prof. madya dr. zaini bin nasohah

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 zbn@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  0389213525

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • ZAINI NASOHAH, PhD., Profesor Madya di Pusat Kajian Syariah (PKS), Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia sejak tahun 2009. Berpengalaman lebih 25 tahun dalam penyelidikan dan penulisan dalam skop Undang-undang Islam di Malaysia merangkumi Pentadbiran Undang-Undang Islam, Undang-undang Keluarga dan lain-lain isu berkaitan pelaksanaan perundangan Islam di Malaysia. Beliau mengetuai banyak projek penyelidikan berskala besar yang melibatkan dana luar dan dalam universiti. Antara penyelidikan berkenaan ialah Masalah Pendakwaan Kes Kesalahan Matrimoni di Mahkamah Syariah, Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah Nafkah Mahkamah Syariah, Pemerkasaan Pelantikan Hakim Wanita di Mahkamah Syariah, Formula Penetapan Kadar Nafkah Anak, Prospek Hukuman Alternatif di Mahkamah Syariah, Model Pengendalian Keterangan Kanak-Kanak di Mahkamah Syariah, Model Transformasi Perundangan Zakat di Malaysia dan Model Bahasa Isyarat Perundangan di Mahkamah Syariah untuk Orang Kurang Upaya (OKU) Pendengaran. Beliau juga menganggotai projek-projek perundingan berkaitan undang-undang keluarga, undang-undang dan fatwa Hibah, Zakat serta Baitul Mal. Penulisan beliau dalam bentuk buku karya asli diterbitkan oleh penerbit tersohor tanahair seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, Penerbit UKM dan penerbit di bawah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM). Penulisan beliau juga diterbitkan dalam jurnal dan akhbar arus perdana. Beberapa kertas polisi turut berjaya diterbitkan. Beliau menganggotai beberapa jawatankuasa di peringkat kebangsaan dalam bidang kepakarannya. Antaranya adalah berkaitan penilaian dokumen akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency (MQA)), semakan dan penambahbaikan undang-undang syariah, latihan kehakiman dan pengisian modul-modul latihan untuk Pegawai Hal Ehwal Islam. Beliau juga menerima tauliah Sijil Amalan Guaman Syarie beberapa buah negeri yang melayakkan beliau beramal sebagai Peguam Syarie.

 • nursyakirah hazban, zaini nasohah.  (2023).  penguatkuasaan undang-undang status halal premis makanan di malaysia.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-12. 

   

  zaini nasohah.  (2023).  enakmen tatacara mal mahkamah syariah (negeri selangor) (pindaan 2022).  - 12. 

   

  zaini nasohah.  (2023).  perintah tatacara mal mahkamah syariah (negeri selangor) (pindaan jadual kedua dan ketiga) 2023.  - 8. 

   

  zaini nasohah.  (2022).  pelantikan hakim wanita.  - 1-3. 

   

  zaini nasohah.  (2022).  tempoh pelantikan hakim-hakim mahkamah syariah.  - 1-3. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  noor afiqah che mustapa, zaini nasohah, zuliza kusrin.  (2022).  qualification status for close family members to act as an intermediary for hearing impaired individuals case in syariah court.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1121-1130. 

   

  zaini nasohah, zurul iman zakaria, zuliza mohd kusrin.  (2022).  cabaran penyeragaman undang-undang jenayah syariah di malaysia.  - international journal of islamic thought.  146-159. 

   

  mohamad omar mansu, zaini nasohah.  (2022).  committal order claims in the execution of maintenance orders: a study from the perspective of civil procedure law.  - international journal of academic research in business and social sciences.  237-245. 

   

  zaini nasohah, wafaa yusof, zuliza mohd kusrin, muhammad nazir alias, abu suffian abu yaziz.  (2021).  children's evidence in custody disputes cases in the sharia courts.  - international journal of advanced reseach.  467-472. 

   

  zuraini yaakub, zuliza mohd kusrin, zaini nasohah, wafaa yusof.  (2020).  thematic study on extrinsic factors of sexual misconduct by individuals with autism.  - international journal of academic reseach in bussiness & social sciences.  1033-1045. 

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim, zaini nasohah.  (2020).  penglibatan bukan islam dalam kepimpinan politik di malaysia.  - 169. 

   

  ahmad shahir makhtar, shofian ahmad, zaini nasohah, mat noor mat zain.  (2019).  tadbir urus harta dan kewangan islam di malaysia.  - 28. 

   

  zaini nasohah.  (2019).  nafkah anak dan tuntutan di mahkamah syariah.  - 119. 

   

  ahmad fakhruddin fakhrurazi, zaini nasohah.  (2019).  perkembangan undang-undang pentadbiran pendidikan islam di malaysia.  - 117. 

   

  zuliza mohd kusrin & zaini nasohah.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 13. 

   

  zaini nasohah.  (2019).  al-syariah: undang-undnag keterangan islam. jilid3.  - 16. 

   

  ahmad shahir makhtar, shofian ahmad, zaini nasohah, mat noor mat zain.  (2019).  tadbir urus harta dan kewangan islam di malaysia.  - 28. 

   

  zaini nasohah.  (2018).  kutipan dan agihan zakat malaysia baharu : isu, cabaran dan harapan.  - 18. 

   

  zaini nasohah.  (2018).  ulama dan perkembangan islam di sarawak dan sabah.  - 12. 

   

  zuliza mohd kusrin & zaini nasohah.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 13. 

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim, zaini nasohah.  (2020).  penglibatan bukan islam dalam kepimpinan politik di malaysia.  - 169. 

   

  zaini nasohah.  (2019).  nafkah anak dan tuntutan di mahkamah syariah.  - 119. 

   

  ahmad fakhruddin fakhrurazi, zaini nasohah.  (2019).  perkembangan undang-undang pentadbiran pendidikan islam di malaysia.  - 117. 

   

  zaini nasohah.  (2018).  pentadbiran undang-undang islam di malaysia : peruntukan akta dan enakmen.  - 232. 

   

  ahmad shahir makhtar, zaini nasohah, shofian ahmad.  (2018).  transformasi perundangan zakat di malaysia.  - 119. 

   

  zaini nasohah.  (2023).  enakmen tatacara mal mahkamah syariah (negeri selangor) (pindaan 2022).  - 12. 

   

  zaini nasohah.  (2023).  perintah tatacara mal mahkamah syariah (negeri selangor) (pindaan jadual kedua dan ketiga) 2023.  - 8. 

   

  zaini nasohah.  (2022).  pelantikan pendaftar-pendaftar mahkamah.  - 1-3. 

   

  zaini nasohah.  (2022).  pelantikan hakim wanita.  - 1-3. 

   

  zaini nasohah.  (2022).  tempoh pelantikan hakim-hakim mahkamah syariah.  - 1-3.