prof. madya dr. fazilah binti idris

pensyarah universiti

pusat citra universiti (citra ukm)

No. sambungan :  6892

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Fazilah binti Idris (PhD) merupakan Profesor Madya di Pusat Citra Universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau berkelulusan ijazah Sarjana Muda (Linguistik) dari University of Iowa, Iowa City, USA., ijazah Sarjana (TESOL) dari University of Northern Iowa, USA dan ijazah Kedoktoran (Pengajian Belia) dari Universiti Putra Malaysia. Beliau berpengalaman sebagai pensyarah Bahasa Inggeris di Pusat Matrikulasi UKM (1989-2001), pensyarah kursus Hubungan Etnik dan kursus liberal seperti Kemahiran Kepimpinan, Kemahiran Interpersonal, Pengurusan Masa, Sukarelawan Khidmat Bakti, Integriti dan Rasuah, Bicara Tuntas dan Pengurusan Program Merentas Negara di Pusat Pengajian Umum di UKM (2001-2015) dan di Pusat Citra Universiti, UKM sehingga kini. Selain itu, beliau pernah dianugerahkan Perkhidmatan Cemerlang dan Tenaga Pengajar Cemerlang bagi Gugusan Sains Sosial di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sumbangan beliau di peringkat kebangsaan meliputi keterlibatan dalam penggubalan Modul Hubungan Etnik yang digunakan oleh seluruh IPTA dan IPTS, membangunkan garispanduan Matapelajaran Umum (MPU) untuk semua IPT dan terkini terlibat dalam penggubalan kursus baharu wajib universiti iaitu Penghayatan Etika dan Peradaban di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Penyelidikan beliau tertumpu kepada pengajian belia, hubungan etnik dan personaliti beragama.

 • fazilah idris, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 195. 

   

  maznah haji ibrahim, fazilah idris, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 18. 

   

  rorlinda yusof, fazilah idris.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 10. 

   

  jamiah manap, suzana hoesni, salasiah hanin hamjah, salina nen, fazilah idris, mohammad rezal hamzah, maziah ahmad marzuki, farhah hanun ngah.  (2022).  the effect of death remembrance and death readiness quotient (drq) on the muslim community in malaysia.  - e-proceeding of international conference on islamic spiritual care 2021.  41-44. 

   

  rorlinda yusof, afifah mohamad radzi, tengku elmi azlina tengku muda, salleh amat, fazilah idris.  (2022).  holistic self-identity model of malaysian gifted students.  - journal of positive school psychology.  471-485. 

   

  krauss, s.e., hamzah, a., ismail, i.a., suandi, t., hamzah, s.r.h., dahalan, d. & idris, f..  (2014).  parenting, community and religious predictors of positive and negative developmental outcomes among muslim adolescents.  - youth and society.  201 -227. 

   

  krauss, steven eric; ismail, ismi arif; suandi, turiman; hamzah, azimi; hamzah, siti raba`ah; dahalan, dzuhailmi; daud, nor farahana mhd; idris, fazilah.  (2013).  parenting and community engagement factors as predictors of religiosity among muslim adolescents from malaysia.  - international journal for the psychology of religion.  23(2):87-102. 

   

  mottus r., allik j., idris, f., mastor, k.a. ... [et al.].  (2012).  comparability of self-reported conscientiousness across 21 countries.  - european journal of personality.  26(3):303-317. 

   

  mottus, r; allik, j; realo, a; mastor, ka ... [et al.].  (2012).  the effect of response style on self-reported conscientiousness across 20 countries.  - personality and social psychology bulletin.  38(11): 1423-1436. 

   

  jamiah manap, mohammad rezal hamzah, salasiah hanin hamjah, fazilah idris, nurul nabila mohammad izani.  (2019).  kerelevanan siaran radio terhadap remaja generasi z di malaysia.  - jurnal komunikasi.  121-140. 

   

  fazilah idris, khadijah muda, khairul anwar mastor.  (2019).  pembentukan model toleransi beragama belia pelbagai etnik di malaysia.  - akademika journal of the southeast asia social sciences and humanities.  33-42. 

   

  syaidatun nazirah abu zahrin, fazilah idris, khairul anwar mastor, aminudin basir@ahmad, rozmi ismail & hanisah osman.  (2017).  relationship between islamic concept and ethical behaviour (akhlak) of being in love among youth.  - akademika.  5-16. 

   

  ezhar tamam, fazilah idris, wendy yee mei tien and mona al kauthar ahmad.  (2013).  influence of expectation and campus racial climate on undergraduates` interracial interaction.  - asia pacific journal of education.  295-309. 

