prof. madya dr. ahmad fariz bin mohamed

pensyarah universiti

institut alam sekitar & pembangunan (lestari)

 fariz@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389214150

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Ahmad Fariz Mohamed memulakan karier sebagai Pegawai Sains di Institut Penyelidikan Kelapa Sawit Malaysia (PORIM) selepas mendapat ijazah Sarjana Muda Sains dalam bidang Ekologi daripada Universiti Malaya pada tahun 1994. Kemudian menjadi Pegawai Sains di Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI), Universiti Kebangsaan Malaysia bermula November 1994. Julai 1996 hingga Oktober 1997 dilantik sebagai Tutor dan kemudian melanjutkan pelajaran ke United Kingdom dan memperolehi Ijazah Sarjana, MSc in Environmental Science daripada University of East Anglia, England pada tahun 1998. Kemudian dilantik sebagai Pensyarah pada November 1997. Dianugerahkan ijazah PhD dalam bidang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) dengan mengkhusus kepada Pengurusan Alam Sekitar dan Pengurusan Sisa daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 2007. Mempunyai pengalaman penyelidikan dan pengajaran untuk tempoh 25 tahun didalam bidang sistem pengurusan kelestarian, pengurusan sisa, metabolisme bandar untuk kelestarian bandar dengan menggunakan Pentaksiran Kitar Hayat (Life Cycle Assessment) sebagai alat penyelidikan. Bidang ini merupakan sebahagian daripada usaha untuk pembangunan ilmu untuk menyokong pembangunan dan aplikasi ilmu dan konsep dayahuni bandar dan kelestarian di Malaysia. Juga melibatkan diri dalam penyelidikan dan diseminasi ilmu untuk dasar alam sekitar, pembangunan industri dan penilaian proses pembandaran dengan fokus kepada isu-isu dasar, perancangan dan proses membuat keputusan. Serta juga dalam aspek taburan perindustrian dan proses pembandaran serta impaknya kepada alam sekitar dan kesihatan manusia. Minat lain juga merangkumi bidang teknologi bersih, penggunaan dan pengeluaran lestari (SCP). Kini memegang jawatan sebagai Profesor Madya dan Felo Kanan di Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI), Universiti Kebangsaan Malaysia.

 • sarah aziz, ahmad fariz mohamed, goh choo ta, lee jing, ahmad aldrie amir, sharina abdul halim, tanot unjah, lee khai ern.  (2021).  rancangan malaysia kedua belas 2021-2025.  - 57. 

   

  hairul nizam yusoff, ahmad fariz mohamed, abdul samad hadi, ahmad hezri adnan.  (2021).  audit dan akauntabiliti alam sekitar sektor awam teras pembangunan lestari.  - 245. 

   

  nuriah binti abd majid;ahmad fariz bin mohamed;sarah aziz binti abdul ghani aziz;mazrura binti sahani.  (2021).  aplikasi gis dalam tren rebakan wabak denggi di bandar berdayahuni bangi, selangor.  -

   

  nuriah abd majid, ahmad fariz mohamed, sarah aziz abdul ghani aziz, ruslan rainis, mazrura sahani, shaharuddin mohamad ismail, nurafiqah muhamad nazi.  (2021).  impact of climate change on dengue incidence in bandar baru bangi, selangor, malaysia.  - the malayan nature journal.  163-175. 

   

  mohd talib bin latif;ahmad fariz bin mohamed.  (2021).  the influence of biomass burning on high concentration of pm2.5 in selected areas in southeast asia.  -

   

  nor diana abdul halim, mohd talib latif, ahmad fariz mohamed, khairul nizam abdul maulud, shaharudin idrus, azliyana azhari, murnira othman, nurzawani md sofwan.  (2020).  spatial assessment of land use impact on air quality in mega urban regions, malaysia.  - sustainable cities and society.  1-13. 

   

  nuriah abd majid, nurafiqah muhamad nazi, ahmad fariz mohamed.  (2019).  distribution and spatial pattern analysis on dengue cases in seremban district, negeri sembilan, malaysia.  - sustainability.  1-14. 

   

  saraswathy kasavan, ahmad fariz mohamed, sharina abdul halim.  (2019).  drivers of food waste generation: case study of island-based hotels in langkawi, malaysia.  - waste management.  72-79. 

   

  murnira othman, mohd talib latif, ahmad fariz mohamed.  (2018).  health impact assessment from building life cycles and trace metals in coarse particulate matter in urban office environments.  - ecotoxicology and environmental safety.  293-302. 

   

  murnira othman, mohd talib latif dan ahmad fariz mohamed.  (2016).  the pm10 compositions, sources and health risks assessment in mechanically ventilated office buildings in an urban environment.  - air quality, atmosphere and health.  597-612. 

   

  nuriah abd majid, ruslan rainis, mazrura sahani, ahmad fariz mohamed, sarah aziz abdul ghani aziz, nurafiqah muhamad nazi.  (2021).  spatial pattern of dengue cases: an analysis in bangi district, selangor,malaysia.  - geospatial health.  1-6. 

   

  azliyanaazhari, mohd taliblatif, ahmad farizmohamed.  (2018).  road traffic as an air pollutant contributor within an industrial park environment.  - atmospheric pollution research. 

   

  saraswathy kasavan, ahmad fariz mohamed, sharina abdul halim.  (2018).  knowledge and attitudes of hoteliers in langkawi unesco global geopark towards sustainable food waste management (sfwm).  - pertanika journal of social sciences & humanities. 

