prof. madya dr. mohd syukri yeoh bin abdullah

pensyarah universiti

institut alam & tamadun melayu (atma)

 syukri@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • ahmad safwan raihan, mohd syukri yeoh abdullah, ros mahwati ahmad zakaria, muammar ghaddafi hanafiah.  (2021).  tarjuman al-mustafid: suatu analisis rujukan kitab tafsir secara keseluruhan.  - jurnal antarabangsa alam dan tamadun melayu.  73-80. 

   

  chong shin, james t. collins, karim harun, mohd syukri yeoh bin abdullah, saidatul nornis haji mahali, remmy anak gedat.  (2021).  buku profil geran frgs penan muslim.  - 1-8. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah.  (2021).  khazanah kita di bumi asing.  - harian metro.  16-17. 

   

  abdulrahman m.a. albelaihi, mohd syukriyeoh abdullah, amani ali elmetwaly.  (2021).  islamic law perspective regarding the weretiger in the malay archipelago.  - turkish journal of computer and mathematics education.  2912-2919. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah.  (2021).  notes on the genius of maman.  - international seminar & books review of mamonish.  1-2. 

   

  ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar.  (2019).  systems success measurement: instrument & framework a new perspective.  - independent journal of management & production (ijm&p).  1572-1606. 

   

  ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar.  (2019).  nias-mukalla web based systems success measurement and students satisfaction evaluation based on security factor of systems quality engineering theory (iso 25010) and other factors.  - independent journal of management & production (ijm&p).  2102-2123. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh bin rosman, mohammad hannan mia.  (2018).  science and theology through sufism among malay drug addicts.  - european journal of science and theology. 

   

  yusri mohamad ramli, mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  suatu penerokaan awal mengenai pendekatan tasawuf terhadap agama-agama lain.  - international journal of islamic thought.  130-143. 

   

  yusri mohamad ramli, mohd syukri yeoh abdullah.  (2018).  tinjauan kajian-kajian terawal mengenai wahdat al-adyan.  - islamiyyat. 

   

  ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni oma, ahmed khred.  (2020).  a new perspective of web-based systems quality engineering measure by using software engineering theory (iso 25010): an initial study.  - 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (journal of physics: conference series).  1-14. 

   

  ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain bin syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar and ahmed khred.  (2020).  towards development a novel framework of web-based systems quality engineering by the integration between information systems and software engineering theories: context of higher education.  - 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (journal of physics: conference series).  1-21. 

   

  ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain bin syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar and alaan ghazi.  (2020).  an integration between information systems engineering and software engineering theories towards engineering a novel instrument and framework of web-based systems success: results of the pilot test.  - 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (journal of physics: conference series).  1-4. 

   

  ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar.  (2020).  an integration between information systems engineering and software engineering theories towards engineering a novel instrument and framework of web-based systems success: hypothesis testing.  - 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (journal of physics: conference series).  1-6. 

   

  ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni oma, ahmed khred.  (2020).  a new perspective of web-based systems quality engineering measure by using software engineering theory (iso 25010): an initial study.  - 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (journal of physics: conference series).  1-14. 

   

  ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain bin syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar and ahmed khred.  (2020).  towards development a novel framework of web-based systems quality engineering by the integration between information systems and software engineering theories: context of higher education.  - 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (journal of physics: conference series).  1-21. 

   

  ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain bin syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar and alaan ghazi.  (2020).  an integration between information systems engineering and software engineering theories towards engineering a novel instrument and framework of web-based systems success: results of the pilot test.  - 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (journal of physics: conference series).  1-4. 

   

  ibrahim eskandar ibrahim fadhel, syed zulkarnain syed idrus, mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly ali ibrahim, mazni omar.  (2020).  an integration between information systems engineering and software engineering theories towards engineering a novel instrument and framework of web-based systems success: hypothesis testing.  - 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (journal of physics: conference series).  1-6. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly, md. zuraini mashrom.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 14. 

   

  md. zuraini bin mashrom, mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 38. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman, rohaimi rastam.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 22. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman, zuraini mashrom.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 13. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, amani ali el metwally.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 165. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, amani ali elmetwaly, md. zuraini mashrom.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 14. 

   

  md. zuraini bin mashrom, mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 38. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman, rohaimi rastam.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 22. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, arieff salleh rosman, zuraini mashrom.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 13. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 17. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, amani ali el metwally.  (2020).  tarekat shattariyyah alam melayu.  - 165. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, md zuraini mashrom, ros mahwati ahmad zakaria.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 112. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, mohd faizal musa, chong shin.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 132. 

   

  md zuraini mashrom, mohd syukri yeoh abdullah, syabuddin gade.  (2018).  permata berharga untuk para pengunjung madinah al munawarah.  - 351. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, zuliskandar ramli & junaini kasdan.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - 228. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah.  (2021).  notes on the genius of maman.  - international seminar & books review of mamonish.  1-2. 

   

  ros mahwati binti ahmad zakaria;mohd syukri yeoh bin abdullah;zuliskandar bin ramli.  (2021).  pelestarian rekaaan mahkota atap masjid vernakular di negeri melaka sebagai seni islam tempatan.  -

   

  chong shin, james t. collins, karim harun, mohd syukri yeoh bin abdullah, saidatul nornis haji mahali, remmy anak gedat.  (2021).  buku profil geran frgs penan muslim.  - 1-8. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah.  (2021).  khazanah kita di bumi asing.  - harian metro.  16-17. 

   

  asma hakimah binti ab. halim;ruzian bt. markom;hasani bin mohd. ali;mohd syukri yeoh bin abdullah;ahmad bazri bin mokhtar;nur khalidah binti dahlan.  (2020).  pendanaan projek wakaf melalui instrumen sukuk di malaysia dan layanan undang-undang percukaian.  -