   

  steven eric krauss, azimi hamzah, ismi arif ismail, turiman suandi, siti rabaah hamzah, dzulhilmi dahalan, and fazilah idris.  (2012).  religious socialization among malaysian muslim adolescents: a family structure comparison.  - review of religious research.  54(4):499-518. 

   

  rorlinda yusof, afifah mohamad radzi, tengku elmi azlina tengku muda, salleh amat, fazilah idris.  (2022).  holistic self-identity model of malaysian gifted students.  - journal of positive school psychology.  471-485. 

   

  khadijah muda, nazri muslim, siti nor azhani mohd tohar, fazilah idris.  (2021).  the social contract or traditional elements in the federal constitution of malaysia: an analysis of its application.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1001-1017. 

   

  fazilah idris, zuraidah ali, wardah mustafa din.  (2021).  a qualitative discourse on coping strategies of undergraduates for continuity of learning in the new normal.  - international journal of academic research in business and social sciences.  374-387. 

   

  jamiah manap, salasiah hanin hamjah, fazilah idris, arena che kasim, ruszymah idrus.  (2021).  lifestyle and spiritual practices of generation z.  - international journal of academic research in business and social sciences.  909-923. 

   

  rorlinda yusof, siti fatimah mohd yassin, afifah mohamad radzi, siti aishah hassan, nurulnisa nor azman, azrina md. azhari, fazilah idris.  (2021).  development of diverse research innovative mind-set (drims) through compacting and holistic curriculum among malaysian gifted learners.  - annals of the romanian society for cell biology.  4657-4667. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  fazilah idris, nur riza mohd suradi, siti syaznira muhamad, khairul anwar mastor, hasnan kasan, khalim zainal.  (2012).  influence of ritual behavior on religious delinquent behavior among youth: a path analysis approach.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  azizah ya`acob, noor aziah mohd awal, fazilah idris, zaharah hassan, saran kaur, mansor nohd noor.  (2011).  the role of the language unity at higher education institution: malaysian experience.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul - (procedia social and behavioural sciences). 

   

  fazilah idris,zaharah hassan,azizah ya`acob,saran kaur gill,noor aziah mohd awal.  (2011).  the role of education in shaping youth`s national identity.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

   

  maznah haji ibrahim, fazilah idris, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 18. 

   

  fazilah idris, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 195. 

   

  fazilah idris, jamiah manap, nor azilawati mat isa.  (2020).  khidmat komuniti.  - 166. 

   

  nasruddin yunos, siti nor baya mat yacob, fazilah idris, khalim zainal, abdul aziz mat isa.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 11. 

   

  nasruddin yunos, siti nor baya mat yacob, fazilah idris, khalim zainal, abdul aziz mat isa.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 13. 

   

  rorlinda yusof, fazilah idris.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 10. 

   

  maznah haji ibrahim, fazilah idris, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 18. 

   

  fazilah idris. nor azilawati binti mat isa, zanariah mat isa.  (2021).  belia berisiko di malaysia.  - 13. 

   

  wahiza wahi, fazilah idris, adi irfan che ani, mazuki mohd yasim, asmadi ishak, naida khalil, nur izura udzir, paramasivam muthusamy, siti suriawati isa.  (2020).  kokurikulum dan pembangunan mahasiswa holistik.  - 20. 

   

  nasruddin yunos, siti nor baya mat yacob, fazilah idris, khalim zainal, abdul aziz mat isa.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 11. 

   

  fazilah idris, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 195. 

   

  fazilah idris, jamiah manap, nor azilawati mat isa.  (2020).  khidmat komuniti.  - 166. 

   

  syaidatun nazirah abu zahrin, aminudin basir, fazilah idris.  (2020).  segalanya tentang cinta.  - 226. 

   

  shahrir abdullah, mashitoh yaacob, nazri muslim, fazilah idris, nasrudin yunos, wan zulkifli wan hassan.  (2019).  buku panduan amalan pendidikan berimpak tinggi (high-impact educational practices-hieps) dalam matapelajaran pengajian umum.  - 103. 

   

  syaidatun nazirah abu zahrin, fazilah idris & mohamad sabri haron.  (2017).  cinta serata alam.  - 230. 

   

  fazilah idris, wardah mustafa din.  (2021).  ciri-ciri dan kualiti sukarelawan.  - 1-13. 

   

  wardah mustafa din, fazilah idris.  (2021).  pengenalan kepada kesukarelawanan & khidmat bakti.  - 1-10. 

