encik alit merang @ mohd azlan bin abdullah

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. sambungan :  0389215974

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Encik Mohd Azlan Bin Abdullah adalah seorang Pensyarah di Program Geografi, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau bergraduasi dalam bidang Geografi di Universiti Kebangsaan Malaysia dan memperolehi Ijazah Sarjana Pengurusan Persekitaran di universiti yang sama. Minat utama beliau adalah dalam bidang Geografi Ekonomi, Geografi Bandar dan Pembangunan wilayah dan luar bandar. Beliau telah melakukan beberapa kajian dalam bidang transformasi luar bandar, komuniti felda, pekebun kecil, penempatan semula penduduk dan kajian impak sosial ekonomi. Beliau juga telah menerbit sejumlah makalah jurnal, bab dalam buku, buku serta modul kursus. Beliau turut dilantik sebagai reviewer bagi makalah yang diterbit oleh jurnal tempatan.

 • abdul hakim ramli, mohd azlan abdullah.  (2021).  analisis perbandingan kualiti udara semasa penularan wabak covid-19 di malaysia: kajian kes di bandar wilayah persekutuan putrajaya dan bandaraya petaling jaya, selangor.  - buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  152-162. 

   

  lam kuok choy;mokhtar bin jaafar;kadaruddin bin aiyub;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;rosniza aznie binti che rose;rosmiza binti mohd zainol.  (2021).  membina model fenologi dan pengeluaran sawit akibat perubahan iklim.  -

   

  rosniza aznie che rose, mokhtar jaafar, zaini sakawi, mohd. azlan abdullah.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 22. 

   

  noorazuan md hashim, mohd. azlan abdullah.  (2019).  hydroclimatological assessment of jawi river basin, malaysia.  - international journal of trend in scientific research and development.  302-305. 

   

  nor azlina mohd azham, rosmiza m.z., mimi halida ghazali, mohd azlan abdullah.  (2019).  ke arah persekitaran lestari: kajian mengenai tahap pengetahuan, kesedaran dan sikap penggunaan beg plastik terhadap alam sekitar di pasar raya di selangor.  - lifeways: international journal of society, development and environment in the developing world.  61-75. 

   

  rosniza aznie, c.r., novel lyndon, yaakob, m.j., mohd azlan, a., syahiran, m.d. , junaidi awang besar.  (2018).  independent oil palm smallholders challenges in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

   

  junaidi awang besar, rosmadi fauzi, amer saifude ghazali, mohd azlan abdullah, mazlan ali dan ahmad rizal mohd yusof.  (2014).  pilihan raya umum (pru) 2013 di malaysia: suatu analisis tsunami politik bandar.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  28-38. 

   

  junaidi awang besar, novel lyndon, mohd azlan abdullah.  (2014).  politik pilihan raya dan partisipasi politik orang ulu di negeri sarawak.  - geografia: malaysia journal of society and space.  135-147. 

   

  er ah choy, mohd azlan abdullah, rosmiza mohd zainol.  (2012).  kemampanan persekitaran klaster sawit: kajian kes di sekitar pulau carey, selangor.  - geografia online malaysia journal of society and space.  8(8):121-129. 

   

  rosniza aznie cr, ahmad mustaqim m, abdul rahim mn, rosmiza mz, novel lyndon, mohd. azlan a.  (2012).  persepsi pelancong terhadap agensi pelancongan di langkawi geopark.  - geografia online malaysia journal of society and space.  8(7):147-154. 

   

  rosniza aznie che rose, mokhtar jaafar, zaini sakawi, mohd. azlan abdullah.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 22. 

   

  nur hakimah asnawi, lam kuok choy, rosniza aznie che rose, mohd azlan abdullah @ alit merang.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 15. 

   

  mohd azlan abdullah.  (2009).  komuniti pembangunan dan transformasi.  - Bab 6 (131-157). 

   

  rosniza aznie che rose, mokhtar jaafar, zaini sakawi, mohd. azlan abdullah.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 22. 

   

  nur hakimah asnawi, lam kuok choy, rosniza aznie che rose, mohd azlan abdullah @ alit merang.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 15. 

   

  noraziah ali, norihan tajudin & mohd azlan bin abdullah.  (2009).  keusahawanan dan cabaran perniagaan di malaysia.  - 43-57. 

   

  noraziah ali & mohd azlan abdullah.  (2009).  komuniti pembangunan dan transformasi.  - Bab 4 dan 85 - 108. 

   

  mohd azlan abdullah.  (2009).  komuniti pembangunan dan transformasi.  - Bab 6 (131-157). 

   

  katiman rostam, asmah ahmad, sulong mohamad, mohd fuad mat jali & mohd azlan abdullah.  (2006).  transformasi desa-bandar di koridor kemaman-dungun, terengganu.  - 193. 

   

  alit merang@mohd. azlan abdullah, shaharuddin ahmad & yaakob mohd. jani.  (2000).  pengurusan alam sekitar.  - Bab 8 - Bab 10. 

   

  abdul hakim ramli, mohd azlan abdullah.  (2021).  analisis perbandingan kualiti udara semasa penularan wabak covid-19 di malaysia: kajian kes di bandar wilayah persekutuan putrajaya dan bandaraya petaling jaya, selangor.  - buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  152-162. 

   

  lam kuok choy;mokhtar bin jaafar;kadaruddin bin aiyub;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;rosniza aznie binti che rose;rosmiza binti mohd zainol.  (2021).  membina model fenologi dan pengeluaran sawit akibat perubahan iklim.  -

   

  mokhtar jaafar,kadaruddin aiyub, lam kuok choy, mohd azlan abdullah.  (2019).  laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  - laporan penilaian kendiri prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  1-128. 

   

  mokhtar jaafar, kadaruddin aiyub, mastura mahmud, noorazuan md. hashim, rosmiza mohd zainol, rosniza aznie che rose, lam kuok choy, azahan awang, junaidi awang besar, mohd azlan abdullah.  (2019).  dokumen konsolidasi kurikulum prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  -

   

  siti rozaimah bt. sheikh abdullah;mushrifah bt. idris;habibah ahmad;hamzah jusoh;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;hawati binti janor;reehan adne binti ab rahim;mohd nasir bin selamat;hassimi bin abu hasan.  (2018).  pembangunan teknologi fitoremediasi dalam merawat air sisa industri ke arah kelestarian industri dan komuniti setempat.  -