norleyza binti jailani;marini bt. abu bakar;harlina halizah binti hj siraj @ hj ramli;maslina bt. darus;nur riza bt. mohd. suradi;shofian bin ahmad;mashitoh binti yaacob;rosilah binti hassan;nor ashikin binti baharum;adi irfan bin che ani;mohd rosmadi bin.  (2023).  sistem e-bida citra berasaskan syariah.  -

 

shofian ahmad.  (2023).  perlindungan pascaakad terhadap pihak berkontrak melalui remedi pilihan sendiri menurut islam dan undang-undang yang berkaitan dengan kontrak.  - kanun jurnal undang-undang malaysia.  141-166. 

 

shofian ahmad.  (2022).  perlindungan pengguna (perlindungan pasca kontrak).  - 1-36. 

 

shofian ahmad.  (2022).  amalan semasa ekonomi islam.  - 1-47. 

 

shofian ahmad.  (2022).  sektor2 dalam ekonomi.  - 1-49. 

 

khalifah muhamad ali, zulkarnain muhamad ali, shofian ahmad & mat noor mat zain.  (2017).  konsep dan pihak bertanggungjawab dalam pengurusan zakat.  - islamiyyat. 

 

abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

 

shofian ahmad, amir abrar abdul latif.  (2022).  controversy surrounding the benefits of the e-wallet application software.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1893-1904. 

 

marina abu bakar, shofian ahmad.  (2020).  the application of wa'd bi al-tanazul in preference shares from the islamic jurisprudence perspective.  - journal of critical reviews.  2155-2166. 

 

marina abu bakar, shofian ahmad; ahmad dahlan salleh, mohd fairuz md salleh.  (2020).  corporate governance in sustaining waqf funds: case study in pahang islamic religious and malay customs council (muip).  - international journal of psychosocial rehabilitation.  6970-6996. 

 

marina abu bakar, shofian ahmad, ahmad dahlan salleh, mohd fairuz md salleh.  (2020).  waqf and sustainable development goals (sdgs): a critical review from malaysia perspective.  - journal of critical reviews.  2362-2385. 

 

marina abu bakar, shofian ahmad.  (2020).  wa'd position and its applications in islamic financial products from the islamic jurisprudence perspective.  - journal of critical reviews.  1712-1719. 

 

suriati jamalludin, norleyza jailani, shofian ahmad, salha abdullah, muriati mukhtar, marini abu bakar, mariani abdul majid, mohd rosmadi mokhtar, zuraidah abdullah.  (2011).  a syariah compliant e-auction framework.  - proceedings of the 3rd international conference on electrical engineering and informatics (iceei 2011), bandung, indonesia. 

 

muhamad zuhaili saiman, ahmad dahlan salleh, shofian ahmad.  (2022).  aplikasi rebat bagi pembayaran awal pembiayaan jangka panjang di perbankan islam.  - 213. 

 

norleyza jailani, muriati mukhtar, mohammed al-aaidroos, shofian ahmad, mariani abdul majid & marini abu bakar.  (2020).  inovasi komputeran era 4.0.  - 23. 

 

zahri hamat, nurul ilyana muhd adnan, nurul 'aqidah moklis, shofian ahmad.  (2019).  pemerkasaan filantropi islam di malaysia.  - 13. 

 

ahmad shahir makhtar, shofian ahmad, zaini nasohah, mat noor mat zain.  (2019).  tadbir urus harta dan kewangan islam di malaysia.  - 28. 

 

farid mat zain, shofian ahmad, muhammad muzakir abdullah, nur fathiah a rozak & aqilah haji abd halim.  (2018).  travelog jejak warisan islam : banjarmasin, indonesia.  - 114. 

 

marina abu bakar, shofian ahmad, ahmad dahlan salleh, che zuina ismail, sukriah ismail.  (2021).  kumpulan artikel zakat, wakaf, dan filantropi islam.  - 294. 

 

nor rosnita gani, shofian ahmad.  (2021).  maqasid al-shariah: konsep dan pelaksanaan.  - 292. 

 

norleyza jailani, muriati mukhtar, mohammed al-aaidroos, shofian ahmad, mariani abdul majid & marini abu bakar.  (2020).  inovasi komputeran era 4.0.  - 23. 

 

zahri hamat, nurul ilyana muhd adnan, nurul 'aqidah moklis, shofian ahmad.  (2019).  pemerkasaan filantropi islam di malaysia.  - 13. 

 

shofian ahmad.  (2019).  al-syariah undang-undang keterangan islam.  - 18. 

 

muhamad zuhaili saiman, ahmad dahlan salleh, shofian ahmad.  (2022).  aplikasi rebat bagi pembayaran awal pembiayaan jangka panjang di perbankan islam.  - 213. 

 

sarani zakaria, andanastuti muchtar, aisyah abdul rahman, wan hanna melini wan mohtar, babul airianah othman, norazlin hassim, abdul munir abd. murad,.  (2021).  peraturan-peraturan universiti kebangsaan malaysia (pengajian siswazah) 2021.  - 57. 

 

alif fitri, farid mat zain, shofian ahmad.  (2020).  travelog jejak warisan islam: komuniti muslim patani, songkhla & krabi.  - 159. 

 

farid mat zain, shofian ahmad, muhammad muzakir abdullah, nur fathiah a rozak & aqilah haji abd halim.  (2018).  travelog jejak warisan islam : banjarmasin, indonesia.  - 114. 

 

ahmad shahir makhtar, zaini nasohah, shofian ahmad.  (2018).  transformasi perundangan zakat di malaysia.  - 119. 

 

norleyza binti jailani;marini bt. abu bakar;harlina halizah binti hj siraj @ hj ramli;maslina bt. darus;nur riza bt. mohd. suradi;shofian bin ahmad;mashitoh binti yaacob;rosilah binti hassan;nor ashikin binti baharum;adi irfan bin che ani;mohd rosmadi bin.  (2023).  sistem e-bida citra berasaskan syariah.  -

 

shofian ahmad.  (2022).  pengenalan ekonomi.  - 1-13. 

 

shofian ahmad.  (2022).  sistem-sistem ekonomi.  - 1-18. 

 

shofian ahmad.  (2022).  pengenalan ekonomi islam.  - 1-18. 

 

shofian ahmad.  (2022).  metodologi kajian dalam ekonomi islam.  - 1-14.