   

  mashitoh yaacob; roziah sidik@mat sidek; wahiza wahi; nazri muslim; rozita ibrahim; zurina mahadi; fazilah idris; azmi omar.  (2021).  terma rujukan (tor) perkongsian kod kursus dan tenaga pengajar antara ukm dan institusi lain di dalam dan di luar negara.  - 1-3. 

   

  mashitoh yaacob; wahiza wahi; nazri muslim; rozita ibrahim; zurina mahadi; fazilah idris; azmi omar.  (2021).  garis panduan penyerapan kredit melalui perkongsian kod kursus.  - 1-6. 

   

  affan syahir sabarudin & fazilah idris.  (2021).  belakang pisau diasah lagikan tajam program citra-cerdik di sekolah pelajar b40.  - buletin citra, pusat pengajian citra universiti.  31. 

   
  prof. madya dr. fazilah binti idris

  pensyarah universiti

  pusat pengajian citra universiti

   fazilah@ukm.edu.my

  No. sambungan :  6892

  No. rasmi:
  UKM : 03 8921 5555     Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • fazilah idris, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 195. 

   

  maznah haji ibrahim, fazilah idris, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 18. 

   

  rorlinda yusof, fazilah idris.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 10. 

   

  jamiah manap, suzana hoesni, salasiah hanin hamjah, salina nen, fazilah idris, mohammad rezal hamzah, maziah ahmad marzuki, farhah hanun ngah.  (2022).  the effect of death remembrance and death readiness quotient (drq) on the muslim community in malaysia.  - e-proceeding of international conference on islamic spiritual care 2021.  41-44. 

   

  rorlinda yusof, afifah mohamad radzi, tengku elmi azlina tengku muda, salleh amat, fazilah idris.  (2022).  holistic self-identity model of malaysian gifted students.  - journal of positive school psychology.  471-485. 

   

  krauss, s.e., hamzah, a., ismail, i.a., suandi, t., hamzah, s.r.h., dahalan, d. & idris, f..  (2014).  parenting, community and religious predictors of positive and negative developmental outcomes among muslim adolescents.  - youth and society.  201 -227. 

   

  krauss, steven eric; ismail, ismi arif; suandi, turiman; hamzah, azimi; hamzah, siti raba`ah; dahalan, dzuhailmi; daud, nor farahana mhd; idris, fazilah.  (2013).  parenting and community engagement factors as predictors of religiosity among muslim adolescents from malaysia.  - international journal for the psychology of religion.  23(2):87-102. 

   

  mottus r., allik j., idris, f., mastor, k.a. ... [et al.].  (2012).  comparability of self-reported conscientiousness across 21 countries.  - european journal of personality.  26(3):303-317. 

   

  mottus, r; allik, j; realo, a; mastor, ka ... [et al.].  (2012).  the effect of response style on self-reported conscientiousness across 20 countries.  - personality and social psychology bulletin.  38(11): 1423-1436. 

   

  jamiah manap, mohammad rezal hamzah, salasiah hanin hamjah, fazilah idris, nurul nabila mohammad izani.  (2019).  kerelevanan siaran radio terhadap remaja generasi z di malaysia.  - jurnal komunikasi.  121-140. 

   

  fazilah idris, khadijah muda, khairul anwar mastor.  (2019).  pembentukan model toleransi beragama belia pelbagai etnik di malaysia.  - akademika journal of the southeast asia social sciences and humanities.  33-42. 

   

  syaidatun nazirah abu zahrin, fazilah idris, khairul anwar mastor, aminudin basir@ahmad, rozmi ismail & hanisah osman.  (2017).  relationship between islamic concept and ethical behaviour (akhlak) of being in love among youth.  - akademika.  5-16. 

   

  ezhar tamam, fazilah idris, wendy yee mei tien and mona al kauthar ahmad.  (2013).  influence of expectation and campus racial climate on undergraduates` interracial interaction.  - asia pacific journal of education.  295-309. 

   

  steven eric krauss, azimi hamzah, ismi arif ismail, turiman suandi, siti rabaah hamzah, dzulhilmi dahalan, and fazilah idris.  (2012).  religious socialization among malaysian muslim adolescents: a family structure comparison.  - review of religious research.  54(4):499-518. 

   

  rorlinda yusof, afifah mohamad radzi, tengku elmi azlina tengku muda, salleh amat, fazilah idris.  (2022).  holistic self-identity model of malaysian gifted students.  - journal of positive school psychology.  471-485. 

   

  khadijah muda, nazri muslim, siti nor azhani mohd tohar, fazilah idris.  (2021).  the social contract or traditional elements in the federal constitution of malaysia: an analysis of its application.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1001-1017. 

