encik alit merang @ mohd azlan bin abdullah

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)   Biografi/ Biography :

 • Encik Mohd Azlan Bin Abdullah adalah seorang Pensyarah di Program Geografi, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau bergraduasi dalam bidang Geografi di Universiti Kebangsaan Malaysia dan memperolehi Ijazah Sarjana Pengurusan Persekitaran di universiti yang sama. Minat utama beliau adalah dalam bidang Geografi Ekonomi, Geografi Bandar dan Pembangunan wilayah dan luar bandar. Beliau telah melakukan beberapa kajian dalam bidang transformasi luar bandar, komuniti felda, pekebun kecil, penempatan semula penduduk dan kajian impak sosial ekonomi. Beliau juga telah menerbit sejumlah makalah jurnal, bab dalam buku, buku serta modul kursus. Beliau turut dilantik sebagai reviewer bagi makalah yang diterbit oleh jurnal tempatan.

 • goh jet yang, mohd azlan abdullah.  (2022).  potensi kota tinggi sebagai bandar pelancongan warisan budaya dan sejarah serta kesannya terhadap ekonomi setempat di kota tinggi, johor.  - prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022.  34-43. 

   

  mohd azlan bin abdullah.  (2022).  laporan kajian kebolehpasaran program sarjana sains sosial (geografi), 2022.  - laporan kajian kebolehpasaran program sarjana sains sosial (geografi), 2022.  1-17. 

   

  mohd azlan abdullah.  (2022).  siri syarahan dan nota kuliah kursus skag1043 biogeografi.  - 1-181. 

   

  norshahirah md ghazali, mohd azlan abdullah.  (2022).  implikasi perkembangan pembangunan bandar terhadap sosioekonomi dan kesejahteraan penduduk di bandar tanah merah, kelantan.  - prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan 2022.  131-140. 

   

  mohd azlan abdullah.  (2022).  siri bimbingan latihan ilmiah: penulisan tinjauan literatur.  - 1-26. 

   

  rosniza aznie, c.r., novel lyndon, yaakob, m.j., mohd azlan, a., syahiran, m.d. , junaidi awang besar.  (2018).  independent oil palm smallholders challenges in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

   

  junaidi awang besar, rosmadi fauzi, amer saifude ghazali, mohd azlan abdullah, mazlan ali dan ahmad rizal mohd yusof.  (2014).  pilihan raya umum (pru) 2013 di malaysia: suatu analisis tsunami politik bandar.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  28-38. 

   

  junaidi awang besar, novel lyndon, mohd azlan abdullah.  (2014).  politik pilihan raya dan partisipasi politik orang ulu di negeri sarawak.  - geografia: malaysia journal of society and space.  135-147. 

   

  er ah choy, mohd azlan abdullah, rosmiza mohd zainol.  (2012).  kemampanan persekitaran klaster sawit: kajian kes di sekitar pulau carey, selangor.  - geografia online malaysia journal of society and space.  8(8):121-129. 

   

  rosniza aznie cr, ahmad mustaqim m, abdul rahim mn, rosmiza mz, novel lyndon, mohd. azlan a.  (2012).  persepsi pelancong terhadap agensi pelancongan di langkawi geopark.  - geografia online malaysia journal of society and space.  8(7):147-154. 

   

  rosniza aznie che rose, mokhtar jaafar, zaini sakawi, mohd. azlan abdullah.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 22. 

   

  nur hakimah asnawi, lam kuok choy, rosniza aznie che rose, mohd azlan abdullah @ alit merang.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 15. 

   

  mohd azlan abdullah.  (2009).  komuniti pembangunan dan transformasi.  - Bab 6 (131-157). 

   

  rosniza aznie che rose, mokhtar jaafar, zaini sakawi, mohd. azlan abdullah.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 22. 

   

  nur hakimah asnawi, lam kuok choy, rosniza aznie che rose, mohd azlan abdullah @ alit merang.  (2018).  teknologi georeruang di malaysia: aplikasi persekitaran dan sosial.  - 15. 

   

  noraziah ali, norihan tajudin & mohd azlan bin abdullah.  (2009).  keusahawanan dan cabaran perniagaan di malaysia.  - 43-57. 

   

  noraziah ali & mohd azlan abdullah.  (2009).  komuniti pembangunan dan transformasi.  - Bab 4 dan 85 - 108. 

   

  mohd azlan abdullah.  (2009).  komuniti pembangunan dan transformasi.  - Bab 6 (131-157). 

   

  katiman rostam, asmah ahmad, sulong mohamad, mohd fuad mat jali & mohd azlan abdullah.  (2006).  transformasi desa-bandar di koridor kemaman-dungun, terengganu.  - 193. 

   

  alit merang@mohd. azlan abdullah, shaharuddin ahmad & yaakob mohd. jani.  (2000).  pengurusan alam sekitar.  - Bab 8 - Bab 10. 

   

  mohd azlan bin abdullah.  (2022).  laporan kajian kebolehpasaran program sarjana sains sosial (geografi), 2022.  - laporan kajian kebolehpasaran program sarjana sains sosial (geografi), 2022.  1-17. 

   

  mohd azlan abdullah.  (2022).  siri bimbingan latihan ilmiah: penulisan tinjauan literatur.  - 1-26. 

   

  mohd azlan abdullah.  (2022).  siri syarahan dan nota kuliah kursus skag1043 biogeografi.  - 1-181. 

   

  lam kuok choy;mokhtar bin jaafar;kadaruddin bin aiyub;alit merang @ mohd azlan bin abdullah;rosniza aznie binti che rose;rosmiza binti mohd zainol.  (2021).  membina model fenologi dan pengeluaran sawit akibat perubahan iklim.  -

   

  abdul hakim ramli, mohd azlan abdullah.  (2021).  analisis perbandingan kualiti udara semasa penularan wabak covid-19 di malaysia: kajian kes di bandar wilayah persekutuan putrajaya dan bandaraya petaling jaya, selangor.  - buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  152-162.