**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 30-12-2017
prof. madya dr. fazilah binti idris

pensyarah universiti

pusat citra universiti (citra ukm)

No. sambungan :  6892

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Fazilah binti Idris (PhD) merupakan Profesor Madya di Pusat Citra Universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau berkelulusan ijazah Sarjana Muda (Linguistik) dari University of Iowa, Iowa City, USA., ijazah Sarjana (TESOL) dari University of Northern Iowa, USA dan ijazah Kedoktoran (Pengajian Belia) dari Universiti Putra Malaysia. Beliau berpengalaman sebagai pensyarah Bahasa Inggeris di Pusat Matrikulasi UKM (1989-2001), pensyarah kursus Hubungan Etnik dan kursus liberal seperti Kemahiran Kepimpinan, Kemahiran Interpersonal, Pengurusan Masa, Sukarelawan Khidmat Bakti, Integriti dan Rasuah, Bicara Tuntas dan Pengurusan Program Merentas Negara di Pusat Pengajian Umum di UKM (2001-2015) dan di Pusat Citra Universiti, UKM sehingga kini. Selain itu, beliau pernah dianugerahkan Perkhidmatan Cemerlang dan Tenaga Pengajar Cemerlang bagi Gugusan Sains Sosial di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sumbangan beliau di peringkat kebangsaan meliputi keterlibatan dalam penggubalan Modul Hubungan Etnik yang digunakan oleh seluruh IPTA dan IPTS, membangunkan garispanduan Matapelajaran Umum (MPU) untuk semua IPT dan terkini terlibat dalam penggubalan kursus baharu wajib universiti iaitu Penghayatan Etika dan Peradaban di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Penyelidikan beliau tertumpu kepada pengajian belia, hubungan etnik dan personaliti beragama.

 • syaidatun nazirah abu zahrin, aminudin basir, fazilah idris.  (2020).  segalanya tentang cinta.  - 226. 

   

  fazilah idris, wardah mustafa din, maisarah tajuddin.  (2020).  adapting kolb's learning cycle in inculcating volunteerism among graduates.  - kongres dan pertandingan inovasi pembelajaran dan pengajaran (k-novasi 2020).  1. 

   

  fazilah idris, jamiah manap, nor azilawati mat isa.  (2020).  khidmat komuniti.  - 166. 

   

  qadariah jalok, fazilah idris.  (2020).  using metacognition in lowering writing anxiety and improving writing performance among low-intermediate esl students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  733-748. 

   

  jamiah binti manap;fazilah binti idris;arena bt. che kasim;salasiah binti hanin hamjah;norulhuda binti sarnon @ kusenin;salina binti nen;nor jana binti saim;noordeyana binti tambi;siti fardaniah binti abdul aziz;aizan sofia binti amin.  (2019).  pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z)..  - 1-13. 

   

  krauss, s.e., hamzah, a., ismail, i.a., suandi, t., hamzah, s.r.h., dahalan, d. & idris, f..  (2014).  parenting, community and religious predictors of positive and negative developmental outcomes among muslim adolescents.  - youth and society.  201 -227. 

   

  krauss, steven eric; ismail, ismi arif; suandi, turiman; hamzah, azimi; hamzah, siti raba`ah; dahalan, dzuhailmi; daud, nor farahana mhd; idris, fazilah.  (2013).  parenting and community engagement factors as predictors of religiosity among muslim adolescents from malaysia.  - international journal for the psychology of religion.  23(2):87-102. 

   

  mottus r., allik j., idris, f., mastor, k.a. ... [et al.].  (2012).  comparability of self-reported conscientiousness across 21 countries.  - european journal of personality.  26(3):303-317. 

   

  mottus, r; allik, j; realo, a; mastor, ka ... [et al.].  (2012).  the effect of response style on self-reported conscientiousness across 20 countries.  - personality and social psychology bulletin.  38(11): 1423-1436. 

   

  jamiah manap, mohammad rezal hamzah, salasiah hanin hamjah, fazilah idris, nurul nabila mohammad izani.  (2019).  kerelevanan siaran radio terhadap remaja generasi z di malaysia.  - jurnal komunikasi.  121-140. 

   

  fazilah idris, khadijah muda, khairul anwar mastor.  (2019).  pembentukan model toleransi beragama belia pelbagai etnik di malaysia.  - akademika journal of the southeast asia social sciences and humanities.  33-42. 

   

  syaidatun nazirah abu zahrin, fazilah idris, khairul anwar mastor, aminudin basir@ahmad, rozmi ismail & hanisah osman.  (2017).  relationship between islamic concept and ethical behaviour (akhlak) of being in love among youth.  - akademika.  5-16. 

   

  ezhar tamam, fazilah idris, wendy yee mei tien and mona al kauthar ahmad.  (2013).  influence of expectation and campus racial climate on undergraduates` interracial interaction.  - asia pacific journal of education.  295-309. 

