dr. mohd ali bin mohd noor

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Dr Mohd Ali Mohd Noor merupakan pensyarah kanan di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau mendapat ijazah pertama dan kedua dalam bidang ekonomi di Universiti Islam Antarabangsa. Beliau menamatkan pengajian doktor falsafah ekonomi di Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

 • hairunnizam bin wahid;mohd ali bin mohd noor.  (2022).  kesan bantuan zakat terhadap kelestarian tahap kesejahteraan dalam kalangan asnaf fakir dan miskin ketika pandemik covid-19: kajian di wilayah persekutuan.  -

   

  hairunnizam bin wahid;mohd ali bin mohd noor.  (2022).  pengaruh norma subjektif dan keagamaan terhadap niat berinfak dalam kalangan masyarakat islam pasca covid 19.  -

   

  mohamad syahmi mat daud, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2022).  the influences of attitude, religiosity, and subjective norm on muslim's donation intention during covid-19 lockdown in malaysia.  - international journal of sustainable development and planning.  915-923. 

   

  syahmi haziq osmera, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  sustainable zakat distribution through wakalah contract.  - international journal of zakat.  49-70. 

   

  siti zulaikha nasir, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pembayaran zakat pendapatan melebihi kadar kewajipan zakat: kajian dalam kalangan kakitangan kerajaan di malaysia.  - islamiyyat.  135-150. 

   

  mohd hafiz asmani, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  persetujuan pengguna terhadap integrasi industri halal dan kewangan islam: apakah faktor penentunya?.  - international journal of management studies.  125-155. 

   

  mohamad syahmi mat daud, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2022).  the influences of attitude, religiosity, and subjective norm on muslim's donation intention during covid-19 lockdown in malaysia.  - international journal of sustainable development and planning.  915-923. 

   

  nur fatin adillah rohaizan, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2020).  peningkatan kemiskinan: peranan had kifayah dalam bantuan zakat.  - jurnal ekonomi malaysia.  41-58. 

   

  mohd hafiz asmani, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  persetujuan pengguna terhadap integrasi industri halal dan kewangan islam: apakah faktor penentunya?.  - international journal of management studies.  125-155. 

   

  mohd suffian mohamed esa, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2018).  cadangan kodifikasi akta zakat nasional dan penubuhan majlis zakat negara.  - jurnal ekonomi malaysia. 

   

  hairunnizam wahid, sanep ahmad, mohd ali mohd noor & maryam abd rashid.  (2017).  prestasi kecekapan pengurusan kewangan dan agihan zakat: perbandingan antara majlis agama islam negeri di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  39-54. 

   

  noraini atsari, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  intan nadira zulkafli, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  nur naim norazman, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  mohamad syahmi mat daud, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  harisah osman, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  intan nadira zulkafli, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  shahhedan jaafar, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2021).  pemikiran semula tamadun insani dari sudut ekonomi islam kes standard halal di malaysia pasca moden.  - 32. 

   

  noraini atsari, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  hairunnizam wahid, mohd azlan shah zaidi, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 419. 

   

  hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia : isu dan cabaran kontemporari.  - 432. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor, adibah abdul wahab & muhammad tajuddin abdul rahim.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 411. 

   

  hairunnizam bin wahid;mohd ali bin mohd noor.  (2022).  kesan bantuan zakat terhadap kelestarian tahap kesejahteraan dalam kalangan asnaf fakir dan miskin ketika pandemik covid-19: kajian di wilayah persekutuan.  -

   

  hairunnizam bin wahid;mohd ali bin mohd noor.  (2022).  pengaruh norma subjektif dan keagamaan terhadap niat berinfak dalam kalangan masyarakat islam pasca covid 19.  -

   

  hairunnizam bin wahid;sanep bin ahmad;mohd ali bin mohd noor.  (2019).  pengukuran prestasi menggunakan nisbah aliran tunai dan nisbah tradisi : perbandingan diantara majlis agama islam negeri di malaysia .  -

   

  hairunnizam wahid, sanep ahmad, tamat sarmidi, mohd ali mohd noor, mohd adib ismail dan muhd hakimi muhd shafiai.  (2015).  kajian penetapan kadar had al-kifayah negeri selangor.  -

   

  nor aini haji idris & mohd ali mohd noor.  (2008).  usahawan industri makanan halal: analisis persepsi dan sikap.  - seminar keusahawan islam ii: menjana keutuhan keushawanan dan kepenggunaan islam.