   

  muhammad rizal razman, azrina azlan, jamaluddin md jahi, abdul samad hadi, abdul hadi harman shah, ahmad fariz mohamed, shaharudin idrus, kadir arifin, kadaruddin aiyub and azahan awang.  (2011).  interest approach and principle of trans boundary liability in the basel convention: focusing on the international environmental law and governance.  - journal of food, agriculture & environment.  9(1):479-482. 

   

  nuriah abd majid, ruslan rainis & ahmad fariz mohamed.  (2018).  spatial analysis of development pressure in the langat basin, selangor, malaysia.  - iop conf. series: earth and environmental science. 

   

  nuriah abd majid, ruslan rainis & ahmad fariz mohamed.  (2018).  spatial analysis of development pressure in the langat basin, selangor, malaysia.  - iop conf. series: earth and environmental science. 

   

  hairul nizam yusoff, ahmad fariz mohamed, abdul samad hadi, ahmad hezri adnan.  (2021).  audit dan akauntabiliti alam sekitar sektor awam teras pembangunan lestari.  - 245. 

   

  ahmad fariz mohamed, muhammad izzat rasnan.  (2020).  eco-design and sustainability ii: social perspectives and sustainability assessment.  - 11. 

   

  shaharudin idrus, noraziah abdul aziz, abdul samad hadi, shaharuddin mohamad ismail, ahmad fariz mohamed, norillyana roslan, nor fairuz abu bakar & farhah izzati zubir.  (2018).  handbook of sustainability science and research.  - 16. 

   

  abdul samad hadi, shaharudin idrus, ahmad fariz mohamed, mohd raihan taha, mohamad raffi othman, syed mohammad fitri syed ismail & shaharuddin mohamad ismail.  (2018).  handbook of sustainability science and research.  - 12. 

   

  ahmad fariz mohamed, abdul samad hadi, shaharudin idrus & abdul hadi harman shah.  (2018).  membudayakan kelestarian: dua dasawarsa lestari di persada dunia.  - 20. 

   

  ahmad fariz mohamed, muhammad izzat rasnan.  (2020).  eco-design and sustainability ii: social perspectives and sustainability assessment.  - 11. 

   

  ahmad fariz mohamed, abdul samad hadi, shaharudin idrus & abdul hadi harman shah.  (2018).  membudayakan kelestarian: dua dasawarsa lestari di persada dunia.  - 20. 

   

  mohd raihan taha, che aziz ali, shaharudin idrus, ahmad fariz mohamed, sarah aziz & abdul samad hadi.  (2018).  membudayakan kelestarian : dua dasawarsa lestari di persada dunia.  - 17. 

   

  ahmad fariz mohamed, muhammad izzat rasnan, norazmin adibah othman, shaharudin idrus & mohd raihan taha.  (2018).  handbook of sustainability science and research.  - 12. 

   

  shaharudin idrus, noraziah abdul aziz, abdul samad hadi, shaharuddin mohamad ismail, ahmad fariz mohamed, norillyana roslan, nor fairuz abu bakar & farhah izzati zubir.  (2018).  handbook of sustainability science and research.  - 16. 

   

  hairul nizam yusoff, ahmad fariz mohamed, abdul samad hadi, ahmad hezri adnan.  (2021).  audit dan akauntabiliti alam sekitar sektor awam teras pembangunan lestari.  - 245. 

   

  mohd raihan taha, che aziz ali, shaharudin idrus, ahmad fariz mohamed, sarah aziz & abdul samad hadi.  (2018).  membudayakan kelestarian : dua dasawarsa lestari di persada dunia.  - 476. 

   

  jamaluddin md. jahi, abdul samad hadi, ahmad fariz mohamed & kadaruddin aiyub.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 412. 

   

  muhammad rizal razman, abdul samad hadi, jamaluddin md jahi, abdul hadi harman shah, ahmad fariz mohamed & shaharudin idrus.  (2014).  perlindungan alam sekitar: inisiatif global dan penglibatan tempatan.  - 112. 

   

  mazlin bin mokhtar, shaharudin idrus & ahmad fariz mohamed.  (2009).  perangkaan kesihatan ekosistem: ke arah perancangan pembangunan terintegratif.  - 98. 

   

  mohd talib bin latif;ahmad fariz bin mohamed.  (2021).  the influence of biomass burning on high concentration of pm2.5 in selected areas in southeast asia.  -

   

  sarah aziz, ahmad fariz mohamed, goh choo ta, lee jing, ahmad aldrie amir, sharina abdul halim, tanot unjah, lee khai ern.  (2021).  rancangan malaysia kedua belas 2021-2025.  - 57. 

   

  ahmad fariz mohamed.  (2021).  kitar semula sisa elektronik elak jejas kesihatan, alam sekitar.  - bernama.  1-4. 

   

  nuriah binti abd majid;ahmad fariz bin mohamed;sarah aziz binti abdul ghani aziz;mazrura binti sahani.  (2021).  aplikasi gis dalam tren rebakan wabak denggi di bandar berdayahuni bangi, selangor.  -

   

  mohd. raihan bin taha;chamhuri bin siwar;ahmad fariz bin mohamed;norela bt. sulaiman;shaharudin bin idrus;azmawati binti mohammed nawi;sharifa ezat binti wan puteh;shaharuddin bin mohamad ismail;norbert simon;rozita binti hod.  (2019).  an integrated system approach for long-term flood disaster management in pahang river basin.  - 1-8.