dr. zamzuri bin zakaria

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 zamz@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  5500

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • abdul rahman musliman, zamzuri zakaria.  (2023).  analisa literatur mengenai kajian tentang masalah baitulmal dalam pengurusan harta pusaka tak alih di negeri johor.  - umran international journal of islamic and civilizational studies.  35-45. 

   

  zamzuri zakaria, salmy edawati yaacob, nurulashiqin mahmud zuhudi.  (2023).  the relationship between investor behaviours with fatwa coordination of amanah saham nasional (asn) and amanah saham bumiputera (asb).  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  499-521. 

   

  norhoneydayatie binti abdul manap;mat noor bin mat zain;zamzuri bin zakaria;mohd al adib bin samuri;azlin alisa ahmad.  (2023).  pembinaan garis panduan mengelak penipuan dalam pembelian dalam talian (online).  -

   

  azlin alisa ahmad, mohamad zaini yahaya, zamzuri zakaria.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 237. 

   

  mat noor mat zain, aisyah abdul rahman, md. yazid ahmad, zamzuri zakaria, nasruddin yunos, mohd izhar ariff mohd kashim, ahmad munawar ismail.  (2022).  keperluan garis panduan pengurusan sumber manusia ngo islam.  - e-proceedings on international conference on contemporary fiqh and law (iconfiqh 2022).  293-300. 

   

  nurdina binti abd rahman, zamzuri zakaria.  (2018).  kecekapan pengurusan koperasi di malaysia.  - journal of nusantara studies. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  zamzuri zakaria, salmy edawati yaacob, nurulashiqin mahmud zuhudi.  (2023).  the relationship between investor behaviours with fatwa coordination of amanah saham nasional (asn) and amanah saham bumiputera (asb).  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  499-521. 

   

  siti syuhada abd rahman, zizah che senik, wan zulkifli wan hassan, salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, suhaila nadzri.  (2022).  critical success factors of muslim entrepreneurs: a thematic review.  - international journal of academic research in business and social sciences.  477-495. 

   

  norhoneydayatie abdul manap, amirah madihah adnan, zamzuri zakaria.  (2022).  consumer protection against online purchase fraud in malaysia: an analysis of the consumer protection act 1999.  - international journal of advanced research.  1084-1087. 

   

  siti syuhada abd rahman, zizah che senik, wan zulkifli wan hassan, salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria.  (2022).  a thematic review on prophetic leadership: analysis of publication patterns from 2010 till 2021.  - international journal of academic research in business and social sciences.  369-388. 

   

  nurul ashiqin mahmud zuhudi, salmy edawaty yaacob, zamzuri zakaria.  (2022).  the preliminary study of investor behaviours toward fatwa coordination: malaysia cases of bumiputera unit trusts (but).  - empirical economics letters.  21-33. 

   

  zamzuri zakaria, siti zalikhah md nor, mat noor mat zain, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohammad zaini yahaya.  (2006).  prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam.  - prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam. 

   

  salmy edawati yaacob, sanep ahmad, mat noor mat zain, zamzuri zakaria, norhazidah mashan.  (2018).  aplikasi muamalah dalam institusi kewangan islam.  - 14. 

   

  md yazid ahmad, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said & zamzuri zakaria.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 4 : 44-53. 

   

  azlin alisa ahmad, mohammad zaini yahaya, zamzuri zakaria.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadap cabaran semasa.  - 9. 

   

  dayang najihah awang kelana, zamzuri zakaria.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 16. 

   

  sheikh ameer shaik mohd zeferi, zamzuri zakaria, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah islam.  - 221. 

   

  salmy edawati yaacob, sanep ahmad, mat noor mat zain, zamzuri zakaria, norhazidah mashan.  (2018).  aplikasi muamalah dalam institusi kewangan islam.  - 14. 

   

  sheikh ameer shaik mohd zeferi, zamzuri zakaria & nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2017).  isu syariah dan undang-undang.  - 8. 

   

  azlin alisa ahmad, mohamad zaini yahaya, zamzuri zakaria.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 237. 

   

  mohd akil muhamed ali, zamzuri zakaria dan sabri mohamad.  (2012).  remaja : keistimewaan, kewajipan dan permasalahan menurut hadis.  - 93. 

   

  siti rugayah haji tibek, tengku intan zarina tengku puji, zamzuri zakaria, indriaty ismail, anuar puteh, zamri arifin.  (2008).  abstrak tesis doktor falsafah dan sarjana fakulti pengajian islam.  - 509. 

   

  anwar fakhri omar, zamzuri zakaria, zaini nasohah.  (2008).  isu fiqh dan persoalan semasa.  - 311. 

   

  norhoneydayatie binti abdul manap;mat noor bin mat zain;zamzuri bin zakaria;mohd al adib bin samuri;azlin alisa ahmad.  (2023).  pembinaan garis panduan mengelak penipuan dalam pembelian dalam talian (online).  -

   

  zamzuri zakaria.  (2022).  asas keusahawanan islam.  - 1-28. 

   

  haziyah hussin, najah nadiah amran, nur farhana abdul rahman, hasanah abd. khafidz, adawiyah ismail, zamzuri zakaria.  (2022).  pembinaan model pentaksiran alternatif digital dalam pengajian islam.  - 1-92. 

   

  zamzuri bin zakaria.  (2022).  prinsip asas perniagaan menurut perspektif islam.  - 1-14. 

   

  salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, nik abd. rahim nik abdul ghani, mohd nasran mohamad, shofian haji ahmad, mat noor mat zain, mohamad afiq anuar dan noraini saro.  (2022).  laporan insepsi kajian semakan semula 'uruf emas perhiasan wanita di negeri selangor.  - 1-42.