   

  steven eric krauss, azimi hamzah, ismi arif ismail, turiman suandi, siti rabaah hamzah, dzulhilmi dahalan, and fazilah idris.  (2012).  religious socialization among malaysian muslim adolescents: a family structure comparison.  - review of religious research.  54(4):499-518. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  fazilah idris, nur riza mohd suradi, siti syaznira muhamad, khairul anwar mastor, hasnan kasan, khalim zainal.  (2012).  influence of ritual behavior on religious delinquent behavior among youth: a path analysis approach.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  azizah ya`acob, noor aziah mohd awal, fazilah idris, zaharah hassan, saran kaur, mansor nohd noor.  (2011).  the role of the language unity at higher education institution: malaysian experience.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul - (procedia social and behavioural sciences). 

   

  fazilah idris,zaharah hassan,azizah ya`acob,saran kaur gill,noor aziah mohd awal.  (2011).  the role of education in shaping youth`s national identity.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

   

  jamiah manap, arena che kassim, suzana hoesni, salina nen. fazilah idris, fatihah ghazali.  (2013).  the purpose of marriage among single malaysian youth.  - procedia social and behavioral sciences - world conference on psychology and sociology 2012. 

   

  fazilah idris, nur riza mohd suradi, siti syaznira muhamad, khairul anwar mastor, hasnan kasan, khalim zainal.  (2012).  influence of ritual behavior on religious delinquent behavior among youth: a path analysis approach.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  azizah ya`acob, noor aziah mohd awal, fazilah idris, zaharah hassan, saran kaur, mansor nohd noor.  (2011).  the role of the language unity at higher education institution: malaysian experience.  - 3rd world conference on educational sciences, wces-2011;istanbul - (procedia social and behavioural sciences). 

   

  fazilah idris,zaharah hassan,azizah ya`acob,saran kaur gill,noor aziah mohd awal.  (2011).  the role of education in shaping youth`s national identity.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm 2011. 

   

  fazilah idris, jamiah manap, nor azilawati mat isa.  (2020).  khidmat komuniti.  - 166. 

   

  nasruddin yunos, siti nor baya mat yacob, fazilah idris, khalim zainal, abdul aziz mat isa.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 11. 

   

  jamiah manap, noordeyana tambi, fazilah idris & mohammad rezal hamzah.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 10. 

   

  jamiah manap, arena che kasom, fazilah idris & mohammad rezal hamzah.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 14. 

   

  fazilah idris & jamiah manap.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 8. 

   

  nasruddin yunos, siti nor baya mat yacob, fazilah idris, khalim zainal, abdul aziz mat isa.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 11. 

   

  fazilah idris, shahizan shaharuddin, nur aina mohd yaakop, syaidatun nazirah abu zahrin.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 7. 

   

  fazilah idris, jamiah manap & noordeyana tambi.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 13. 

   

  najah nadiah amran, latifah abdul majid, rozita ibrahim, haziyah hussin, a'dawiyah ismail & fazilah idris.  (2018).  dinamika kefahaman dan pemikiran islam semasa.  - 18. 

   

  fazilah idris & jamiah manap.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 8. 

   

  fazilah idris, jamiah manap, nor azilawati mat isa.  (2020).  khidmat komuniti.  - 166. 

   

  syaidatun nazirah abu zahrin, aminudin basir, fazilah idris.  (2020).  segalanya tentang cinta.  - 226. 

   

  shahrir abdullah, mashitoh yaacob, nazri muslim, fazilah idris, nasrudin yunos, wan zulkifli wan hassan.  (2019).  buku panduan amalan pendidikan berimpak tinggi (high-impact educational practices-hieps) dalam matapelajaran pengajian umum.  - 103. 

   

  syaidatun nazirah abu zahrin, fazilah idris & mohamad sabri haron.  (2017).  cinta serata alam.  - 230. 

   

  syaidatun nazirah abu zahrin, fazilah idris & aminudin basir.  (2013).  cinta dan kehidupan.  - 174. 

   

  fazilah idris, wardah mustafa din, maisarah tajuddin.  (2020).  adapting kolb's learning cycle in inculcating volunteerism among graduates.  - kongres dan pertandingan inovasi pembelajaran dan pengajaran (k-novasi 2020).  1. 

   

  wahiza wahi, fazilah idris.  (2019).  pembangunan dan pembentukan jati diri pelajar melalui pengurusan program merentas negara.  - persidangan kebangsaan kokurikulum universiti 2019.  1-18. 

   

  prof madya dr. fazilah idris, dr. wardah mustafa din, prof madya. dr. adi irfan che ani.  (2019).  modul 'lebih interaksi, lebih menghargai' inovasi kesukarelawanan mahasiswa ukm.  - persidangan kebangsaan kokurikulum universiti 2019 (nucc 2019).  1. 

   

  khairul anwar mastor, taufiq yap yun hin, fazilah idris, chang peng kee, hew wai weng, nasruddin yunos, rozita ibrahim & adam arif lee aik keang.  (2019).  pendekatan menangani islamofobia dalam kalangan masyarakat cina di malaysia.  -

   

  jamiah binti manap;fazilah binti idris;arena bt. che kasim;salasiah binti hanin hamjah;norulhuda binti sarnon @ kusenin;salina binti nen;nor jana binti saim;noordeyana binti tambi;siti fardaniah binti abdul aziz;aizan sofia binti amin.  (2019).  pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z)..  - 1-13.