encik badrul redzuan bin abu hassan

pensyarah universiti

pusat kajian media & komunikasi (mention)

No. Telefon Rasmi :  89214388

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Badrul Redzuan berpengalaman lebih 20 tahun sebagai pensyarah dalam bidang Kesusasteraan Inggeris, Komunikasi, Kajian Media dan Wacana Kritis.

 • badrul redzuan bin abu hassan.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan, jilid 1.  - 18. 

   

  bambang suhartono mohd said, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan.  (2021).  analisis kritis representasi remaja melayu islam dalam filmografi ahmad idham.  - e-bangi.  17-34. 

   

  nur hafizoh idris, badrul redzuan abu hassan.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial dan kemanusiaan.  - 7. 

   

  badrul redzuan abu hassan.  (2021).  analisis fenomenológi khalayak sinema tamil malaysia.  - jurnal komunikasi. malaysian journal of communication.  37-55. 

   

  badrul redzuan abu hassan.  (2020).  pendapat swam dalam era digital.  - 128. 

   

  badrul redzuan abu hassan, dewi anggrayni, roslina abdul latif, putri wahyuni.  (2019).  implementing governance and regulation in indonesia's broadcasting industry.  - geografia online malaysian journal of society and space.  27-38. 

   

  badrul redzuan abu hassan, lee siew chin.  (2019).  enhancing employability via thirdspace pedagogy and ethics.  - jurnal komunikasi. malaysian journal of communication.  155-171. 

   

  badrul redzuan abu hassan, raja widya novchi.  (2019).  kepeminatan dan kemodenan dalam pembentukan identiti komuniti k-poperspekanbaru.  - jurnal komunikasi.  171-186. 

   

  rizky hafiz chaniago, wan amizah wan mahmud & badrul redzuan abu hassan.  (2018).  pembentukan identiti wanita berhijab melalui fesyen sub-budaya muzik metal di indonesia.  - jurnal komunikasi malaysian journal of communication.  97-114. 

   

  badrul redzuan abu hassan.  (2017).  filmografi anak mami dan wacana keetnikan: sebuah perspektif kritis.  - jurnal komunikasi.  383-394. 

   

  badrul redzuan abu hassan.  (2021).  analisis fenomenológi khalayak sinema tamil malaysia.  - jurnal komunikasi. malaysian journal of communication.  37-55. 

   

  roslina abdul latif, badrul redzuan abu hassan.  (2020).  filmic education of borderland texts in jogho and bunohan.  - search journal of media and communication research.  125-139. 

   

  badrul redzuan abu hassan, nur hafizoh idris.  (2020).  analisis dekonstruktif terhadap satira sosiobudaya dan politik dalam filem lelaki harapan dunia (2014).  - jurnal komunikasi-malaysian journal of communication.  123-138. 

   

  nur hezreen othman, shamsul amri baharuddin, badrul redzuan abu hassan.  (2020).  papan iklan luar dan pemilihan sosial: kajian kes papan iklan di lebuhraya elite expressway e608.  - jurnal komunikasi. malaysian journal of communication.  258-281. 

   

  badrul redzuan abu hassan, lee siew chin.  (2019).  enhancing employability via thirdspace pedagogy and ethics.  - jurnal komunikasi. malaysian journal of communication.  155-171. 

   

  badrul redzuan abu hassan.  (2020).  pendapat swam dalam era digital.  - 128. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, ali salman, muhammad adnan pitchan, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  normah mustaffa, ali salman & badrul redzuan abu hassan.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 139. 

   

  roslina abdul latif & badrul redzuan abu hassan.  (2016).  public service media initiatives in the global south.  - Chapter 4: 73-92. 

   

  badrul redzuan abu hassan & roslina abdul latif.  (2015).  gaya kepimpinan wanita daripada lensa malaysia.  - Bab 11: 167-189. 

   

  nur hafizoh idris, badrul redzuan abu hassan.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial dan kemanusiaan.  - 7. 

   

  badrul redzuan bin abu hassan.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan, jilid 1.  - 18. 

   

  badrul redzuan abu hassan.  (2020).  pendapat swam dalam era digital.  - 128. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, ali salman, muhammad adnan pitchan, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  badrul redzuan abu hassan & nurul mustaqimmah.  (2018).  impak media, komunkasi dan industri kreatif.  - 12. 

   

  normah mustaffa, ali salman & badrul redzuan abu hassan.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 139. 

   

  zubir idris, badrul redzuan abu hassan, nasarudin subhi & wan amizah wan mahmud.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya & agama.  - 1-147. 

   

  zubir idris, badrul redzuan abu hassan, nasrudin subhi, wan amizah wan mahmud.  (2015).  ketamadunan, harapan dan kilanan : wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya dan agama.  - 166. 

   

  badrul redzuan abu hassan, wan amizah wan mahmud, nasrudin subhi & zubir idris.  (2015).  civilization, hopes and discontents: insights from the social sciences and humanities.  - 286. 

   

  nasrudin subhi, zubir idris, wan amizah wan mahmud & badrul redzuan abu hassan.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - 258. 

   

  badrul redzuan abu hassan.  (2020).  umnos review on link with perikatan only for it to remain relevant?.  - the mole.  1-4. 

   

  badrul redzuan abu hassan.  (2020).  logo hari kebangsaan hanna mula digunakan pada 1976.  - bernama.  1-3. 

   

  roslina abdul latif, badrul redzuan abu hassan.  (2019).  repression, restriction & re-education of uyghur's human dignity.  - the 6th international search conference 2019 new media & digital inclusion: embracing the 4th industrial revolution.  1. 

   

  badrul redzuan abu hassan & raja widya novchi.  (2018).  from cult to civic love: watching hallyu in pekanbaru.  - special issue ukm-iic2018. 

   

  badrul redzuan abu hassan & raja widya novchi.  (2018).  impact. special issue ukm-iic2018.  - from cult to civic love. watching hallyu in pekanbaru.