dr. hanim bt. kamaruddin

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang antarabangsa & siyar (cilas)

 hanim@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389216386

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Merupakan seorang pensyarah kanan dan Timbalan Dekan Akademik di Fakulti Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia pada masa ini. Fokus kajian beliau adalah pada aspek undang-undang pencemaran atmosfera dan implikasi rentas sempadan tersebut atau rentas sempadan yang timbul dari pelbagai aktiviti buatan manusia dan pencemaran laut di Malaysia termasuk isu-isu pertanggungjawaban dan tanggungjawab korporat di bawah undang-undang antarabangsa. Dr. Hanim Kamaruddin juga pernah berperanan sebagai ahli dalam beberapa jawatankuasa termasuk Penyelaras CITRA Keusahawanan dan Penyelaras Program Sarjana Undang-Undang Eksekutif UKM, Penyelaras bagi Program Sarjana Undang-undang (Eksekutif) Perniagaan dan Harta Intelek dan masih lagi berkhidmat sebagai ahli Lembaga Disiplin Peguambela dan Peguamcara Majlis Peguam Malaysia, Malaysian Focal Point untuk Asian Development Bank Asian (ADB),dan penasihat Peraturan dan Prosedur Jawatankuasa Pemandu Mahkamah Alam Sekitar di Malaysia. Beliau juga telah menulis secara bersama sebuah buku berjudul "The Environmental Quality Act (EQA) 1974 Statutory Instruments and Amendments" selain dari menerbitkan artikel, mengetuai catatan kes di dalam jurnal undang-undang, penerbitan penyelidikan dalam prosiding dan penerbitan dalam buku dan bab dalam bidang undang-undang persekitaran terutamanya mengenai kesan pencemaran rentas sempadan dari perspektif hukum dan isu-isu perubahan iklim dan telah mengetuai projek menggubal rang undang-undang Jerebu Merentas Sempadan bagi Kementerian Alam Sekitar dan Air pada 2020.

 • gregorio rafael bueta, justine nicole v. torres, hanim kamaruddin & atty. conrado m. cornelius.  (2021).  waste trade in southeast asia : legal justifications for regional action.  - 1-24. 

   

  hanim kamaruddin.  (2021).  environmental impact assessment (eja) under from international environmental law aspect.  - liability and perampasan bagi kerusakan alam sekitar.  1-20. 

   

  hanim kamaruddin.  (2021).  liability for environmental damage.  - "environmental impact assessment" as implementation of moa.  1-34. 

   

  hanim kamaruddin, rosilah hassan, norasmah othman, wan mimi diyana wan zaki, sarmila md sum.  (2021).  circular economy - recent advances, new perspectives and applications.  - 10. 

   

  hanim kamaruddin, muhamad azham marwan.  (2021).  extended producer responsibility in malaysia towards a sustainable waste management system.  - journal of contemporary issues in business and government.  1323-6903. 

   

  hanim kamaruddin, muhamad azham marwan.  (2019).  climate mitigation, biochar production and application: legal prospects in malaysia.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  150-160. 

   

  norasmah othman, hanim kamaruddin, rubiah anak ajan, siti waffa abdul jabar, vivien yew wong chin, abd hair awang, rohaida nordin.  (2019).  law and nature from the perspective of the sungai tekai indigenous community.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  14-22. 

   

  siow wei kin, kartinee mageswaran, hanim kamaruddin, suzanna mohamed isa.  (2019).  petroleum extraction and its impacts on climate change.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  171-180. 

   

  norha abu hanifah, azni mohd dian, irini ibrahim, hanim kamaruddin, normawati hashim, siti sarah sulaiman.  (2019).  safeguarding the natural environment: laws on e-waste management in malaysia.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  274-280. 

   

  hanim kamaruddin, norasmah othman, sarmila md sum, nur zafirah abdul rahim.  (2019).  environmental education in malaysia: past, present and future.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  226-235. 

   

  hanim kamaruddin, rosilah hassan, norasmah othman, wan mimi diyana wan zaki, sarmila md sum.  (2021).  circular economy - recent advances, new perspectives and applications.  - 10. 

   

  suzanna mohamed isa, hanim kamaruddin, siti noorafizah azizan dan mazliza mohamad.  (2020).  undang-undang dan urus niaga pengguna.  - 205. 

   

  suzanna mohamed isa, hanim kamaruddin, siti noorafizah azizan, mazliza mohamad.  (2020).  undang-undang dan urus niaga pengguna.  - 8. 

   

  sham sani & hanim kamaruddin.  (2016).  the environmental quality act (eqa) 1974: statutory instruments and amendments.  - 167. 

   

  hanim kamaruddin, rosilah hassan, norasmah othman, wan mimi diyana wan zaki, sarmila md sum.  (2021).  circular economy - recent advances, new perspectives and applications.  - 10. 

   

  suzanna mohamed isa, hanim kamaruddin, siti noorafizah azizan, mazliza mohamad.  (2020).  undang-undang dan urus niaga pengguna.  - 8. 

   

  sarah yen ling tan, hanim kamaruddin.  (2019).  asean post-50: emerging issues and challenges.  - 22. 

   

  hanim kamaruddin, aminurrashed mahpop, jady hashim, asma hakimah ab halim.  (2017).  pendidikan asas keusahawanan.  - 23. 

   

  suzanna mohamed isa, hanim kamaruddin, siti noorafizah azizan dan mazliza mohamad.  (2020).  undang-undang dan urus niaga pengguna.  - 205. 

   

  suzana mohamed isa, hanim kamaruddin & mazliza mohamad.  (2019).  undang-undang dan urus niaga pengguna.  - 200. 

   

  sham sani & hanim kamaruddin.  (2016).  the environmental quality act (eqa) 1974: statutory instruments and amendments.  - 167. 

   

  hanim kamaruddin.  (2021).  environmental impact assessment (eja) under from international environmental law aspect.  - liability and perampasan bagi kerusakan alam sekitar.  1-20. 

   

  gregorio rafael bueta, justine nicole v. torres, hanim kamaruddin & atty. conrado m. cornelius.  (2021).  waste trade in southeast asia : legal justifications for regional action.  - 1-24. 

   

  hanim kamaruddin.  (2021).  liability for environmental damage.  - "environmental impact assessment" as implementation of moa.  1-34. 

   

  hanim kamaruddin.  (2020).  plastic pandemic in malaysia-unlocking solutions for sustainable environment.  - 2nd international conference on trade, business, human rights and globalization (ictb-hrsg).  1-20. 

   

  abu bakar jaafar, aishah bidin, abd rahim nik, salmah zakaria, mohd talib latif, fredolin tangang, halimah hassan, nadzri yahaya, ahmad ibrahim, zulkifli yusop, haslenda hashim, norlin jaafar, hanim kamaruddin, ho wai shin, elizabeth philip.  (2020).  local and transboundary pollution act feasibility study.  - 1-73.