   

  fazilah idris, zuraidah ali, wardah mustafa din.  (2021).  a qualitative discourse on coping strategies of undergraduates for continuity of learning in the new normal.  - international journal of academic research in business and social sciences.  374-387. 

   

  jamiah manap, salasiah hanin hamjah, fazilah idris, arena che kasim, ruszymah idrus.  (2021).  lifestyle and spiritual practices of generation z.  - international journal of academic research in business and social sciences.  909-923. 

   

  rorlinda yusof, siti fatimah mohd yassin, afifah mohamad radzi, siti aishah hassan, nurulnisa nor azman, azrina md. azhari, fazilah idris.  (2021).  development of diverse research innovative mind-set (drims) through compacting and holistic curriculum among malaysian gifted learners.  - annals of the romanian society for cell biology.  4657-4667. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  fazilah idris, nur riza mohd suradi, siti syaznira muhamad, khairul anwar mastor, hasnan kasan, khalim zainal.  (2012).  influence of ritual behavior on religious delinquent behavior among youth: a path analysis approach.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  azizah ya`acob, noor aziah mohd awal, fazilah idris, zaharah hassan, saran kaur, mansor nohd noor.  (2011).  the role of the language unity at higher education institution: malaysian experience.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul - (procedia social and behavioural sciences). 

   

  fazilah idris,zaharah hassan,azizah ya`acob,saran kaur gill,noor aziah mohd awal.  (2011).  the role of education in shaping youth`s national identity.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

   

  maznah haji ibrahim, fazilah idris, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 18. 

   

  fazilah idris, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 195. 

   

  fazilah idris, jamiah manap, nor azilawati mat isa.  (2020).  khidmat komuniti.  - 166. 

   

  nasruddin yunos, siti nor baya mat yacob, fazilah idris, khalim zainal, abdul aziz mat isa.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 11. 

   

  nasruddin yunos, siti nor baya mat yacob, fazilah idris, khalim zainal, abdul aziz mat isa.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 13. 

   

  rorlinda yusof, fazilah idris.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 10. 

   

  maznah haji ibrahim, fazilah idris, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 18. 

   

  fazilah idris. nor azilawati binti mat isa, zanariah mat isa.  (2021).  belia berisiko di malaysia.  - 13. 

   

  wahiza wahi, fazilah idris, adi irfan che ani, mazuki mohd yasim, asmadi ishak, naida khalil, nur izura udzir, paramasivam muthusamy, siti suriawati isa.  (2020).  kokurikulum dan pembangunan mahasiswa holistik.  - 20. 

   

  nasruddin yunos, siti nor baya mat yacob, fazilah idris, khalim zainal, abdul aziz mat isa.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 11. 

   

  fazilah idris, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2022).  sahsiah cemerlang.  - 195. 

   

  fazilah idris, jamiah manap, nor azilawati mat isa.  (2020).  khidmat komuniti.  - 166. 

   

  syaidatun nazirah abu zahrin, aminudin basir, fazilah idris.  (2020).  segalanya tentang cinta.  - 226. 

   

  shahrir abdullah, mashitoh yaacob, nazri muslim, fazilah idris, nasrudin yunos, wan zulkifli wan hassan.  (2019).  buku panduan amalan pendidikan berimpak tinggi (high-impact educational practices-hieps) dalam matapelajaran pengajian umum.  - 103. 

   

  syaidatun nazirah abu zahrin, fazilah idris & mohamad sabri haron.  (2017).  cinta serata alam.  - 230. 

   

  fazilah idris, wardah mustafa din.  (2021).  ciri-ciri dan kualiti sukarelawan.  - 1-13. 

   

  wardah mustafa din, fazilah idris.  (2021).  pengenalan kepada kesukarelawanan & khidmat bakti.  - 1-10. 

   

  mashitoh yaacob; roziah sidik@mat sidek; wahiza wahi; nazri muslim; rozita ibrahim; zurina mahadi; fazilah idris; azmi omar.  (2021).  terma rujukan (tor) perkongsian kod kursus dan tenaga pengajar antara ukm dan institusi lain di dalam dan di luar negara.  - 1-3. 

   

  mashitoh yaacob; wahiza wahi; nazri muslim; rozita ibrahim; zurina mahadi; fazilah idris; azmi omar.  (2021).  garis panduan penyerapan kredit melalui perkongsian kod kursus.  - 1-6. 

   

  affan syahir sabarudin & fazilah idris.  (2021).  belakang pisau diasah lagikan tajam program citra-cerdik di sekolah pelajar b40.  - buletin citra, pusat pengajian citra universiti.  31.