encik anwar fakhri bin omar

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 anwar.fpi@ukm.edu.my

No. sambungan :  5516

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • anwar fakhri bin omar.  (2020).  mafhum siyasah shariyyah.  - 1-7. 

   

  anwar fakhri omar, amira fariha akmal arizalakmal.  (2020).  syarat rujuk menurut syarak.  - 1-8. 

   

  anwar fakhri omar, ahmad nuqman ahmad azahari.  (2020).  sulh dan kepentingannya dalam penyelesaian konflik rumahtangga.  - 1-21. 

   

  anwar fakhri omar, atieyah syahirah mohd shahrir.  (2020).  fiqh ibadat dan munakahat: syarat rujuk menurut syarak.  - 1. 

   

  muhammad nazir alias, ahmad muhammad husni, mohd sham kamis, muhammad adib samsudin, anwar fakhri omar, ahmad irdha mokhtar.  (2020).  perbezaan antara maslahah mursalah dengan maqasid syariah.  - journal of education and social sciences.  97-104. 

   

  md yazid ahmad, wan najmiyah wan ali, anwar fakhri omar.  (2019).  kerelevanan penyelesaian masalah pembahagian pusaka islam di malaysia melalui pendekatan takharuj.  - islamiyyat : the international journal of islamic studies.  17-28. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  badlihisham mohd nasir, zamri ahmad, khazri osman, ezad azraai jamsari, razaliegh kawangit, anwar fakhri omar, sabri mohammed, mohd akil muhammad & jaffary awang.  (2012).  industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the faculty of the islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  badlihisham mohd nasir, zamri ahmad, khazri osman, ezad azraai jamsari, razaleigh kawangit, anwar fakhri omar, sabri mohammed, mohd akil muhammad, jaffary awang.  (2012).  industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the faculty of the islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  badlihisham mohd nasir, zamri ahmad, khazri osman, ezad azraai jamsari, razaliegh kawangit, anwar fakhri omar, sabri mohammed, mohd akil muhammad & jaffary awang.  (2012).  industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the faculty of the islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  badlihisham mohd nasir, zamri ahmad, khazri osman, ezad azraai jamsari, razaleigh kawangit, anwar fakhri omar, sabri mohammed, mohd akil muhammad, jaffary awang.  (2012).  industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the faculty of the islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  farid mat zain, izziah suryani mat resad @ arshad.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 9. 

   

  zaini nasohah, mohammad zaini yahaya, anwar fakhri omar.  (2017).  fiqah dan persoalan semasa.  - 255. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 4. 

   

  zaini nasohah, mohammad zaini yahaya & anwar fakhri omar.  (2017).  fiqah dan persoalan semasa.  - 255. 

   

  farid mat zain, izziah suryani mat resad @ arshad.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 9. 

   

  zaini nasohah & anwar fakhri omar.  (2017).  fiqah dan persoalan semasa.  - 9. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 4. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2016).  isu syariah & undang-undang.  - 4. 

   

  anwar fakhri omar & sabariah che haron.  (2016).  ulama patani ketokohan dan keilmuan.  - 14. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  muhammad adib samsudin, mohammad zaini yahaya, anwar fakhri omar.  (2019).  pengenalan dan sejarah perkembangan ilmu usul fiqh.  - 99. 

   

  zaini nasohah, mohammad zaini yahaya, anwar fakhri omar.  (2017).  fiqah dan persoalan semasa.  - 255. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 109. 

   

  zaini nasohah, mohammad zaini yahaya & anwar fakhri omar.  (2017).  fiqah dan persoalan semasa.  - 255. 

   

  anwar fakhri bin omar, nurul hazirah binti tazudin.  (2020).  keistimewaan hadanah dalam islam.  - 1-16. 

   

  anwar fakhri bin omar, muhammad faiz haziq bin shamuzaime.  (2020).  mahar dan aplikasinya dalam perkahwinan di malaysia.  - 1-16. 

   

  anwar fakhri omar, hazwa izzati zaki yudin.  (2020).  fiqh ibadat dan munakahat: nafkah selepas perceraian.  - 1-20. 

   

  anwar fakhri omar, amirah hasefatun nur ab hafiz.  (2020).  nikah gantung dan misyar menurut syarak.  - 1-21. 

   

  anwar fakhri omar, wardah mohd nasir.  (2020).  nikah khitbah menurut syarak.  - 1-13.