prof. madya dr. norazlan bin alias

pensyarah universiti

pusat keutuhan tadbir urus & akauntibiliti (grace)

 norazlan@ukm.edu.my

No. sambungan :  3449

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah universiti

 • azhar ahmad, md shafiin shukor, mara ridhuan che abdul rahman, ahmad raflis che omar, norazlan alias.  (2019).  faktor tarikan pekebun kecil kelapa sawit terlibat dalam perniagaan.  - poidse seminar & workshop 2019.  29-37. 

   

  mohd hasimi yaacob, norazlan alias.  (2018).  ownership structure, types of m&a and long-term performance.  - jurnal pengurusan. 

   

  ruzy suliza hashim, muhammad fauzi mohd. zain, ruzita abdul rahim, aisyah abdul rahman, mohd hasimi yaacob, noor azryani auzairy, norazlan alias, siti farah dilla zakaria.  (2018).  impact: finance and investment @ ukm.  - impact ukm. 

   

  norazlan alias, moh hasimi yaacob.  (2018).  adakah diversiti dan pemilikan signifikan.  - impak kewangan & pelaburan @ukm. 

   

  norazlan alias, mohd hasimi yaacob.  (2018).  do size and ownership matter?.  - impac finance & investment @ukm. 

   

  janice lee ym, fauzias mat nor, norazlan alias.  (2013).  asset divestitures and corporate operational returns: an agency theory perspective on malaysian public-listed companies.  - international journal of strategic property management.  17(4):347-360. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  ruzita abdul rahim, mohd hasimi yaakob, nor azlan alias, fauzias mat nor.  (2012).  teori, penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - Bab 13: 266-288. 

   

  ruzita abdul rahim, mohd hasimi yaakob, nor azlan alias, fauzias mat nor.  (2012).  teori, penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - Bab 13: 266-288. 

   

  ruzy suliza hashim, muhammad fauzi mohd. zain, ruzita abdul rahim, aisyah abdul rahman, hasimi yaacob, noor azryani auzairy, norazlan alias, siti farah dilla zakaria.  (2018).  impak: kewangan & pelaburan @ ukm.  - majalah impak: disember 2018. 

   

  azhar bin ahmad, norazlan alias, suraiya ishak. mara ridzuan abdul rahman, lokhman hakim osman, ahmad raflis che omar, mohd abdullah jusoh & ayatollah ab rahman.  (2018).  analisis pendapatan dan potensi perniagaan di kalangan pekebun kecil kelapa sawit.  -

   

  norazlan alias, mohd hasimi yaacob.  (2018).  do size and ownership matter?.  - impac finance & investment @ukm. 

   

  norazlan alias, moh hasimi yaacob.  (2018).  adakah diversiti dan pemilikan signifikan.  - impak kewangan & pelaburan @ukm. 

   

  mohd hasimi yaacob, norazlan alias.  (2018).  amalan penggabungan dan pengambilalihan syarikat.  - impak: kewangan dan pelaburan @ ukm.