsep dan pelaksanaan.  - 292. 

 

norleyza jailani, muriati mukhtar, mohammed al-aaidroos, shofian ahmad, mariani abdul majid & marini abu bakar.  (2020).  inovasi komputeran era 4.0.  - 23. 

 

shofian ahmad.  (2019).  al-syariah undang-undang keterangan islam.  - 18. 

 

nor rosnita gani, shofian ahmad, amir fazlim jusoh @ yusoff.  (2023).  tanggungjawab sosial korporat syarikat berkaitan kerajaan di malaysia dalam konteks maqasid al-shariah.  - 161. 

 

muhamad zuhaili saiman, ahmad dahlan salleh, shofian ahmad.  (2022).  aplikasi rebat bagi pembayaran awal pembiayaan jangka panjang di perbankan islam.  - 213. 

 

sarani zakaria, andanastuti muchtar, aisyah abdul rahman, wan hanna melini wan mohtar, babul airianah othman, norazlin hassim, abdul munir abd. murad,.  (2021).  peraturan-peraturan universiti kebangsaan malaysia (pengajian siswazah) 2021.  - 57. 

 

alif fitri, farid mat zain, shofian ahmad.  (2020).  travelog jejak warisan islam: komuniti muslim patani, songkhla & krabi.  - 159. 

 

ahmad shahir makhtar, zaini nasohah, shofian ahmad.  (2018).  transformasi perundangan zakat di malaysia.  - 119. 

 

shofian ahmad.  (2023).  norma pelaku pasaran dalam islam.  - 1-11. 

 

shofian ahmad.  (2023).  kawalan harga dalam islam.  - 1-6. 

 

shofian ahmad.  (2023).  harga ketetapan allah.  - 1-11. 

 

shofian ahmad.  (2023).  bentuk pasaran dalam islam.  - 1-8. 

 

norleyza binti jailani;marini bt. abu bakar;harlina halizah binti hj siraj @ hj ramli;maslina bt. darus;nur riza bt. mohd. suradi;shofian bin ahmad;mashitoh binti yaacob;rosilah binti hassan;nor ashikin binti baharum;adi irfan bin che ani;mohd rosmadi bin.  (2023).  sistem e-bida citra berasaskan syariah.  -